රියදුරු බලපත්‍රයට Medical Certificate එක ලබා ගන්නේ කෙසේද?

20 Jun, 2023   
රියදුරු බලපත්‍රයට Medical Certificate එක ලබා ගන්නේ කෙසේද?

රියදුරු බලපත්‍රය අලුත් කරගන්න ඕනේ නම් එහෙමත් නැත්නම් අලුතෙන් රියදුරු බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න ඕනේ නම් අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ දෙයක් තමයි වෛද්‍ය සහතිකයක් ලබා ගැනීම. CarsGuide තුළින් අපි ඔබට කියන්න හදන්නේ රස්තයාදු වෙන්නේ නැතුව රියදුරු බලපත්‍රයට වෛද්‍ය සහතිකය ලබා ගන්නේ කොහොමද කියලා.

මුලින්ම register වෙන්න

අපිට පුලුවන් https://www.echannelling.com/ කියන website එක හරහා වෛද්‍ය සහතිකයක් ලබා ගැනීමට දිනයක් සහ වෙලාවක් වෙන් කරගන්න. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාට පුලුවන් උදේම තම ප්‍රදේශයට අයත් රියදුරු බලපත්‍රයට වෛද්‍ය සහතික දෙන ස්ථානයට ගිහින් වෛද්‍ය සහතිකය ලබා ගන්න.

කොළඹ අවට ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයාට පුලුවන් නුගේගොඩ තියෙන ජාතික ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනයට යන්න. එතනට ඇවිල්ලත් token එකක් අරගෙන වෛද්‍ය සහතිකයක් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා.

Token එකක් ලබා ගැනීමට ඔබගේ ජාතික හැඳුනුම්පත අවශ්‍ය වෙනවා. ඊට පස්සේ වෛද්‍ය සහතිකය ලබා දෙන තුරු සියලුම වැඩ සිදු වෙන්නේ token පතේ ඇති අංකයට අනුවයි.

සියලු විස්තර

ඊට පස්සේ ඔබගේ බර, උස වැනි සියලුම විස්තර ලබා ගැනීම සිදු වෙනවා. මෙතනදී ඔබගේ ජායාරුපයක් ලබා ගැනීමත් සිදු වෙනවා. ඔබ කිසිම දෙයක් ගැන දැනුවත් නැතුව පැමිණියත් බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. අදාළ ස්ථාන වල ඉන්න පුද්ගලයන්ගේ මඟ පෙන්වීම යටතේ සියලුම වැඩ සාර්ථකව සිදු කරගන්න පුලුවන්.

ලියාපදිංචි කටයුතු

දැන් තියෙන්නේ ලියාපදිංචි කටයුතු සිදු කරන්න. මේ සඳහා නම් ටික වෙලාවක් ඔබට රැඳී සිටින්න වෙනවා. හැබැයි කලබල වෙන්න දෙයක් නැහැ ජාතික ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනය තම සේවාදායකයන්ගේ සුව පහසුව ගැන හිතලා අසුන් පවා පනවලා තියෙනවා. කාර්යාලය තුල තියෙන ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර මඟින් ඔබගේ token අංකය කියූ පසු ඔබට ලියාපදිංචි කරන ස්ථානයට යන්න පුලුවන්.

මුදල් ගෙවීම

දැන් තියෙන්නේ counter අංක 5ට ගිහින් මුදල් ගෙවීම් සිදු කරන එක. ඔබ මතක තබා ගත යුතු විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි ජාතික ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනයට ආවට පස්සේ ඔබ මුදල් ගෙවීම කරන්න ඕනේ මුදල් අය කිරීමේ කවුන්ටරයට පමණයි. වෙනත් කිසිම පුද්ගලයෙකුට මුදල් දීමෙන් වළකින්න.

