වාහනයක paint colour එක වෙනස් කරන්න පුලුවන්ද?

23 Jun, 2023   
වාහනයක paint colour එක වෙනස් කරන්න පුලුවන්ද?

මිනිස්සු විදියට එකිනෙකාගේ ආසාවල් එකිනෙකට වෙනස්. ඔයා කන්න කැමති කෑම තව කෙනෙක් කන්න කැමති නැති වෙන්න පුලුවන්. ඔයා කැමති පාටට තව කෙනෙක් කැමති නැති වෙන්න පුලුවන්. වාහනයක් මිලදී ගන්නකොටත් මේ ප්‍රශ්නේ එන්න පුලුවන්.සමහර අය market එකේ නැති uncommon colours වලට කැමති වෙන්න පුලුවන්. ඒ වගේ වෙනස් විදියට හිතන කෙනෙක්ට එන ප්‍රශ්නයක් තමයි අපි කැමති විදියට වාහන වර්ණය වෙනස් කරන්න පුලුවන්ද කියන එක. ඉතින් ඒ ප්‍රශ්නෙට උත්තරය CarsGuide අපි  අරගෙන ආවා.

මෝටර් ප්‍රවාහන කොමසාරිස්වරයාගේ අවසරය

අපි වෙනස් විදියට හිතුවට අපේ හිතුමනාපෙට වාහනයක වර්ණය වෙනස් කරන්න බැහැ. මොකද වාහනයේ වර්ණය වෙනස් කිරීම කියන්නේ වාහනයේ අනන්‍යතාවයට බලපාන දෙයක්. ඒ නිසා මෝටර් රථ ප්‍රවාහන පනතේ 10 වගන්තිය යටතේ මෝටර් ප්‍රවාහන කොමසාරිස්වරයාගේ පූර්ව අවසරය මත තමයි වාහනයේ වර්ණය වෙනස් කරන්න වෙන්නේ. එහිදී CAP 72, CAP 130 කියන ආකෘති පත්‍ර සමඟ ඔබගේ වාහනයේ ලියාපදිංචි සහතිකය ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. මේ සියලු ලේඛන ඉදිරිපත් කළාට පස්සේ නිත්‍යානුකුලව වාහනයේ වර්ණය වෙනස් කරන්න පුලුවන්.

මිලදී ගද්දි පරිස්සමින්

ඔබ වාහනයක් මිලදී ගන්නකොටත් හොඳින් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ දෙයක් තමයි වාහනයේ වර්ණය වෙනස් කරලද නැද්ද කියන එක. මොකද ඔබ ව්‍යාජ අනන්‍යතාවයක් තියෙන වාහනයක් මිලදී ගත්තොත් මෝටර්රථ ප්‍රවාහන පනතේ දෙවන වගන්තිය යටතේ ඔබ වරදකරුවෙක් වෙන්න පුලුවන්. ඒ නිසා වාහනයේ වර්ණය වෙනස් කිරීම අනුමැතිය සහිතව කරන්න ඕනේ.

ඉතින් මේ විදියට තමයි ඔයාගේ කැමැත්ත අනුව වාහනයේ වර්ණය වෙනස් කරන්න වෙන්නේ. හැබැයි වාහනයේ වර්ණය විදියට uncommon colour එකක් තෝරාගන්නවා නම් ඔයා ටිකක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. මොකද නිකන් හරි ඔයාට වාහනය විකුණන්න හිතුණොත් ඒ වගේ අවස්ථාවක ඔයාට ටිකක් බලන් ඉන්න වෙන්න පුලුවන්.

 

 

Similar Advices2 comments

    1. Hi Aruna, thank you for your comment. There are a number of good auto service stations that provide this service, and you can find a list of them on ikman: https://ikman.lk/en/ads/sri-lanka/auto-services?enum.item_type=maintenance_repair. You can filter these listings based on your desired location and the exact service you need.

      We hope you found this article useful and do stay connected with us as we have a lot of insightful content coming up in the weeks ahead!

Leave a comment

Please rate

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Cars for Saleikman logo
Honda CRV RE 2 2011 for Sale

Honda CRV RE 2 2011

104,000 km, Gampaha
MEMBER
Rs 8,785,000
2 weeks ago
Mitsubishi Lancer c12 1987 for Sale

Mitsubishi Lancer c12 1987

10,000 km, Colombo
MEMBER
Rs 1,150,000
3 minutes ago
Suzuki Swift 2006 for Sale

Suzuki Swift 2006

140,000 km, Puttalam
MEMBER
Rs 4,350,000
1 week ago
Honda City V-Tech 2001 for Sale

Honda City V-Tech 2001

259,000 km, Gampaha
MEMBER
Rs 2,550,000
1 week ago
Mitsubishi Evo 8 2002 for Sale

Mitsubishi Evo 8 2002

123,000 km, Galle
MEMBER
Rs 10,900,000
1 month ago
Auto Parts for saleikman logo
Celerio Dicky Door for Sale

Celerio Dicky Door

MEMBER
Rs 15,000
1 minute ago
Helmet for Sale

Helmet

MEMBER
Rs 2,450
11 minutes ago
Honda Alloy wheel center hub caps for Sale

Honda Alloy wheel center hub caps

verified MEMBER
verified
Rs 5,000
12 minutes ago
DA64 K6A Suzuki Engine with Gear Box for Sale

DA64 K6A Suzuki Engine with Gear Box

MEMBER
Rs 220,000
1 week ago
Hiace Doors for Sale

Hiace Doors

MEMBER
Rs 55,000
21 minutes ago
+ Post an ad on ikman