වාහනයේ පොතක අඩංගු කරුණු

10 Nov, 2023   
වාහනයේ පොතක අඩංගු කරුණු

ඔබ කාට හරි පොත පෙරළා තියෙනවද? පොත පෙරළනවා වගේම පොත ගැනත් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. හැබැයි අපි මේ කතා කරන්නේ, වාහනයේ පොත ගැන. වාහනයක පොතේ ගොඩක් කරුණු තියෙනවා. ඔබට වාහනයක් තියෙනවා නම්, මේ කරුණු ගැන හොඳින්ම දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. හැබැයි ඔබ වාහනයක් ගන්න බලාපොරොත්තුවෙන් හිටියත් වාහනයේ පොත ගැන දැනගෙන ඉන්න එක වැදගත්. ඉතින් අද අපි CarsGuide තුළින්, වාහනයේ පොතක අඩංගු කරුණු එකින් එක ඔබට විස්තර කරනවා.

ලියාපදිංචි කිරීමේ අංකය

අදාළ වාහනයේ අනන්‍යතාව හඳුනා ගන්න තමයි, ලියාපදිංචි කිරීමේ අංකයක් ලබා දීලා තියෙන්නේ. එක් එක් වාහන කාණ්ඩයට number set දීලා තියෙනවා. මේ අංකයේ මුලින්ම තියෙන්නේ, WP. ඒ කියන්නේ, Western Province. ඒ විදිහට මුල්ම අකුරු දෙකෙන් හඳුන්වන්නේ, වාහනය තියෙන පළාත. ඊළඟට English අකුරු තුනක් සහ ඉලක්කම් හතරකින් තමයි වාහනයේ ලියාපදිංචි කිරීමේ අංකය සඳහන් වෙන්නේ. ඉතින් අලුතෙන් එන වාහන වලට මේ අංක පිළිවෙලට තමයි ලියාපදිංචි කිරීමේ අංකය ලැබෙන්නේ.

චැසියේ අංකය

වාහනයේ සඳහන් වෙලා තියෙන චැසි අංකයමයි වාහනයේ පොතේ ඇතුළත් වෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා, වාහනයක් ගන්නකොට අනිවාර්යයෙන්ම වාහනයේ තියෙන චැසි අංකයම පොතෙත් තියෙනවද කියලා බලන්න. වාහනයක චැසියේ තමයි, චැසි අංකය සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ.

වර්තමාන අයිතිකරු/ Address/ ID number එක

වාහනයේ වර්තමාන අයිතිකරුගේ නම, address එක සහ අයිතිකරුගේ ID number එක තමයි මේ කොටසට අයත් වෙන්නේ.

කොන්දේසි/ විශේෂ සටහන්

සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් වාහන වල පොත් අරගෙන බැලුවොත් ඒකෙ, කොන්දේසි/ විශේෂ සටහන් කියන කොටසේ තියෙන්නේ, original කියලා.

හදිස්සියේ හරි වාහනයේ පොත නැති වුණොත්, ඒ වෙනුවට තවත් සහතිකයක් අදාළ ලියකියවිලි ඉදිරිපත් කරලා, RMV එකෙන් ගන්න පුළුවන්.

ඒ සහතිකයේ නම්, කොන්දේසි/ විශේෂ සටහන් කියන කොටසේ තියෙන්නේ, duplicate කියලා. සමහර අය racing purpose වලට වාහනය register කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ දේවල් වලට අදාළ සටහන් වෙන වෙනම මේ කොටසේ දක්වලා තියෙනවා.

පරම අයිතිකරු

සමහර වාහන පොත් වල පරම අයිතිකරු කියන කොටසේ නමක් තියෙනවා. හැබැයි තවත් සමහර වාහන පොත් වල මේ කොටසේ නමක් සඳහන් වෙලා නැහැ. ඔබ වාහනය ගන්නේ finance එකක් දාලා නම්, පරම අයිතිකරු කියන කොටසේ finance company එකේ අදාළ නම වැටෙනවා. හැබැයි ඔබ finance කරන්නේ නැතුව, එක පාර මුදල් දීලා වාහනය ගන්නවා නම්, මේ කොටසේ කිසිම නමක් දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ.