රසායනාගාරය

මුදල් ගෙවීමෙන් පසු ඔබ යන්න ඕනේ රසායනාගාරයට. එහි අංකය වෙන්නේ අංක 6. මෙතනදී ඔබගේ රුධිර පරීක්ෂාවක් සිදු කරනවා. ප්‍රධාන වශයෙන් රුධිරයේ සීනි මට්ටම සහ රුධිර කාණ්ඩය පරික්ෂා කිරීම තමයි රසායනාගාරයේදී සිදු කෙරෙන්නේ.ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔබේ අවශ්‍යතාවය අනුව සමහර විට x-ray පරීක්ෂාවක් වුණත් සිදු කරන්න පුලුවන් අංක 7 කවුන්ටර් එකට යොමු කිරීම මඟින්.

පළමු මහළට

ඔබගේ අනෙකුත් වෛද්‍ය කටයුතු සඳහා ඔබ පළමු මහලට යන්න ඕනේ. මෙතනදීත් මද වෙලාවක් රැදී සිටි පසු ඔබගේ token අංකය අනුව ඔබගේ අවස්තාව ලබා ගන්න පුලුවන්. ඉන්පසුව කාර්යමණ්ඩලය විසින් අදාළ ස්ථානයට ඔබව යොමු කිරීම සිදු කරනවා. මෙහිදී වෛද්‍ය නිලධාරියෙකුගේ අධීක්ෂණය යටතේ ඔබව පරික්ෂාවට ලක් කිරීම සිදු වෙනවා.

හැබැයි ඇතුළට යාමට පෙර ඔබ අත් දිග කමිසයක් නම් ඇඳගෙන ඉන්නේ එහි අත වැලමිට පෙනෙන පරිදි නවා ගන්න ඕනේ වගේම දිග කලිසමක් නම් ඇඳගෙන ඉන්නේ කලිසම දණහිස් නිරාවරණය වන ලෙස නවා ගන්නත් ඕනේ. මෙතනදී ඔබගේ ශාරීරික යෝග්‍යතාවය, ඇස් පෙනීම සහ ප්‍රෙෂර් තත්වය පරික්ෂාවට ලක් වෙනවා.

වාර්තාව ලබා ගන්න

වෛද්‍ය පරීක්ෂණ කටයුතු අවසන් වුණාට පස්සේ ඔබට පුලුවන් වෛද්‍ය වාර්තාව ලබා ගන්න. ඒ සඳහා ඔබ යන්න ඕනේ අංක 9 කවුන්ටර් එකට. මෙහිදීත් ඔබ යම් වෙලාවක් රැදී සිටින්න ඕනේ. එවිට පෙර පරිදිම ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර මඟින් ඔබගේ token අංකය කතා කරන තුරු රැඳී සිටින්න ඕනේ. ඔබගේ අංකය පැවසීමෙන් පසු ඔබට පුළුවන් ඔබගේ වෛද්‍ය වාර්තාව ලබා ගන්න.

මේ විදියට තමයි රියදුරු බලපත්‍රයට වෛද්‍ය සහතිකය ලබා ගන්නේ. CarsGuide අපි කිව්වා විදියට ඔබ වැඩ කලානම් අනවශ්‍ය ප්‍රමාද වීමකින් තොරව, රස්තියාදු වීමකින් තොරව ඉක්මනින්ම වෛද්‍ය සහතිකය ලබා ගන්න පුලුවන්.

රියදුරු බලපත්‍රය අලුත් කරගන්න ඕනේ නම් එහෙමත් නැත්නම් අලුතෙන් රියදුරු බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න ඕනේ නම් අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ දෙයක් තමයි වෛද්‍ය සහතිකයක් ලබා ගැනීම. CarsGuide තුළින් අපි ඔබට කියන්න හදන්නේ රස්තයාදු වෙන්නේ නැතුව රියදුරු බලපත්‍රයට වෛද්‍ය සහතිකය ලබා ගන්නේ කොහොමද කියලා.

