Car එකේ වේගය වැඩි කරන්න පුළුවන් ලේසිම ක්‍රම

24 Apr, 2024   
Car එකේ වේගය වැඩි කරන්න පුළුවන් ලේසිම ක්‍රම

අධික වේගයෙන් වාහනයක් drive කරන එක නීතියට අනුව වැරදි ක්‍රියාවක් වගේම, ඒක ඔබගේත් අන් අයගෙත් ආරක්ෂාවට හොඳ දෙයක් නෙවෙයි. හැබැයි වාහනයක් තියෙන හැමෝගෙම ලොකු ආසාවක් තමයි නිදහසේ ටිකක් speed එක වැඩියෙන් drive කරන එක. විශේෂයෙන්ම sport car එකක් තියෙනවා නම් මේ ආසාව ලොකුවටම දැනෙනවා. ඉතින් ඒ නිසාම CarsGuide අපි අද හිතුවා නීතියට පිටින් යන්නේ නැතුව, තමන්ට වගේම අනෙක් අයටත් අනතුරක් නොවෙන විදිහට Car එකේ වේගය වැඩි කරන්න පුළුවන් ලේසිම ක්‍රම කිහිපයක් කියලා දෙන්න.

බර අඩු කරන්න

බර අඩු කිරීම කියන්නේ ඔබේ මෝටර් රථයේ power එක වැඩි කිරීමට පුළුවන් ලේසිම වගේම මිලෙන් අඩුම ක්‍රමයයි. මෙතනදී බර අඩු කරන්න කියන්නේ වාහනයේ අනවශ්‍ය බර ප්‍රමාණය අඩු කරන එකට. මොකද අමතර බර වාහනයක වේගය අඩු කර එහි ඉන්ධන කාර්යක්ෂමතාව අඩු කරනවා. බර අඩු කර ගැනීම සඳහා trunk එකේ සහ interior එකේ ඇති අනවශ්‍ය items ඉවත් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම බරෙන් අධික factory parts වෙනුවට, සැහැල්ලු alloy wheels හෝ carbon-fiber body panels වලට මාරු වෙන්න පුළුවන්. එමඟින් ඔබේ වාහනයේ බර ගොඩක් දුරට අඩු වෙනවා.

තිරිංග පද්ධතිය වැඩි දියුණු කරන්න

High-performance සහිත තිරිංග පද්ධතියක් ඔබට low-performance system වලට වඩා හොඳ ride experience එකක් ලබා දෙනවා. ඉතින් වැඩි දියුණු කරන ලද braking capabilities ඔබට වඩාත් දිගු කාලයක් සඳහා ඉහළ වේගයක් පවත්වා ගැනීමට හැකියාව ලබා දෙනවා. එහි ප්‍රතිඵලයක් විදිහට faster lap times හෝ quicker acceleration ඇති වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට upgrade කරන ලද brake pads, stainless steel brake lines සහ performance rotors ඔබේ මෝටර් රථයේ overall performance එක සැලකිය යුතු ලෙස වැඩිදියුණු කරනවා.

Spark Plugs වෙනස් කරන්න

High-performance spark plugs ඔබේ මෝටර් රථය වඩාත් සුමටව, වේගවත්ව සහ කාර්යක්ෂමව ධාවනය කිරීමට උපකාරී වෙනවා. High-quality spark plugs, fuel-air mixture එක වඩාත් කාර්යක්ෂම කිරීමට සහ horsepower වැඩි කිරීමට උපකාරී වෙනවා. මෙම වෙනස් කිරීම සාපේක්ෂ වශයෙන් සරල වන අතර, එය ඔබගේ engine එකෙන් වැඩි බලයක් ලබා ගැනීමට තිබෙන ලාභදායී ක්‍රමයක්.

Air Intake එක වැඩිදියුණු කරන්න

ඔබේ engine එකට ප්‍රමාණවත් පිරිසිදු වාතය ලැබෙන බව සහතික කිරීම, එහි optimum performance එක සහතික කිරීම සඳහා අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. performance air filter හෝ cold-air intake එකක් මඟින් ඔබේ වාහනයේ air intake system එක upgrade කිරීම මඟින් engine එකට එන airflow එක වැඩි වන අතර එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස horsepower එක වැඩි වීම සිදු වෙනවා.

Over-sized Rims ඉවත් කරන්න

Over-sized Rims acceleration එකට සහ overall handling වලට අහිතකර ලෙස බලපෑම් එල්ල කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Over-sized Rims ඔබේ මෝටර් රථයට වැඩි බරක් එක් කරනවා. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ඉන්ධන කාර්යක්ෂමතාව අඩු වී ත්වරණය මන්දගාමී වෙනවා. එම නිසා සුදුසු ප්‍රමාණයේ rim භාවිතයෙන් rotational mass එක සහ unsprung weight එක අඩු කර ගත හැකි අතර, quicker acceleration එකකට සහ maneuverability එක improve කරන්න මඟ පාදනවා.