එන්ජින් අංකය

Engine අංකය කියන්නෙත්, වාහනයක චැසි අංකය වගේ දෙයක්. වාහනයක engine අංකය සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ, engine එකේ. මෙතනදිත් engine එකේ සහ වාහනයේ පොතේ තියෙන engine අංකය සමානයිද කියලා බලලා තමයි, වාහනය ගන්න ඕනේ. කාලයක් පාවිච්චි කරනකොට, වාහනයේ engine එක ගෙවෙනවා. එතකොට engine එක replace කරන්න වෙනවා. එහෙම වෙලාවට චැසි අංකයේ පොඩි පොඩි ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි වාහනයක් ගන්නකොට, මේ අංක check කරලා ගන්න ඕනේ.

Cylinder Capacity එක/ cc

එක් එක් වාහන වලට විවිධ engine capacity එකක් තියෙනවා. Cylinder Cubic අගයෙන් තමයි engine capacity එක සඳහන් කරලා තියෙන්නේ.

වාහන පන්තිය

එක් එක් වාහනය අයත් වෙන වාහන පන්තිය, පොතේ වාහන පන්තිය යටතේ සඳහන් කරලා තියෙනවා.

බදු අය කිරීමේ පන්තිය

වාහන පන්තියට අදාළව තමයි, බදු අය කිරීම කරන්නේ. අන්න ඒ ගැන සඳහනක් තමයි, බදු අය කිරීමේ පන්තිය යටතට වැටෙන්නේ.

ලියාපදිංචි කිරීමේ තත්වය

ඔබ brand new වාහනයක් මිලදී ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් වෙනත් රටක used vehicle එකක් ලංකාවට import කරලා ඒක මෙහේ register කරලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ, වාහනයක් brand new තත්වයේදී සහ recondition තත්වයේදී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට අදාළ වාහනය ලංකාවට import කරලා brand new register කළා නම්, ලියාපදිංචි කිරීමේ තත්වය යටතේ brand new කියලා සඳහන් වෙනවා. Recondition වාහනයක් ලංකාවට import කරලා register කළා නම්, ලියාපදිංචි කිරීමේ තත්වය යටතේ recondition ලෙසත් සඳහන් වෙනවා.

Fuel type එක

ප්‍රධාන වශයෙන් fuel type තුනකට වාහන වෙන් වෙනවා. ඒ තමයි පෙට්‍රල්, ඩීසල් සහ electric වාහන. ඉතින් වාහනයට අදාළ fuel type එක තමයි, මෙතන සඳහන් වෙන්නේ.

වර්ගය

හැම වාහනයක්ම විවිධ brand වලට අයත් වෙනවා. ඒ brand එක තමයි, වර්ගය කියන කොටසේ සටහන් වෙන්නේ.

නිෂ්පාදිත රට

ලෝකයේ විවිධ රටවල් වල වාහන නිෂ්පාදනය කරනවා. ඒ විදිහට අදාළ වාහනය නිෂ්පාදනය කරපු රට නැත්නම්, ඒ වාහනය ලංකාවට export කරපු රට තමයි, නිෂ්පාදිත රට විදිහට සඳහන් වෙන්නේ.

Model එක

වර්ගය කියන කොටසේදී කියපු වාහනය අයත් වෙන brand එකේ යම් යම් අනු කොටස් තියෙනවා. අන්න ඒ අනු කොටස් තමයි මෙතන model එක වෙන්නේ.

නිෂ්පාදකයාගේ වර්ගීකරණය

මේ කොටස වාහන පන්තිය කියන කොටසට සමානයි. ඒ කියන්නේ, වාහනයේ manufacturer තීරණය කරනවා වාහනය අයත් වෙන වර්ගය මොකක්ද කියලා. අන්න ඒ වර්ගය තමයි මේ යටතට වැටෙන්නේ. ඇත්තටම වාහනයේ පොතේ සමහර තැන් වල තියෙන මේ වගේ සමාන කොටස් නම් ඒ තරම් වැදගත් වෙන්නේ නැහැ.

