නිවැරදිව මංතීරු වෙනස් කරන්න දන්නවද?

19 Feb, 2024   
නිවැරදිව මංතීරු වෙනස් කරන්න දන්නවද?

අපි පාරේ වාහනයක් drive කරද්දී හිතෙන හිතෙන විදිහට drive කරන්න බැහැ. ඒකට නීති තියෙනවා. පොඩ්ඩක් පාර දිහා බැලුවොත් ඔයාට පේනවා ඇති කහ ඉරි, සුදු ඉරි වගේම කඩ ඉරි තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ සලකුණු ගැන හොඳ දැනුමක් ඔයාට තියෙන්න ඕනේ. ආධුනික කෙනෙක්ට නිවැරදිව මං තීරු වෙනස් කරන එක ගොඩක් වැදගත් වෙන දෙයක්. මං තීරු වෙනස් කරන එකත් ඔයාගේ හිතුමනාපෙට කරන්න බැහැ. මොකද ඔයා ඒ ගැන සැළකිලිමත් වෙන්න ඕනේ කරුණු තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් අයට මේ ගැන හරි දැනුමක් නැති නිසාම CarsGuide අපි හිතුවා නිවැරදිව මං තීරු වෙනස් කරන්නේ කොහොමද කියලා කියන්න.

මං තීරු වෙනස් කිරීමේදී සැළකිලිමත් වෙන්න ඕනේ කරුණු මොනවද ?

1 Signal light දැමීම
2 Rear mirror check කිරීම
3 Side mirror check කිරීම
4 Blind sport එක check කිරීම

නිවැරදිව මං තීරු වෙනස් කර කිරීමේදී ඔයා සැළකිලිමත් වෙන්න ඕනේ කරුණු තමයි මේ. මේ දේවල් check කළාට පස්සෙ අදාළ මං තීරුව clear නම් ඔයාට පුළුවන් මං තීරුව මාරු කරන්න.

Signal light දැමීම

ඔයාගේ ඉදිරිපස සහ පසුපස එන වාහනවලට වේගය සීමා කරගන්න දෙනහොඳම ඉඟිය තමයි හරවන් දිසාවට signal light එක දැමීම. Main wate සිටින වාහන ඔබගේ ගමන් පථය ගැන දැනුවත් වෙනවා.

Side mirror check කරන්න

ඔයාගේ වාහනයේ side mirrors වලින් පිටුපස තියෙන වාහනය සම්පූර්ණම පේනවා නම්, ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ ඔයාට අවශ්‍ය තරම් දුරක් මං තීරු වෙනස් කරන්න ඉඩ තියෙනවා කියලා. ඒත් ඔයා පිටුපස වාහනය දිහා තප්පර කිහිපයක් බලාගෙන හිටියොත් ඒ වාහනය එන speed එකත් තීරණය කරන්න පුළුවන් වෙනවා.

ඔයාට පිටුපසින් තියෙන වාහනය සම්පූර්ණයෙන්ම mirror එකට පේනවා නම් සහ ඒ වාහනයේ ළඟාවීමක් නැත්නම් ඔයාට මං තීරු මාරු කරන්න පුළුවන්.
ඒ වගේම ඔයාට mirror එකෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම වාහනය පේන්නේ නැත්නම් ඒ වගේ වෙලාවට මං තීරු මාරු කිරීම නොකළ යුතුයි. මොකද speed එක judge කිරීමට වඩා වැදගත් ඔබට මන්තීරු අවහිරකයින් තොරව මාරු වීමට.

Rear mirror check කරන්න

ඔයා highway එකේ වගේ වාහනයක් drive කරනකොට මං තීරු වෙනස් කරනවා නම් rear mirror එකෙන් ඒ ගැන check කරගන්න පුළුවන්. Rear mirror එක හරහා පිටුපසින් එන වාහනය සම්පූර්ණයෙන්ම පේනවා නම් signal light හරියට දාලා මං තීරු මාරු කරන්න ඔයාට පුළුවන්.

