පදිකයෙක් වශයෙන් ඔබ දැනගත යුතු මාර්ග නීති

13 Nov, 2023   
පදිකයෙක් වශයෙන් ඔබ දැනගත යුතු මාර්ග නීති

පදිකයින් කියන්නේ කවුද? පාරේ ගමන් කරන සියලුම දෙනා පදිකයෝ කියලා කිවුවොත් නිවැරදියි. මහා මඟ සිදු වන රිය අනතුරු අවම කර ගැනීමට රියදුරන් මෙන්ම පදිකයන්ගේද සහාය අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් අද CarsGuide තුළින් කියන්නේ පදිකයෙක් විදිහට ඔයා දැනගන්න ඕනේ දේවල් මොනවද කියලා.

මාර්ගයේ දකුණු පැත්තෙන් ගමන් කිරීම

ඔයා පාරේ ගමන් කරද්දී යන්න ඕනේ පාරේ දකුණු පැත්තෙන්. එය සෑම විටකම මතක තියා ගන්න. කවදාවත් පාරේ වම් පැත්තෙන් ගමන් කරන නැහැ.

සුදු ඉරි /කහ ඉරි ඇති ස්ථාන වලින් පමණක් පාර මාරු වීම

පාර හරහා මාරු වෙද්දී ඔයාට හිතෙන හිතෙන තැනින් පාර මාරු වෙන්න බැහැ. පාර මාරු වෙන්න වෙනම තැනක් තියෙනවා. ඒ තමයි සුදු ඉරි හෝ කහ ඉරි තියෙන තැන්. ඉතින් ඔයා පාර හරහා මාරු වෙද්දී සුදු ඉරි /කහ ඉරි ඇති ස්ථාන වලින් පමණක් පාර මාරු වෙන්න.

පළමුව දකුණත්, දෙවනුව වමත් හා නැවත දකුණත් ආදී වශයෙන් පාර හොඳින් නිරීක්ෂණය කරන්න.

පාර හරහා මාරු වෙද්දී හොඳ කල්පනාවෙන් ඉන්න ඕනේ. මොකද අනතුරැ වෙන්න පුළුවන්. ගොඩක් අය පාර මාරු වෙද්දී phone එකත් කණේ ගහන් තමයි යන්නේ. පළමුව දකුණත් දෙවනුව වමත් හා නැවත දකුණ බලලා අවධානය එය වෙත යොමු කර සැළකිල්ලෙන් පාර මාරු වෙන්න ඕනේ.

පදික වේදිකාවක් වේ නම් ඒ මතින් ගමන් කිරීම

පදිකයෙක් විදිහට ඔයා දැනගන්න ඕනේ තවත් දෙයක් තමයි පාරේ යනකොට පදික වේදිකාවක් තියෙනවානම් ඔයා ඒ මත තමයි ගමන් කරන්න ඕනේ. ගොඩක් අය පදික වේදිකාවක් තියෙනවා දැක දැකත් ඒ මතින් ගමන් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම පදික වේදිකාවක් තියෙනකොට ඒකෙ ගමන් කරන්න මතක තියාගන්න. ඒකෙන් ඔයාව අනතුරට පත් වෙන්න තියෙන හැකියාවත් අඩු වෙනවා.

මාර්ග නීති පිළිපැදීම

පදිකයෙක් විදිහට පාරේ ගියත් ඔයාට මාර්ග නීති පිළිපදින්න වෙනවා. මොකද ඒක ඔයාගේ ආරක්ෂාවට ගොඩක් වැදගත්.

හොඳ සිහියෙන් පාරේ ගමන් කිරීම

පාරේ ගමන් කරද්දී සෑම විටම අවධානය වෙනතකට යොමු කරන්න එපා. මොකද ඔයාව අනතුරකට පත් වෙන්න තියෙන හැකියාව ඉතාමත් වැඩියි.

මෙන්න මේ දේවල් තමන් ඔයා පාරේ යද්දී පදිකයෙක් විදිහට පිළිපදින්න ඕනේ නීති රීති. ඉතින් ඔයත් මේ දේවල් ගැන සැළකිලිමත් වෙන්න. ඒ වගේම මේ දේවල් තමන්ගේ පුරුද්දක් කරගන්න. ඒකෙන් ඔයාට වගේම පාරේ යන අනිත් අයටත් ආරක්ෂිතව ගමන් කරන්න පුළුවන්.

Similar AdvicesLeave a comment

Please rate

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Cars for Saleikman logo
Honda Fit 2014 for Sale

Honda Fit 2014

99,000 km, Kurunegala
MEMBER
Rs 6,500,000
3 minutes ago
Honda Fit Aria Japan 2008 for Sale

Honda Fit Aria Japan 2008

216,000 km, Gampaha
MEMBER
Rs 3,875,000
3 days ago
Land Rover Discovery 4 HSE 2015 for Sale

Land Rover Discovery 4 HSE 2015

70,000 km, Gampaha
MEMBER
Rs 36,500,000
19 minutes ago
Tata Safari 2005 for Sale

Tata Safari 2005

97,000 km, Gampaha
verified MEMBER
Rs 1,590,000
6 days ago
Honda CRV RE 2 2011 for Sale

Honda CRV RE 2 2011

104,000 km, Gampaha
MEMBER
Rs 8,785,000
2 weeks ago
Auto Parts for saleikman logo
Outlander Engine Under Guard for Sale

Outlander Engine Under Guard

verified MEMBER
Rs 50,000
1 minute ago
Honda vezal for Sale

Honda vezal

verified MEMBER
verified
Rs 28,000
1 minute ago
Toyota 2014 Axio 165 for Sale

Toyota 2014 Axio 165

verified MEMBER
verified
Rs 58,000
4 minutes ago
Abs Modulator Prius for Sale

Abs Modulator Prius

MEMBER
Rs 230,000
10 minutes ago
Mobil Delvac 15w 40 for Sale

Mobil Delvac 15w 40

MEMBER
Rs 10,600
12 minutes ago
+ Post an ad on ikman