ඊළඟට අපිට දකින්න ලැබෙනවා, wheel base එක, පසු පසට නෙරා ඇති කොටස සහ body type එක. හිතන්නකෝ, ඔබ පිට රටින් modify කරපු වාහනයක් ගේනවා කියලා. එතකොට මේ කොටස් වල විශේෂ සටහන් දාලා තියෙනවා.

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

වාහනයක market එකට ගොඩක් බලපාන දෙයක් තමයි නිෂ්පාදිත වර්ෂය කියන්නේ. ඒ නිසා මේ කොටස ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඒ විදිහට අදාළ වාහනය නිෂ්පාදනය කරපු වර්ෂය අපිට මේ නිෂ්පාදිත වර්ෂය යටතේ බලා ගන්න පුළුවන්.

Color එක

වාහනයකට එක colour එකක් හෝ colours කිහිපයක් තියෙන්න පුළුවන්. වාහනයක් register කරනකොට, තත්ව පරීක්ෂාවකට ලක් කරනවා. එතකොට වාහනයේ තියෙන colour එක තමයි පොතේ colour කියන කොටසේ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි කාලයක් ගියාට පස්සේ, ඔබට වාහනයේ colour එක වෙනස් කරන්න ඕනේ නම්, RMV එකට ගිහින් පොතේ තියෙන colour එක වෙනස් කර ගන්න ඕනේ.

පෙර අයිතිකරුවන්

වාහනයේ පොතේ තියෙන ගොඩක් වැදගත් කොටසක් තමයි, මේ පෙර අයිතිකරුවන් කියන්නේ. මෙතනදි පළමුවෙන්ම වාහනය register කරපු පුද්ගලයාගේ ඉඳලා, අපි වාහනයක් ගන්න පුද්ගලයා දක්වා අයිතිකරුවන්ගේ විස්තර ඇතුළත් වෙනවා. කෙටියෙන් කිව්වොත් අදාළ වාහනයේ කලින් හිටපු අයිතිකරුවන්ගේ සම්පූර්ණ විස්තර මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ පෙර අයිතිකරුවන් ප්‍රමාණයෙන් ඔබට අදාළ වාහනයේ තත්වය ගැන දැන ගන්න chance එක තියෙනවා.

Seat ගණන

මේකෙ සඳහන් වෙන්නේ, driver ට අමතරව, වාහනයේ කොච්චර seat තියෙනවද කියන කාරණාව.

බර, ටයර් ප්‍රමාණය

සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් පොත් වල බර, ටයර් ප්‍රමාණය වගේම length එක, width එක සහ Internal height එක ලකුණු කරලා නැහැ. කලින් කියපු විදිහට වාහනය ගෙන්වන්නේ, modify කරලා නම් විතරයි, මේ දේවල් ගැන විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්නේ. එහෙම modify කරලා නැත්නම්, වාහනයේ බර, ටයර් ප්‍රමාණය, length එක, width එක සහ Internal height එක ගැන විශේෂ සඳහනක් කරන්නේ නැහැ.

Provincial Council එක

පළාත ගැන කතා කරනකොට, වාහන ආදායම් බලපත්‍රය පළාත් නවයට පාට නවයකින් තමයි එන්නේ. අදාළ වාහනය ලියාපදිංචි කරලා තියෙන පළාත තමයි, මේ Provincial Council එකේ සඳහන් වෙන්නේ.

පළමු ලියාපදිංචි කළ දිනය

වාහනය මුලින්ම register කරපු දවස තමයි, වාහනයේ පොතේ පළමු ලියාපදිංචි කළ දිනය යටතට වැටෙන්නේ.
වාහනයක පොතේ පළවෙනි පිටුවේ අන්තිමට සඳහන් වෙන්නේ, මෝටර් රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස් ජනරාල්ගේ අත්සන සහ ඒ වෙනුවට සිටින අයගේ අත්සන.