මං තීරු වෙනස් කිරීමේදී ඉදිරියෙන් ගමන් කරන වාහන ගැනත් සැළකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. මොකද එහිදී දුර තීරණය කරන්නේ සැබෑ දුර අනුව නෙමෙයි, drive කරන speed එක අනුව නිසා. ඉතින් ඔයා අඩුම තරමේ තප්පර දෙකක්වත් පිටුපසින් ඉන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ පැයට 30km ක වේගයෙන් ගමන් කරන වාහන දෙකක් අතර දුර 17m වත් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම පැයට 50km වේගයෙන් ගමන් කරන වාහන දෙකක් අතර දුර 28m වත් තිබිය යුතුයි. Speed එක වැඩි වෙනකොට ඉදිරිපස වාහනය සමඟ තියෙන දුරත් වෙනස් වෙන්නත් ඕනේ.

මං තීරු බාගෙට කපලා ඉස්සර කරන්න එපා

සමහර පුද්ගලයන් මං තීරු බාගෙට කපලා ඉස්සර කරනවා. ඉතින් මේ දේ ගොඩක් වැරදි දෙයක්. වාහනයක් ඔයාගේ වාහනයට ඉදිරියෙන් මං තීරු කපලා නවත්තනවා නම් එම මං තීරු මාරු කරලා drive කරන්න පුරුදු වෙන්න. ඒ වාහනය මාර්ගයෙන් ඉවතට ගන්න සුදානම් වෙනවා නම් ඒ වගේ වෙලාවට ඔයත් මං තීරු කපලා ඉස්සර කරන්න හදන එක අනතුරුදායක වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාට සමාන්තරව යන වාහන වල හැප්පෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා.

ඒ වගේම මේ වගේ අවස්ථාවකදී ඔයාට තේරෙනවා නම් අනිත් මං තීරු එක්ක වාහනය හැප්පෙන්න යනවා කියලා සම්පූර්ණයෙන්ම මං තීරු වෙනස් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම මං තීරු වෙනස් කරන්න සම්පූර්ණ නිදසහ තිබුණත් පිටුපසින් වාහනයක් එන්න පුළුවන් කියන දේත් ඔයා මතක තියාගන්න ඕනේ.

ඔයාගේ ඉස්සරහින් වාහන නතර කරලා තිබුණත් මං තීරු වෙනස් කරන්න සුදානම් වෙන්නත් ඕනේ. ඒ වගේම අදාළ වාහනය වෙනත් වාහනයක් සමඟ හැප්පෙන්න තියෙන හැකියාව ගැනත් අවධානය දෙන්න ඕනේ.

දිගටම side mirror එක දිහා බලන්න එපා

ඔයා දිගටම side mirrors දිහා බලන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයා කරන්න ඕනේ එකපාරක් side mirrors දිහා බලලා මාර්ගය දිහා බලන්න. නැවතත් තප්පර දෙකකට පසු side mirror බලන්න ඕනේ. එතකොට පිටුපසින් එන වාහනය සම්පූර්ණයෙන්ම පේන්නේ නැත්නම් ඒ අදාළ වාහනයට ඉස්සර කරන්න දෙන්න. මොකද ඒ වාහනය ඔබේ වාහනයට වඩා වේගවත් නිසා. ඊට පස්සේ නැවතත් side mirrors සහ blind sport check කරලා මං තීරු වෙනස් කරන්න.

මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයා නිවැරදි ලෙස මං තීරු මාරු කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා පාරේ වාහනය drive කරද්දී මේ දේවල් ගැන සැළකිලිමත් වෙලා මං තීරු මාරු කරන්න මතක තියාගන්න.

අපි පාරේ වාහනයක් drive කරද්දී හිතෙන හිතෙන විදිහට drive කරන්න බැහැ. ඒකට නීති තියෙනවා. පොඩ්ඩක් පාර දිහා බැලුවොත් ඔයාට පේනවා ඇති කහ ඉරි, සුදු ඉරි වගේම කඩ ඉරි තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ සලකුණු ගැන හොඳ දැනුමක් ඔයාට තියෙන්න ඕනේ. ආධුනික කෙනෙක්ට නිවැරදිව මං තීරු වෙනස් කරන එක ගොඩක් වැදගත් වෙන දෙයක්. මං තීරු වෙනස් කරන එකත් ඔයාගේ හිතුමනාපෙට කරන්න බැහැ. මොකද ඔයා ඒ ගැන සැළකිලිමත් වෙන්න ඕනේ කරුණු තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් අයට මේ ගැන හරි දැනුමක් නැති නිසාම CarsGuide අපි හිතුවා නිවැරදිව මං තීරු වෙනස් කරන්නේ කොහොමද කියලා කියන්න.

