ලොව මිල අධිකම car modifications

15 May, 2024   
ලොව මිල අධිකම car modifications

වාහනයක් modify කරන එක සමහරුන්ට බොරු වැඩක් වගේ පෙනුණට තවත් සමහර අයට modifications කියන්නේ කලාවක්. ඇත්තටම හරි විදිහට, නීත්‍යානුකූලව, ප්‍රමිතියකට අනුව මේ දේ කරනවා නම් modifications කියන්නේ වාහනයක තියෙන පෙනුම වැඩි කරන දෙයක්. ඉතින් මේ modifications විවිධ මිල ගණන් යටතේ අපිට සිදු කරන්න පුළුවන්.
හැබැයි අද CarsGuide තුළින් අපි ඔබට කියන්නේ ලොව මිල අධිකම car modifications මොනවද කියලා.

Performance Coilovers

Racing වලට කැමති කෙනෙක් නම් වාහනයක් ගත්ත ගමන්ම කරන පළවෙනි modification එක තමයි performance coilovers කියන්නේ. හැබැයි මේ modification එක සිදු කරන්න යන මිල ඇහුවම නම්, වාහනයකට modifications ඕනෙමද කියලා හිතෙනවා.

Stereo System එක

විශාලතම සහ වැඩියෙන්ම අලෙවි වන, aftermarket modification වලින් එකක් තමයි Stereo System එක කියන්නේ. ඔබට සැමවිටම usual speaker/subs සඳහා සාමාන්‍ය මුදල් ප්‍රමාණයක් වැය කළ කරන්න පුළුවන්. හැබැයි එහෙම නැතුව මිලෙන් අධික Stereo System එකකට වුණත් යන්න පුළුවන්.

Full Exhaust System

Effectiveness එක අනුව, actual performance වැඩිදියුණු කරන්න ඔබට ඔබේ මෝටර් රථයට කළ හැකි හොඳම දේවලින් එකක් තමයි අලුත් exhaust එකක් සවි කිරීම. මෙය සම්මත downpipe වෙනස් කිරීම, muffler හෝ සම්පූර්ණ පද්ධතියෙන් සමන්විත විය හැකියි.

සාමාන්‍යයෙන්, සම්පූර්ණ exhaust system එකක් සාදා මෝටර් රථයකට සවි කිරීම ඔබ දකින වඩාත්ම common modification එකක් නෙවෙයි. බොහෝ දෙනෙක් කුඩා exhaust mods තමයි භාවිතා කරන්නේ. කෙසේ වෙතත්, ඔබ මුදල් වියදම් කරන්නේ නම්, horsepower එක සැලකිය යුතු ලෙස වැඩි කිරීමට, engine එක හරහා gases ගලායාම වැඩි කිරීමට සහ වඩා හොඳ ශබ්දයක් ලබා ගන්න පුළුවන්.

Interior එක නැවත සකස් කිරීම

Performance වලට බලපාන්නේ නැති මිල අධිකම modification එකක් විදිහට Interior එක නැවත සකස් කිරීම හඳුන්වන්න පුළුවන්. එතනදී සෞන්දර්යය, සුවපහසුව සහ සුවිශේෂත්වය තමයි වැඩිපුර ඉස්මතු වෙන්නේ.

Transmission හුවමාරුව

ඔබට වාහනයකට කරන්න පුළුවන් තවත් මිල අධිකම modification එක තමයි mechanical components හුවමාරු කර ගැනීම. මෙය “swaps” ලෙසද හඳුන්වනු ලබන අතර, transmission ඇතුළුව කළ හැකි වර්ග කිහිපයක් තිබෙනවා.

Supercharger

ඔබ මූලික මට්ටමින් මෝටර් රථය වෙනස් කිරීමට ඔබට හැකි සෑම දෙයක්ම කරලා නම් තියෙන්නේ ඊළඟට මොකක්ද කරන්න පුළුවන් modification එක කියලා ඔබට ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්.

Air filters, exhaust, weight reduction වගේ modifications ප්‍රමාණවත් නැත්නම් නව මෝටර් රථයක් මිලදී ගැනීම එක් විසඳුමක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකට තව විසඳුමක් තියෙනවා. ඒ තමයි forced injection කියන්නේ.

ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ forced injection එකක් තමයි supercharger කියන්නේ. මෙය turbos වලට සමානව ක්‍රියා කරන, නමුත් less lag විදිහට ක්‍රියා කරන belt-fed system එකක්. Supercharger එකකට ඔබේ මෝටර් රථයට අවශ්‍ය extra boost එකක් ලබා දෙන්න පුළුවන්.

Engine හුවමාරුව

Transmission swaps සමඟ සිදු කරන්න පුළුවන් තවත් මිල අධිකම swap එකක් තමයි engine swaps කියන්නේ. මෙය ඇත්ත වශයෙන්ම වඩාත්ම වෙහෙසකර සහ මිල අධික වැඩක්. මොකද මෙහිදී ශ්‍රමය වගේම සහ අමතර කොටස් සඳහා විශාල මුදලක් වැය වෙනවා. ඒ වගේම engine හුවමාරුව සම්පූර්ණ කිරීමට ලොකු කාලයක් පවා ගත වෙනවා.

ඉතින් මේවා තමයි වාහනයකට සිදු කරන්න පුළුවන් ලොව මිල අධිකම modifications. සමහර විට මේ article එක කියවන ඔබත්, ඔබගේ වාහනයට අපි සඳහන් කළ modifications වලින් එකක් හෝ කිහිපයක් කරලා ඇති. ඔබත් modifications වලට කැමති නම් අද අපි කිව්වා modifications try කරලා බලන්න.

වාහනයක් modify කරන එක සමහරුන්ට බොරු වැඩක් වගේ පෙනුණට තවත් සමහර අයට modifications කියන්නේ කලාවක්. ඇත්තටම හරි විදිහට, නීත්‍යානුකූලව, ප්‍රමිතියකට අනුව මේ දේ කරනවා නම් modifications කියන්නේ වාහනයක තියෙන පෙනුම වැඩි කරන දෙයක්. ඉතින් මේ modifications විවිධ මිල ගණන් යටතේ අපිට සිදු කරන්න පුළුවන්.
හැබැයි අද CarsGuide තුළින් අපි ඔබට කියන්නේ ලොව මිල අධිකම car modifications මොනවද කියලා.

Performance Coilovers

Racing වලට කැමති කෙනෙක් නම් වාහනයක් ගත්ත ගමන්ම කරන පළවෙනි modification එක තමයි performance coilovers කියන්නේ. හැබැයි මේ modification එක සිදු කරන්න යන මිල ඇහුවම නම්, වාහනයකට modifications ඕනෙමද කියලා හිතෙනවා.

Stereo System එක

විශාලතම සහ වැඩියෙන්ම අලෙවි වන, aftermarket modification වලින් එකක් තමයි Stereo System එක කියන්නේ. ඔබට සැමවිටම usual speaker/subs සඳහා සාමාන්‍ය මුදල් ප්‍රමාණයක් වැය කළ කරන්න පුළුවන්. හැබැයි එහෙම නැතුව මිලෙන් අධික Stereo System එකකට වුණත් යන්න පුළුවන්.

Full Exhaust System

Effectiveness එක අනුව, actual performance වැඩිදියුණු කරන්න ඔබට ඔබේ මෝටර් රථයට කළ හැකි හොඳම දේවලින් එකක් තමයි අලුත් exhaust එකක් සවි කිරීම. මෙය සම්මත downpipe වෙනස් කිරීම, muffler හෝ සම්පූර්ණ පද්ධතියෙන් සමන්විත විය හැකියි.

සාමාන්‍යයෙන්, සම්පූර්ණ exhaust system එකක් සාදා මෝටර් රථයකට සවි කිරීම ඔබ දකින වඩාත්ම common modification එකක් නෙවෙයි. බොහෝ දෙනෙක් කුඩා exhaust mods තමයි භාවිතා කරන්නේ. කෙසේ වෙතත්, ඔබ මුදල් වියදම් කරන්නේ නම්, horsepower එක සැලකිය යුතු ලෙස වැඩි කිරීමට, engine එක හරහා gases ගලායාම වැඩි කිරීමට සහ වඩා හොඳ ශබ්දයක් ලබා ගන්න පුළුවන්.

Interior එක නැවත සකස් කිරීම

Performance වලට බලපාන්නේ නැති මිල අධිකම modification එකක් විදිහට Interior එක නැවත සකස් කිරීම හඳුන්වන්න පුළුවන්. එතනදී සෞන්දර්යය, සුවපහසුව සහ සුවිශේෂත්වය තමයි වැඩිපුර ඉස්මතු වෙන්නේ.