මේකෙ දෙවෙනි පිටුව ගැන කතා කරනකොට, barcode එකක් දකින්න ලැබෙනවා. ඒ වගේම මේ පිටුවෙ ඉහළින්ම වාහනයේ පොත ගැන, අදාළ ආඥා පනත් ගැන විස්තරයක් සඳහන් කරලා තියෙනවා. විශේෂම දේ තමයි, ඔබ තවත් කෙනෙක්ගෙන් වාහනයක් ගන්නවා නම්, අදාළ ලියකියවිලි සහිතව ඒ කෙනාගෙන් වාහනය ගත්තට පස්සේ, දවස් 14 ක් ඇතුළත අදාළ පුද්ගලයාගෙන් පවරා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය සිදු කරන්න ඕනේ.

මේ කරුණු තමයි, වාහනයේ පොතක ඇතුළත් වෙන්නේ. සමහර පුංචි කරුණු ඒ තරම් වැදගත් නොවුණත්, overall ගත්තොත් වාහනයක පොතේ ඇතුළත් වෙන හැම කරුණක් ගැනම ඔබ දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒක ඔබට අලුතෙන් වාහනයක් ගන්නකොට වගේම, තියෙන වාහනයේ යම් වෙනසක් කරනකොටත්, වැදගත් වෙනවා. එහෙනම්, ඔබ දන්න, වාහන වලට කැමති අයටත් මතක ඇතුව මේ විස්තරය කියන්න.

ඔබ කාට හරි පොත පෙරළා තියෙනවද? පොත පෙරළනවා වගේම පොත ගැනත් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. හැබැයි අපි මේ කතා කරන්නේ, වාහනයේ පොත ගැන. වාහනයක පොතේ ගොඩක් කරුණු තියෙනවා. ඔබට වාහනයක් තියෙනවා නම්, මේ කරුණු ගැන හොඳින්ම දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. හැබැයි ඔබ වාහනයක් ගන්න බලාපොරොත්තුවෙන් හිටියත් වාහනයේ පොත ගැන දැනගෙන ඉන්න එක වැදගත්. ඉතින් අද අපි CarsGuide තුළින්, වාහනයේ පොතක අඩංගු කරුණු එකින් එක ඔබට විස්තර කරනවා.

ලියාපදිංචි කිරීමේ අංකය

අදාළ වාහනයේ අනන්‍යතාව හඳුනා ගන්න තමයි, ලියාපදිංචි කිරීමේ අංකයක් ලබා දීලා තියෙන්නේ. එක් එක් වාහන කාණ්ඩයට number set දීලා තියෙනවා. මේ අංකයේ මුලින්ම තියෙන්නේ, WP. ඒ කියන්නේ, Western Province. ඒ විදිහට මුල්ම අකුරු දෙකෙන් හඳුන්වන්නේ, වාහනය තියෙන පළාත. ඊළඟට English අකුරු තුනක් සහ ඉලක්කම් හතරකින් තමයි වාහනයේ ලියාපදිංචි කිරීමේ අංකය සඳහන් වෙන්නේ. ඉතින් අලුතෙන් එන වාහන වලට මේ අංක පිළිවෙලට තමයි ලියාපදිංචි කිරීමේ අංකය ලැබෙන්නේ.

චැසියේ අංකය

වාහනයේ සඳහන් වෙලා තියෙන චැසි අංකයමයි වාහනයේ පොතේ ඇතුළත් වෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා, වාහනයක් ගන්නකොට අනිවාර්යයෙන්ම වාහනයේ තියෙන චැසි අංකයම පොතෙත් තියෙනවද කියලා බලන්න. වාහනයක චැසියේ තමයි, චැසි අංකය සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ.

වර්තමාන අයිතිකරු/ Address/ ID number එක

වාහනයේ වර්තමාන අයිතිකරුගේ නම, address එක සහ අයිතිකරුගේ ID number එක තමයි මේ කොටසට අයත් වෙන්නේ.

කොන්දේසි/ විශේෂ සටහන්

සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් වාහන වල පොත් අරගෙන බැලුවොත් ඒකෙ, කොන්දේසි/ විශේෂ සටහන් කියන කොටසේ තියෙන්නේ, original කියලා.