මං තීරු වෙනස් කිරීමේදී සැළකිලිමත් වෙන්න ඕනේ කරුණු මොනවද ?

1 Signal light දැමීම
2 Rear mirror check කිරීම
3 Side mirror check කිරීම
4 Blind sport එක check කිරීම

නිවැරදිව මං තීරු වෙනස් කර කිරීමේදී ඔයා සැළකිලිමත් වෙන්න ඕනේ කරුණු තමයි මේ. මේ දේවල් check කළාට පස්සෙ අදාළ මං තීරුව clear නම් ඔයාට පුළුවන් මං තීරුව මාරු කරන්න.

Signal light දැමීම

ඔයාගේ ඉදිරිපස සහ පසුපස එන වාහනවලට වේගය සීමා කරගන්න දෙනහොඳම ඉඟිය තමයි හරවන් දිසාවට signal light එක දැමීම. Main wate සිටින වාහන ඔබගේ ගමන් පථය ගැන දැනුවත් වෙනවා.

Side mirror check කරන්න

ඔයාගේ වාහනයේ side mirrors වලින් පිටුපස තියෙන වාහනය සම්පූර්ණම පේනවා නම්, ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ ඔයාට අවශ්‍ය තරම් දුරක් මං තීරු වෙනස් කරන්න ඉඩ තියෙනවා කියලා. ඒත් ඔයා පිටුපස වාහනය දිහා තප්පර කිහිපයක් බලාගෙන හිටියොත් ඒ වාහනය එන speed එකත් තීරණය කරන්න පුළුවන් වෙනවා.

ඔයාට පිටුපසින් තියෙන වාහනය සම්පූර්ණයෙන්ම mirror එකට පේනවා නම් සහ ඒ වාහනයේ ළඟාවීමක් නැත්නම් ඔයාට මං තීරු මාරු කරන්න පුළුවන්.
ඒ වගේම ඔයාට mirror එකෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම වාහනය පේන්නේ නැත්නම් ඒ වගේ වෙලාවට මං තීරු මාරු කිරීම නොකළ යුතුයි. මොකද speed එක judge කිරීමට වඩා වැදගත් ඔබට මන්තීරු අවහිරකයින් තොරව මාරු වීමට.

Rear mirror check කරන්න

ඔයා highway එකේ වගේ වාහනයක් drive කරනකොට මං තීරු වෙනස් කරනවා නම් rear mirror එකෙන් ඒ ගැන check කරගන්න පුළුවන්. Rear mirror එක හරහා පිටුපසින් එන වාහනය සම්පූර්ණයෙන්ම පේනවා නම් signal light හරියට දාලා මං තීරු මාරු කරන්න ඔයාට පුළුවන්.

මං තීරු වෙනස් කිරීමේදී ඉදිරියෙන් ගමන් කරන වාහන ගැනත් සැළකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. මොකද එහිදී දුර තීරණය කරන්නේ සැබෑ දුර අනුව නෙමෙයි, drive කරන speed එක අනුව නිසා. ඉතින් ඔයා අඩුම තරමේ තප්පර දෙකක්වත් පිටුපසින් ඉන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ පැයට 30km ක වේගයෙන් ගමන් කරන වාහන දෙකක් අතර දුර 17m වත් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම පැයට 50km වේගයෙන් ගමන් කරන වාහන දෙකක් අතර දුර 28m වත් තිබිය යුතුයි. Speed එක වැඩි වෙනකොට ඉදිරිපස වාහනය සමඟ තියෙන දුරත් වෙනස් වෙන්නත් ඕනේ.