මුලින්ම register වෙන්න

අපිට පුලුවන් https://www.echannelling.com/ කියන website එක හරහා වෛද්‍ය සහතිකයක් ලබා ගැනීමට දිනයක් සහ වෙලාවක් වෙන් කරගන්න. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාට පුලුවන් උදේම තම ප්‍රදේශයට අයත් රියදුරු බලපත්‍රයට වෛද්‍ය සහතික දෙන ස්ථානයට ගිහින් වෛද්‍ය සහතිකය ලබා ගන්න.

කොළඹ අවට ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයාට පුලුවන් නුගේගොඩ තියෙන ජාතික ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනයට යන්න. එතනට ඇවිල්ලත් token එකක් අරගෙන වෛද්‍ය සහතිකයක් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා.

Token එකක් ලබා ගැනීමට ඔබගේ ජාතික හැඳුනුම්පත අවශ්‍ය වෙනවා. ඊට පස්සේ වෛද්‍ය සහතිකය ලබා දෙන තුරු සියලුම වැඩ සිදු වෙන්නේ token පතේ ඇති අංකයට අනුවයි.

සියලු විස්තර

ඊට පස්සේ ඔබගේ බර, උස වැනි සියලුම විස්තර ලබා ගැනීම සිදු වෙනවා. මෙතනදී ඔබගේ ජායාරුපයක් ලබා ගැනීමත් සිදු වෙනවා. ඔබ කිසිම දෙයක් ගැන දැනුවත් නැතුව පැමිණියත් බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. අදාළ ස්ථාන වල ඉන්න පුද්ගලයන්ගේ මඟ පෙන්වීම යටතේ සියලුම වැඩ සාර්ථකව සිදු කරගන්න පුලුවන්.

ලියාපදිංචි කටයුතු

දැන් තියෙන්නේ ලියාපදිංචි කටයුතු සිදු කරන්න. මේ සඳහා නම් ටික වෙලාවක් ඔබට රැඳී සිටින්න වෙනවා. හැබැයි කලබල වෙන්න දෙයක් නැහැ ජාතික ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනය තම සේවාදායකයන්ගේ සුව පහසුව ගැන හිතලා අසුන් පවා පනවලා තියෙනවා. කාර්යාලය තුල තියෙන ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර මඟින් ඔබගේ token අංකය කියූ පසු ඔබට ලියාපදිංචි කරන ස්ථානයට යන්න පුලුවන්.

මුදල් ගෙවීම

දැන් තියෙන්නේ counter අංක 5ට ගිහින් මුදල් ගෙවීම් සිදු කරන එක. ඔබ මතක තබා ගත යුතු විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි ජාතික ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනයට ආවට පස්සේ ඔබ මුදල් ගෙවීම කරන්න ඕනේ මුදල් අය කිරීමේ කවුන්ටරයට පමණයි. වෙනත් කිසිම පුද්ගලයෙකුට මුදල් දීමෙන් වළකින්න.

රසායනාගාරය

මුදල් ගෙවීමෙන් පසු ඔබ යන්න ඕනේ රසායනාගාරයට. එහි අංකය වෙන්නේ අංක 6. මෙතනදී ඔබගේ රුධිර පරීක්ෂාවක් සිදු කරනවා. ප්‍රධාන වශයෙන් රුධිරයේ සීනි මට්ටම සහ රුධිර කාණ්ඩය පරික්ෂා කිරීම තමයි රසායනාගාරයේදී සිදු කෙරෙන්නේ.ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔබේ අවශ්‍යතාවය අනුව සමහර විට x-ray පරීක්ෂාවක් වුණත් සිදු කරන්න පුලුවන් අංක 7 කවුන්ටර් එකට යොමු කිරීම මඟින්.