හදිස්සියේ හරි වාහනයේ පොත නැති වුණොත්, ඒ වෙනුවට තවත් සහතිකයක් අදාළ ලියකියවිලි ඉදිරිපත් කරලා, RMV එකෙන් ගන්න පුළුවන්.

ඒ සහතිකයේ නම්, කොන්දේසි/ විශේෂ සටහන් කියන කොටසේ තියෙන්නේ, duplicate කියලා. සමහර අය racing purpose වලට වාහනය register කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ දේවල් වලට අදාළ සටහන් වෙන වෙනම මේ කොටසේ දක්වලා තියෙනවා.

පරම අයිතිකරු

සමහර වාහන පොත් වල පරම අයිතිකරු කියන කොටසේ නමක් තියෙනවා. හැබැයි තවත් සමහර වාහන පොත් වල මේ කොටසේ නමක් සඳහන් වෙලා නැහැ. ඔබ වාහනය ගන්නේ finance එකක් දාලා නම්, පරම අයිතිකරු කියන කොටසේ finance company එකේ අදාළ නම වැටෙනවා. හැබැයි ඔබ finance කරන්නේ නැතුව, එක පාර මුදල් දීලා වාහනය ගන්නවා නම්, මේ කොටසේ කිසිම නමක් දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ.

එන්ජින් අංකය

Engine අංකය කියන්නෙත්, වාහනයක චැසි අංකය වගේ දෙයක්. වාහනයක engine අංකය සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ, engine එකේ. මෙතනදිත් engine එකේ සහ වාහනයේ පොතේ තියෙන engine අංකය සමානයිද කියලා බලලා තමයි, වාහනය ගන්න ඕනේ. කාලයක් පාවිච්චි කරනකොට, වාහනයේ engine එක ගෙවෙනවා. එතකොට engine එක replace කරන්න වෙනවා. එහෙම වෙලාවට චැසි අංකයේ පොඩි පොඩි ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි වාහනයක් ගන්නකොට, මේ අංක check කරලා ගන්න ඕනේ.

Cylinder Capacity එක/ cc

එක් එක් වාහන වලට විවිධ engine capacity එකක් තියෙනවා. Cylinder Cubic අගයෙන් තමයි engine capacity එක සඳහන් කරලා තියෙන්නේ.

වාහන පන්තිය

එක් එක් වාහනය අයත් වෙන වාහන පන්තිය, පොතේ වාහන පන්තිය යටතේ සඳහන් කරලා තියෙනවා.

බදු අය කිරීමේ පන්තිය

වාහන පන්තියට අදාළව තමයි, බදු අය කිරීම කරන්නේ. අන්න ඒ ගැන සඳහනක් තමයි, බදු අය කිරීමේ පන්තිය යටතට වැටෙන්නේ.

ලියාපදිංචි කිරීමේ තත්වය

ඔබ brand new වාහනයක් මිලදී ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් වෙනත් රටක used vehicle එකක් ලංකාවට import කරලා ඒක මෙහේ register කරලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ, වාහනයක් brand new තත්වයේදී සහ recondition තත්වයේදී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට අදාළ වාහනය ලංකාවට import කරලා brand new register කළා නම්, ලියාපදිංචි කිරීමේ තත්වය යටතේ brand new කියලා සඳහන් වෙනවා. Recondition වාහනයක් ලංකාවට import කරලා register කළා නම්, ලියාපදිංචි කිරීමේ තත්වය යටතේ recondition ලෙසත් සඳහන් වෙනවා.

Fuel type එක

ප්‍රධාන වශයෙන් fuel type තුනකට වාහන වෙන් වෙනවා. ඒ තමයි පෙට්‍රල්, ඩීසල් සහ electric වාහන. ඉතින් වාහනයට අදාළ fuel type එක තමයි, මෙතන සඳහන් වෙන්නේ.

වර්ගය

හැම වාහනයක්ම විවිධ brand වලට අයත් වෙනවා. ඒ brand එක තමයි, වර්ගය කියන කොටසේ සටහන් වෙන්නේ.