මං තීරු බාගෙට කපලා ඉස්සර කරන්න එපා

සමහර පුද්ගලයන් මං තීරු බාගෙට කපලා ඉස්සර කරනවා. ඉතින් මේ දේ ගොඩක් වැරදි දෙයක්. වාහනයක් ඔයාගේ වාහනයට ඉදිරියෙන් මං තීරු කපලා නවත්තනවා නම් එම මං තීරු මාරු කරලා drive කරන්න පුරුදු වෙන්න. ඒ වාහනය මාර්ගයෙන් ඉවතට ගන්න සුදානම් වෙනවා නම් ඒ වගේ වෙලාවට ඔයත් මං තීරු කපලා ඉස්සර කරන්න හදන එක අනතුරුදායක වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාට සමාන්තරව යන වාහන වල හැප්පෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා.

ඒ වගේම මේ වගේ අවස්ථාවකදී ඔයාට තේරෙනවා නම් අනිත් මං තීරු එක්ක වාහනය හැප්පෙන්න යනවා කියලා සම්පූර්ණයෙන්ම මං තීරු වෙනස් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම මං තීරු වෙනස් කරන්න සම්පූර්ණ නිදසහ තිබුණත් පිටුපසින් වාහනයක් එන්න පුළුවන් කියන දේත් ඔයා මතක තියාගන්න ඕනේ.

ඔයාගේ ඉස්සරහින් වාහන නතර කරලා තිබුණත් මං තීරු වෙනස් කරන්න සුදානම් වෙන්නත් ඕනේ. ඒ වගේම අදාළ වාහනය වෙනත් වාහනයක් සමඟ හැප්පෙන්න තියෙන හැකියාව ගැනත් අවධානය දෙන්න ඕනේ.

දිගටම side mirror එක දිහා බලන්න එපා

ඔයා දිගටම side mirrors දිහා බලන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයා කරන්න ඕනේ එකපාරක් side mirrors දිහා බලලා මාර්ගය දිහා බලන්න. නැවතත් තප්පර දෙකකට පසු side mirror බලන්න ඕනේ. එතකොට පිටුපසින් එන වාහනය සම්පූර්ණයෙන්ම පේන්නේ නැත්නම් ඒ අදාළ වාහනයට ඉස්සර කරන්න දෙන්න. මොකද ඒ වාහනය ඔබේ වාහනයට වඩා වේගවත් නිසා. ඊට පස්සේ නැවතත් side mirrors සහ blind sport check කරලා මං තීරු වෙනස් කරන්න.

මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයා නිවැරදි ලෙස මං තීරු මාරු කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා පාරේ වාහනය drive කරද්දී මේ දේවල් ගැන සැළකිලිමත් වෙලා මං තීරු මාරු කරන්න මතක තියාගන්න.

Similar AdvicesLeave a comment

Please rate

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Cars for Saleikman logo
Toyota Land Cruiser Prado 1997 for Sale

Toyota Land Cruiser Prado 1997

282,000 km, Matara
MEMBER
Rs 9,000,000
23 minutes ago
Hyundai Sonata 2005 for Sale

Hyundai Sonata 2005

190,000 km, Colombo
MEMBER
Rs 2,300,000
1 month ago
Nissan X-Trail 2002 for Sale

Nissan X-Trail 2002

177,000 km, Colombo
MEMBER
Rs 4,950,000
31 minutes ago
Nissan Leaf AZEO 2013 for Sale

Nissan Leaf AZEO 2013

94,000 km, Colombo
verified MEMBER
Rs 4,395,000
48 minutes ago
Mercedes Benz C200 Plug in hybrid 2016 for Sale

Mercedes Benz C200 Plug in hybrid 2016

76,000 km, Colombo
MEMBER
Rs 23,300,000
56 minutes ago
Auto Parts for saleikman logo
Every DA 17 Quater Panal for Sale

Every DA 17 Quater Panal

verified MEMBER
verified
Rs 25,000
24 minutes ago
Axia Head Light for Sale

Axia Head Light

verified MEMBER
verified
Rs 20,000
31 minutes ago
NHP10 Aqua Gs fog lamp cover for Sale

NHP10 Aqua Gs fog lamp cover

verified MEMBER
Rs 45,000
51 minutes ago
Wagon R 44s FZ Lower Grill for Sale

Wagon R 44s FZ Lower Grill

verified MEMBER
verified
Rs 18,000
54 minutes ago
Wagon R 55s Stingrey Rear Bumper for Sale

Wagon R 55s Stingrey Rear Bumper

verified MEMBER
verified
Rs 18,000
1 hour ago
+ Post an ad on ikman