Tires සහ Suspension upgrade කරන්න

High-quality performance tires සඳහා ආයෝජනය කිරීම සහ ඔබේ මෝටර් රථයේ suspension setup එක වැඩිදියුණු කිරීම එහි ක්‍රියාකාරීත්වයට සහ හැසිරවීමට සැලකිය යුතු ලෙස බලපෑම් එල්ල කරනවා. Performance tires වලට ඔබේ මෝටර් රථයේ handling සහ traction වැඩි දියුණු කරන්න පුළුවන්. හොඳින් tune කරන ලද suspension වඩා හොඳ ස්ථාවරත්වයක් සහ වේගවත් ත්වරණයක් වාහනයට ලබා දෙනවා.

ඉතින් මේ විදිහට තමයි අඩු වියදමකින් ඔබේ Car එකේ වේගය වැඩි කරගන්නේ. හැබැයි ඔබ මතක තියාගන්න ඕනේ දෙයක් තමයි වේගය වැඩි කරගත්තත් අනවශ්‍ය ලෙස, අනතුරුදායක ලෙස මාර්ගයේ වාහනය පැදවීමෙන් වළකින්න. මොකද වාහනයක් අතට ගන්නවා කියන්නේ ඔබේ වගේම අන්අයගෙත් ආරක්ෂාව ගැන ඔබ දහස් වරක් හිතන්න ඕනේ. ඒක තමයි නීතිගරුක රියදුරෙකුගේ වගකීම.

අධික වේගයෙන් වාහනයක් drive කරන එක නීතියට අනුව වැරදි ක්‍රියාවක් වගේම, ඒක ඔබගේත් අන් අයගෙත් ආරක්ෂාවට හොඳ දෙයක් නෙවෙයි. හැබැයි වාහනයක් තියෙන හැමෝගෙම ලොකු ආසාවක් තමයි නිදහසේ ටිකක් speed එක වැඩියෙන් drive කරන එක. විශේෂයෙන්ම sport car එකක් තියෙනවා නම් මේ ආසාව ලොකුවටම දැනෙනවා. ඉතින් ඒ නිසාම CarsGuide අපි අද හිතුවා නීතියට පිටින් යන්නේ නැතුව, තමන්ට වගේම අනෙක් අයටත් අනතුරක් නොවෙන විදිහට Car එකේ වේගය වැඩි කරන්න පුළුවන් ලේසිම ක්‍රම කිහිපයක් කියලා දෙන්න.

බර අඩු කරන්න

බර අඩු කිරීම කියන්නේ ඔබේ මෝටර් රථයේ power එක වැඩි කිරීමට පුළුවන් ලේසිම වගේම මිලෙන් අඩුම ක්‍රමයයි. මෙතනදී බර අඩු කරන්න කියන්නේ වාහනයේ අනවශ්‍ය බර ප්‍රමාණය අඩු කරන එකට. මොකද අමතර බර වාහනයක වේගය අඩු කර එහි ඉන්ධන කාර්යක්ෂමතාව අඩු කරනවා. බර අඩු කර ගැනීම සඳහා trunk එකේ සහ interior එකේ ඇති අනවශ්‍ය items ඉවත් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම බරෙන් අධික factory parts වෙනුවට, සැහැල්ලු alloy wheels හෝ carbon-fiber body panels වලට මාරු වෙන්න පුළුවන්. එමඟින් ඔබේ වාහනයේ බර ගොඩක් දුරට අඩු වෙනවා.

තිරිංග පද්ධතිය වැඩි දියුණු කරන්න

High-performance සහිත තිරිංග පද්ධතියක් ඔබට low-performance system වලට වඩා හොඳ ride experience එකක් ලබා දෙනවා. ඉතින් වැඩි දියුණු කරන ලද braking capabilities ඔබට වඩාත් දිගු කාලයක් සඳහා ඉහළ වේගයක් පවත්වා ගැනීමට හැකියාව ලබා දෙනවා. එහි ප්‍රතිඵලයක් විදිහට faster lap times හෝ quicker acceleration ඇති වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට upgrade කරන ලද brake pads, stainless steel brake lines සහ performance rotors ඔබේ මෝටර් රථයේ overall performance එක සැලකිය යුතු ලෙස වැඩිදියුණු කරනවා.

Spark Plugs වෙනස් කරන්න

High-performance spark plugs ඔබේ මෝටර් රථය වඩාත් සුමටව, වේගවත්ව සහ කාර්යක්ෂමව ධාවනය කිරීමට උපකාරී වෙනවා. High-quality spark plugs, fuel-air mixture එක වඩාත් කාර්යක්ෂම කිරීමට සහ horsepower වැඩි කිරීමට උපකාරී වෙනවා. මෙම වෙනස් කිරීම සාපේක්ෂ වශයෙන් සරල වන අතර, එය ඔබගේ engine එකෙන් වැඩි බලයක් ලබා ගැනීමට තිබෙන ලාභදායී ක්‍රමයක්.

