වාහනයේ පොතේ නමයි ලිපිනයයි නිවැරදි කරගමු

28 Jun, 2023   
වාහනයේ පොතේ නමයි ලිපිනයයි නිවැරදි කරගමු

වාහනයේ ලියාපදිංචි සහතිකය, එහෙමත් නැත්නම් වාහනයේ පොත කියල කියන්නේ අපේ වාහනය ගැන සියලුම තොරතුරු සටහන් වෙලා තියෙන ලියවිල්ල. වාහනය විකුණනකොට, ලීසිං එකක් ගන්නකොට එහෙමත් නැත්නම් වාහනය ඇපයට තියලා මූල්‍ය පහසුකමක් ලබා ගන්නකොට අනිවාර්යෙන්ම වාහනයේ ලියාපදිංචි සහතිකය අවශ්‍ය වෙනවා. මේ වගේ අවස්ථා වලදී ලියාපදිංචි සහතිකයේ තොරතුරු නිවැරදිද කියලා බලනවා.

ඔබ ළඟදී පදිංචිය වෙනස් කරපු කෙනෙක් නම්, එහෙමත් නැත්නම් පොතේ සඳහන් නම වැරදි නම් මෙතනදී ඔයාට ගැටළුවක් ඇති වෙන්න පුලුවන්. ඒ නිසා CarsGuide අපි හිතුවා වාහනයේ පොතේ නමයි, ලිපිනයයි නිවැරදි කරගන්න විදිය ඔබට කියලා දෙන්න.

මොනවද අවශ්‍ය ලියකියවිලි?

වාහනයේ ලියාපදිංචි සහතිකයේ සඳහන් විස්තර වල වෙනස්කමක් කරන්න ඕනේ නම් ඔබට ලියකියවිලි කීපයක් අවශ්‍ය වෙනවා:

  • සංශෝධනය කරන්න අවශ්‍ය ලියාපදිංචි සහතිකය (ලීසිං තියෙන වාහනයක් නම් ලීසිං සමාගමෙන් සහතික කළ ලියාපදිංචි සහතිකයේ පිටපතක්)
  • ජාතික හැඳුනුම්පත සහ එහි පිටපතක්
  • ලිපිනය වෙනස් නම් පදිංචිය සහතික කළ ලිපියක්
  • නම වෙනස් කිරීමක් නම් ඒ බව සනාථ කළ දිවුරුම් පෙත්සමක්
  • උප්පැන්න සහතකය
  • Tax ගෙවනවා නම් එහි රිසිට්පත්

මේ දේවල් තමයි වාහනයේ පොතේ නම හෝ ලිපිනය නිවැරදි කරගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ.

කොහෙටද යන්න ඕනේ?

ඉහත සඳහන් සියලුම ලියකියවිලි සූදානම් කරගත්තට පස්සේ ඔබ නාරාහේන්පිට පිහිටි මෝටර් රථ දෙපාර්තමේන්තුවට තමයි යන්න ඕනේ. එම ආයතනයට ගියාට පස්සේ ඔබට CMT 72 යනුවෙන් සඳහන් අයදුම්පත්‍රයක් ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ එම අයදුම්පත්‍රය නිවැරදිව පිරවීම සිදු කරන්න ඕනේ.

ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ නිවැරදිව සම්පූර්ණ කළ අයදුම්පත්‍රය සහ ඔබ ගෙන ආ ලේඛණ කවුන්ටරයට භාර දෙන එක.

දැන් එතනින් දෙන රිසිට් එක අරගෙන දෙපාර්තමේන්තුවේම තියෙන බැංකුවට ගිහින් මුදල් භාර දෙන්න. ඊට පස්සේ අමතක කරන්නේ නැතුව බැංකු රිසිට් එකත් ඔබ කලින් ලියකියවිලි බාර දුන්න කවුන්ටර් එකටම බාර දෙන්න ඕනේ.

ඉතින් මේ විදියට තමයි වාහනයේ පොතේ නමයි, ලිපිනයයි නිවැරදි කරගන්නේ. CarsGuide අපි කිව්වා විදියටම හරියටම ලියකියවිලි භාර දුන්න නම් වැඩි වෙලාවක් යන්නේ නැතුව ඉක්මනින්ම සංශෝධනය කරපු වාහනයේ පොතේ පිටපතක් ඔබට ලබා ගන්න පුලුවන්.

Similar AdvicesLeave a comment

Please rate

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Cars for Saleikman logo
Toyota RAV4 2000 for Sale

Toyota RAV4 2000

145,000 km, Kalutara
verified MEMBER
verified
Rs 4,595,000
6 days ago
Suzuki Wagon R FZ 2017 for Sale

Suzuki Wagon R FZ 2017

100,800 km, Colombo
MEMBER
Rs 5,350,000
1 hour ago
Nissan X-Trail 2013 for Sale

Nissan X-Trail 2013

239,000 km, Colombo
MEMBER
Rs 11,000,000
6 days ago
Jeep Grand Cherokee 2009 for Sale

Jeep Grand Cherokee 2009

204,000 km, Gampaha
MEMBER
Rs 8,000,000
1 week ago
Zotye Z100 2018 for Sale

Zotye Z100 2018

21,759 km, Matara
MEMBER
Rs 2,400,000
3 hours ago
Auto Parts for saleikman logo
Exide Battery for Sale

Exide Battery

MEMBER
Rs 15,000
4 minutes ago
Mitsubishi Lancer Master Switch for Sale

Mitsubishi Lancer Master Switch

MEMBER
Rs 1,200
39 minutes ago
Gps Tracking Device for Any Vehicle for Sale

Gps Tracking Device for Any Vehicle

verified MEMBER
Rs 12,500
51 minutes ago
GPS Tracking Device for Sale

GPS Tracking Device

verified MEMBER
Rs 12,500
56 minutes ago
Lorry Body for Sale

Lorry Body

MEMBER
Rs 25,000
1 hour ago
+ Post an ad on ikman