නිෂ්පාදිත රට

ලෝකයේ විවිධ රටවල් වල වාහන නිෂ්පාදනය කරනවා. ඒ විදිහට අදාළ වාහනය නිෂ්පාදනය කරපු රට නැත්නම්, ඒ වාහනය ලංකාවට export කරපු රට තමයි, නිෂ්පාදිත රට විදිහට සඳහන් වෙන්නේ.

Model එක

වර්ගය කියන කොටසේදී කියපු වාහනය අයත් වෙන brand එකේ යම් යම් අනු කොටස් තියෙනවා. අන්න ඒ අනු කොටස් තමයි මෙතන model එක වෙන්නේ.

නිෂ්පාදකයාගේ වර්ගීකරණය

මේ කොටස වාහන පන්තිය කියන කොටසට සමානයි. ඒ කියන්නේ, වාහනයේ manufacturer තීරණය කරනවා වාහනය අයත් වෙන වර්ගය මොකක්ද කියලා. අන්න ඒ වර්ගය තමයි මේ යටතට වැටෙන්නේ. ඇත්තටම වාහනයේ පොතේ සමහර තැන් වල තියෙන මේ වගේ සමාන කොටස් නම් ඒ තරම් වැදගත් වෙන්නේ නැහැ.

ඊළඟට අපිට දකින්න ලැබෙනවා, wheel base එක, පසු පසට නෙරා ඇති කොටස සහ body type එක. හිතන්නකෝ, ඔබ පිට රටින් modify කරපු වාහනයක් ගේනවා කියලා. එතකොට මේ කොටස් වල විශේෂ සටහන් දාලා තියෙනවා.

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

වාහනයක market එකට ගොඩක් බලපාන දෙයක් තමයි නිෂ්පාදිත වර්ෂය කියන්නේ. ඒ නිසා මේ කොටස ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඒ විදිහට අදාළ වාහනය නිෂ්පාදනය කරපු වර්ෂය අපිට මේ නිෂ්පාදිත වර්ෂය යටතේ බලා ගන්න පුළුවන්.

Color එක

වාහනයකට එක colour එකක් හෝ colours කිහිපයක් තියෙන්න පුළුවන්. වාහනයක් register කරනකොට, තත්ව පරීක්ෂාවකට ලක් කරනවා. එතකොට වාහනයේ තියෙන colour එක තමයි පොතේ colour කියන කොටසේ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි කාලයක් ගියාට පස්සේ, ඔබට වාහනයේ colour එක වෙනස් කරන්න ඕනේ නම්, RMV එකට ගිහින් පොතේ තියෙන colour එක වෙනස් කර ගන්න ඕනේ.

පෙර අයිතිකරුවන්

වාහනයේ පොතේ තියෙන ගොඩක් වැදගත් කොටසක් තමයි, මේ පෙර අයිතිකරුවන් කියන්නේ. මෙතනදි පළමුවෙන්ම වාහනය register කරපු පුද්ගලයාගේ ඉඳලා, අපි වාහනයක් ගන්න පුද්ගලයා දක්වා අයිතිකරුවන්ගේ විස්තර ඇතුළත් වෙනවා. කෙටියෙන් කිව්වොත් අදාළ වාහනයේ කලින් හිටපු අයිතිකරුවන්ගේ සම්පූර්ණ විස්තර මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ පෙර අයිතිකරුවන් ප්‍රමාණයෙන් ඔබට අදාළ වාහනයේ තත්වය ගැන දැන ගන්න chance එක තියෙනවා.

Seat ගණන

මේකෙ සඳහන් වෙන්නේ, driver ට අමතරව, වාහනයේ කොච්චර seat තියෙනවද කියන කාරණාව.

බර, ටයර් ප්‍රමාණය

සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් පොත් වල බර, ටයර් ප්‍රමාණය වගේම length එක, width එක සහ Internal height එක ලකුණු කරලා නැහැ. කලින් කියපු විදිහට වාහනය ගෙන්වන්නේ, modify කරලා නම් විතරයි, මේ දේවල් ගැන විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්නේ. එහෙම modify කරලා නැත්නම්, වාහනයේ බර, ටයර් ප්‍රමාණය, length එක, width එක සහ Internal height එක ගැන විශේෂ සඳහනක් කරන්නේ නැහැ.