Transmission හුවමාරුව

ඔබට වාහනයකට කරන්න පුළුවන් තවත් මිල අධිකම modification එක තමයි mechanical components හුවමාරු කර ගැනීම. මෙය “swaps” ලෙසද හඳුන්වනු ලබන අතර, transmission ඇතුළුව කළ හැකි වර්ග කිහිපයක් තිබෙනවා.

Supercharger

ඔබ මූලික මට්ටමින් මෝටර් රථය වෙනස් කිරීමට ඔබට හැකි සෑම දෙයක්ම කරලා නම් තියෙන්නේ ඊළඟට මොකක්ද කරන්න පුළුවන් modification එක කියලා ඔබට ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්.

Air filters, exhaust, weight reduction වගේ modifications ප්‍රමාණවත් නැත්නම් නව මෝටර් රථයක් මිලදී ගැනීම එක් විසඳුමක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකට තව විසඳුමක් තියෙනවා. ඒ තමයි forced injection කියන්නේ.

ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ forced injection එකක් තමයි supercharger කියන්නේ. මෙය turbos වලට සමානව ක්‍රියා කරන, නමුත් less lag විදිහට ක්‍රියා කරන belt-fed system එකක්. Supercharger එකකට ඔබේ මෝටර් රථයට අවශ්‍ය extra boost එකක් ලබා දෙන්න පුළුවන්.

Engine හුවමාරුව

Transmission swaps සමඟ සිදු කරන්න පුළුවන් තවත් මිල අධිකම swap එකක් තමයි engine swaps කියන්නේ. මෙය ඇත්ත වශයෙන්ම වඩාත්ම වෙහෙසකර සහ මිල අධික වැඩක්. මොකද මෙහිදී ශ්‍රමය වගේම සහ අමතර කොටස් සඳහා විශාල මුදලක් වැය වෙනවා. ඒ වගේම engine හුවමාරුව සම්පූර්ණ කිරීමට ලොකු කාලයක් පවා ගත වෙනවා.

ඉතින් මේවා තමයි වාහනයකට සිදු කරන්න පුළුවන් ලොව මිල අධිකම modifications. සමහර විට මේ article එක කියවන ඔබත්, ඔබගේ වාහනයට අපි සඳහන් කළ modifications වලින් එකක් හෝ කිහිපයක් කරලා ඇති. ඔබත් modifications වලට කැමති නම් අද අපි කිව්වා modifications try කරලා බලන්න.

Similar AdvicesLeave a comment

Please rate

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Cars for Saleikman logo
Nissan Tiida 2007 for Sale

Nissan Tiida 2007

101,000 km, Anuradhapura
MEMBER
Rs 4,400,000
3 minutes ago
MG MG4 X with Amotriz Bodykit 2024 for Sale

MG MG4 X with Amotriz Bodykit 2024

0 km, Galle
verified MEMBER
Rs 21,250,000
11 minutes ago
Suzuki Maruti 800 2007 for Sale

Suzuki Maruti 800 2007

58,685 km, Gampaha
verified MEMBER
Rs 1,695,000
13 minutes ago
Honda Accord EX- Fully Loaded 2019 for Sale

Honda Accord EX- Fully Loaded 2019

95,000 km, Colombo
MEMBER
Rs 23,500,000
3 weeks ago
Honda N-Box 2017 for Sale

Honda N-Box 2017

29,000 km, Badulla
MEMBER
Rs 7,800,000
16 minutes ago
Auto Parts for saleikman logo
Hybrid Battery for Sale

Hybrid Battery

verified MEMBER
Rs 145,000
4 minutes ago
1 Din Pioneer Car Audio Setup for Sale

1 Din Pioneer Car Audio Setup

verified MEMBER
verified
Rs 14,100
6 days ago
Peugeot 407 Front Buffer for Sale

Peugeot 407 Front Buffer

verified MEMBER
Rs 195,000
13 minutes ago
Honda CRV Cooling Fan Motor for Sale

Honda CRV Cooling Fan Motor

verified MEMBER
Rs 8,500
20 minutes ago
Nissan X-Trail T30 A/C Control Panel for Sale

Nissan X-Trail T30 A/C Control Panel

verified MEMBER
verified
Rs 16,000
27 minutes ago
+ Post an ad on ikman