Air Intake එක වැඩිදියුණු කරන්න

ඔබේ engine එකට ප්‍රමාණවත් පිරිසිදු වාතය ලැබෙන බව සහතික කිරීම, එහි optimum performance එක සහතික කිරීම සඳහා අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. performance air filter හෝ cold-air intake එකක් මඟින් ඔබේ වාහනයේ air intake system එක upgrade කිරීම මඟින් engine එකට එන airflow එක වැඩි වන අතර එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස horsepower එක වැඩි වීම සිදු වෙනවා.

Over-sized Rims ඉවත් කරන්න

Over-sized Rims acceleration එකට සහ overall handling වලට අහිතකර ලෙස බලපෑම් එල්ල කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Over-sized Rims ඔබේ මෝටර් රථයට වැඩි බරක් එක් කරනවා. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ඉන්ධන කාර්යක්ෂමතාව අඩු වී ත්වරණය මන්දගාමී වෙනවා. එම නිසා සුදුසු ප්‍රමාණයේ rim භාවිතයෙන් rotational mass එක සහ unsprung weight එක අඩු කර ගත හැකි අතර, quicker acceleration එකකට සහ maneuverability එක improve කරන්න මඟ පාදනවා.

Tires සහ Suspension upgrade කරන්න

High-quality performance tires සඳහා ආයෝජනය කිරීම සහ ඔබේ මෝටර් රථයේ suspension setup එක වැඩිදියුණු කිරීම එහි ක්‍රියාකාරීත්වයට සහ හැසිරවීමට සැලකිය යුතු ලෙස බලපෑම් එල්ල කරනවා. Performance tires වලට ඔබේ මෝටර් රථයේ handling සහ traction වැඩි දියුණු කරන්න පුළුවන්. හොඳින් tune කරන ලද suspension වඩා හොඳ ස්ථාවරත්වයක් සහ වේගවත් ත්වරණයක් වාහනයට ලබා දෙනවා.

ඉතින් මේ විදිහට තමයි අඩු වියදමකින් ඔබේ Car එකේ වේගය වැඩි කරගන්නේ. හැබැයි ඔබ මතක තියාගන්න ඕනේ දෙයක් තමයි වේගය වැඩි කරගත්තත් අනවශ්‍ය ලෙස, අනතුරුදායක ලෙස මාර්ගයේ වාහනය පැදවීමෙන් වළකින්න. මොකද වාහනයක් අතට ගන්නවා කියන්නේ ඔබේ වගේම අන්අයගෙත් ආරක්ෂාව ගැන ඔබ දහස් වරක් හිතන්න ඕනේ. ඒක තමයි නීතිගරුක රියදුරෙකුගේ වගකීම.

Similar AdvicesLeave a comment

Please rate

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Cars for Saleikman logo
Mitsubishi eK Wagon 2018 for Sale

Mitsubishi eK Wagon 2018

77,842 km, Colombo
verified MEMBER
verified
Rs 5,395,000
2 minutes ago
Toyota Land Cruiser Prado TX 2010 for Sale

Toyota Land Cruiser Prado TX 2010

88,800 km, Gampaha
MEMBER
Rs 27,500,000
3 weeks ago
Nissan Serena Hybrid 2013 for Sale

Nissan Serena Hybrid 2013

103,000 km, Colombo
verified MEMBER
verified
Rs 12,000,000
6 minutes ago
Toyota Vitz KSP 130 2015 for Sale

Toyota Vitz KSP 130 2015

88,000 km, Colombo
verified MEMBER
verified
Rs 7,495,000
5 days ago
Toyota Corolla 2002 for Sale

Toyota Corolla 2002

135,000 km, Colombo
MEMBER
Rs 4,890,000
1 week ago
Auto Parts for saleikman logo
Peugeot 406 Manual Gear Box for Sale

Peugeot 406 Manual Gear Box

verified MEMBER
Rs 375,000
2 minutes ago
Benz W124 Door Inner Handle for Sale

Benz W124 Door Inner Handle

verified MEMBER
Rs 10,000
6 minutes ago
Range Rover Rear Buffer Light Right Side for Sale

Range Rover Rear Buffer Light Right Side

verified MEMBER
Rs 29,000
6 minutes ago
Nissan Navara Bonnet for Sale

Nissan Navara Bonnet

verified MEMBER
verified
Rs 45,000
7 minutes ago
Toyota Prius GS Buffer for Sale

Toyota Prius GS Buffer

verified MEMBER
verified
Rs 345,000
7 minutes ago
+ Post an ad on ikman