Provincial Council එක

පළාත ගැන කතා කරනකොට, වාහන ආදායම් බලපත්‍රය පළාත් නවයට පාට නවයකින් තමයි එන්නේ. අදාළ වාහනය ලියාපදිංචි කරලා තියෙන පළාත තමයි, මේ Provincial Council එකේ සඳහන් වෙන්නේ.

පළමු ලියාපදිංචි කළ දිනය

වාහනය මුලින්ම register කරපු දවස තමයි, වාහනයේ පොතේ පළමු ලියාපදිංචි කළ දිනය යටතට වැටෙන්නේ.
වාහනයක පොතේ පළවෙනි පිටුවේ අන්තිමට සඳහන් වෙන්නේ, මෝටර් රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස් ජනරාල්ගේ අත්සන සහ ඒ වෙනුවට සිටින අයගේ අත්සන.

මේකෙ දෙවෙනි පිටුව ගැන කතා කරනකොට, barcode එකක් දකින්න ලැබෙනවා. ඒ වගේම මේ පිටුවෙ ඉහළින්ම වාහනයේ පොත ගැන, අදාළ ආඥා පනත් ගැන විස්තරයක් සඳහන් කරලා තියෙනවා. විශේෂම දේ තමයි, ඔබ තවත් කෙනෙක්ගෙන් වාහනයක් ගන්නවා නම්, අදාළ ලියකියවිලි සහිතව ඒ කෙනාගෙන් වාහනය ගත්තට පස්සේ, දවස් 14 ක් ඇතුළත අදාළ පුද්ගලයාගෙන් පවරා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය සිදු කරන්න ඕනේ.

මේ කරුණු තමයි, වාහනයේ පොතක ඇතුළත් වෙන්නේ. සමහර පුංචි කරුණු ඒ තරම් වැදගත් නොවුණත්, overall ගත්තොත් වාහනයක පොතේ ඇතුළත් වෙන හැම කරුණක් ගැනම ඔබ දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒක ඔබට අලුතෙන් වාහනයක් ගන්නකොට වගේම, තියෙන වාහනයේ යම් වෙනසක් කරනකොටත්, වැදගත් වෙනවා. එහෙනම්, ඔබ දන්න, වාහන වලට කැමති අයටත් මතක ඇතුව මේ විස්තරය කියන්න.

Similar AdvicesLeave a comment

Please rate

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Cars for Saleikman logo
Perodua Bezza Euro Dynamic Bodykit 2020 for Sale

Perodua Bezza Euro Dynamic Bodykit 2020

56,000 km, Colombo
MEMBER
Rs 8,390,000
1 week ago
Jeep Renegade Limited 2017 for Sale

Jeep Renegade Limited 2017

64,000 km, Colombo
verified MEMBER
verified
Rs 13,475,000
2 days ago
MG ZS Black 2019 for Sale

MG ZS Black 2019

60,960 km, Galle
MEMBER
Rs 11,990,000
14 minutes ago
Toyota Premio G Superior 2016 for Sale

Toyota Premio G Superior 2016

93,000 km, Gampaha
verified MEMBER
Rs 14,650,000
44 minutes ago
Toyota Allion G Plus 2016 for Sale

Toyota Allion G Plus 2016

100,000 km, Gampaha
verified MEMBER
Rs 15,475,000
49 minutes ago
Auto Parts for saleikman logo
Nissan Sunny N 16 Door for Sale

Nissan Sunny N 16 Door

verified MEMBER
Rs 19,500
1 hour ago
Nissan Sunny FB 14 Door for Sale

Nissan Sunny FB 14 Door

verified MEMBER
Rs 11,000
1 hour ago
Honda Civic EG8 Door for Sale

Honda Civic EG8 Door

verified MEMBER
Rs 19,000
1 hour ago
Nissan Fb, 14 Door for Sale

Nissan Fb, 14 Door

verified MEMBER
Rs 20,000
1 hour ago
+ Post an ad on ikman