පළමු මහළට

ඔබගේ අනෙකුත් වෛද්‍ය කටයුතු සඳහා ඔබ පළමු මහලට යන්න ඕනේ. මෙතනදීත් මද වෙලාවක් රැදී සිටි පසු ඔබගේ token අංකය අනුව ඔබගේ අවස්තාව ලබා ගන්න පුලුවන්. ඉන්පසුව කාර්යමණ්ඩලය විසින් අදාළ ස්ථානයට ඔබව යොමු කිරීම සිදු කරනවා. මෙහිදී වෛද්‍ය නිලධාරියෙකුගේ අධීක්ෂණය යටතේ ඔබව පරික්ෂාවට ලක් කිරීම සිදු වෙනවා.

හැබැයි ඇතුළට යාමට පෙර ඔබ අත් දිග කමිසයක් නම් ඇඳගෙන ඉන්නේ එහි අත වැලමිට පෙනෙන පරිදි නවා ගන්න ඕනේ වගේම දිග කලිසමක් නම් ඇඳගෙන ඉන්නේ කලිසම දණහිස් නිරාවරණය වන ලෙස නවා ගන්නත් ඕනේ. මෙතනදී ඔබගේ ශාරීරික යෝග්‍යතාවය, ඇස් පෙනීම සහ ප්‍රෙෂර් තත්වය පරික්ෂාවට ලක් වෙනවා.

වාර්තාව ලබා ගන්න

වෛද්‍ය පරීක්ෂණ කටයුතු අවසන් වුණාට පස්සේ ඔබට පුලුවන් වෛද්‍ය වාර්තාව ලබා ගන්න. ඒ සඳහා ඔබ යන්න ඕනේ අංක 9 කවුන්ටර් එකට. මෙහිදීත් ඔබ යම් වෙලාවක් රැදී සිටින්න ඕනේ. එවිට පෙර පරිදිම ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර මඟින් ඔබගේ token අංකය කතා කරන තුරු රැඳී සිටින්න ඕනේ. ඔබගේ අංකය පැවසීමෙන් පසු ඔබට පුළුවන් ඔබගේ වෛද්‍ය වාර්තාව ලබා ගන්න.

මේ විදියට තමයි රියදුරු බලපත්‍රයට වෛද්‍ය සහතිකය ලබා ගන්නේ. CarsGuide අපි කිව්වා විදියට ඔබ වැඩ කලානම් අනවශ්‍ය ප්‍රමාද වීමකින් තොරව, රස්තියාදු වීමකින් තොරව ඉක්මනින්ම වෛද්‍ය සහතිකය ලබා ගන්න පුලුවන්.

Similar AdvicesLeave a comment

Please rate

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Cars for Saleikman logo
Honda Vezel 2014 for Sale

Honda Vezel 2014

96,000 km, Gampaha
MEMBER
Rs 10,000,000
5 days ago
Honda Vezel Orange Package 2019 for Sale

Honda Vezel Orange Package 2019

84,000 km, Colombo
MEMBER
Rs 7,500,000
6 hours ago
Toyota CHR Bruno 2019 for Sale

Toyota CHR Bruno 2019

35,000 km, Gampaha
MEMBER
Rs 17,400,000
5 days ago
Suzuki Celerio 2015 for Sale

Suzuki Celerio 2015

29,000 km, Jaffna
verified MEMBER
Rs 5,150,000
7 hours ago
Jaguar XF Premium Luxury 2013 for Sale

Jaguar XF Premium Luxury 2013

87,000 km, Kandy
verified MEMBER
verified
Rs 15,500,000
1 week ago
Auto Parts for saleikman logo
suzuki wagon r belt adjuster for Sale

suzuki wagon r belt adjuster

verified MEMBER
verified
Rs 85,000
3 hours ago
Tata Nano Rear Buffer for Sale

Tata Nano Rear Buffer

verified MEMBER
verified
Rs 17,000
3 hours ago
Toyota Primus Alpha Lithium Hybrid Battery for Sale

Toyota Primus Alpha Lithium Hybrid Battery

verified MEMBER
verified
Rs 385,000
3 hours ago
Tata Dimo Batta Buffer for Sale

Tata Dimo Batta Buffer

verified MEMBER
verified
Rs 11,000
4 hours ago
+ Post an ad on ikman