වාහනයේ ගින්නක් ඇති වුණොත් අනුගමනය කළ යුතු පියවර

11 Dec, 2023   
වාහනයේ ගින්නක් ඇති වුණොත් අනුගමනය කළ යුතු පියවර

ඔබ අහලා තියෙනවද, ඇතුළත ගිනි පිටට දෙන්න හොඳ නැහැ කියලා කතාවක්. හැබැයි වාහනයකට නම්, ඇතුළත පිටත කියලා අදාළ නැහැ. ඕනම තැනක, ඕනම වෙලාවක ගින්නක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. වාහන ගිනි ගැනීම් නිතරම සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ තමයි. හැබැයි හදිස්සියේ හරි වාහනයේ ගින්නක් ඇති වුණොත්, ඒ වෙලාවට කලබල වෙලා වැඩක් නැහැ. එතනදි හරියටම මොනවද කරන්න ඕනේ කියලා ඔබ දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒ නිසා, වාහනයේ ගින්නක් ඇති වුණොත් මොකද කරන්න ඕනේ කියලා, CarsGuide අපි අද ඔබට step by step කියන්නම්.

වාහන ගිනි ගැනීම් ඇති වෙන්නේ කොහොමද?

වාහනයක ගින්නක් ඇති වෙන්න, එක එක හේතු බලපානවා. සමහර වාහන ගිනි ගැනීම් collisions නිසා ඇති වෙන්න පුළුවන්. Collisions වලදී, electrical wiring හෝ fuel system එකේ ඇති වෙන ගැටළු නිසා engine එක ගිනි ගන්නවා. ඒ නිසා, ඔබට කරන්න පුළුවන් safety ම දේ තමයි, හැම service call එකකදීම මේ systems check කරන එක.

වාහනයක ගිනි ගැනීම් ඇති වෙන්න හේතු මොනවද?

– නැවත නැවත blow වන fuses
– Oil change කිරීමෙන් පසු hood එක යටින් oil leak එකක් තිබීම
– වාහනය යටින් oil හෝ fluid leak එකක් තිබීම
– Damage වුණු, exhaust system එක (Exhaust system එකෙන් ඇති වන loud noise එකත් ගිනි ගැනීම් වලට හේතු වෙන්න පුළුවන්)
– Fuel level එක, oil level එක හෝ engine temperature එකේ සිදු වෙන rapid changes
– Oil filler එකේ cap එක නැති වීම
– Maintenance නොසළකා හැරීම

හැමදාම හරියටම වාහනය maintain කරනවා නම්, වාහනයේ ආයු කාලය වැඩි කර ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව fuel cost එක අඩු කරන්න වගේම overall cost එක limit කරන්නත් උදව් වෙනවා.

ගින්නක් ඇති වුණොත් මොකද කරන්නේ?

වාහනය drive කරනකොට දුම් ගඳක් එනවා නම්, නැත්නම් වාහනයෙන් ගින්දර එනවා නම්, කරන්න ඕන දේ ගැන දැනගෙන හිටියොත් ඇති වෙන හානිය වළක්වා ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ වෙලාවක ඔබ කලබල වෙන්න හොඳ නැහැ. හැබැයි ඔබ ඉක්මන් වෙන්න ඕනේ. එහෙම ඉක්මන් වෙලා මතක ඇතුව ඔබ මේ දේවල් කරන්න.

– Signal දමා, ළඟම ඇති ආරක්‍ෂිත ස්ථානයෙන් වාහනය park කරන්න. ඒක side lane එකක් හෝ median එකක් වෙන්න පුළුවන්.
– වාහනය නවත්වා ignition එක off කරන්න.
– වාහනයේ ඉන්න හැම කෙනෙක්වම ඉවතට ගන්න. වාහනයේ තියෙන personal items ගන්න කිසිම කෙනෙක්ට නැවත වාහනයට යන්න දෙන්න එපා.
– Toxic fumes වළක්වා ගන්න අවම වශයෙන් අඩි 100 ක් හෝ අනිත් අයගෙන් ඈතට වාහනය අරගෙන යන්න.

සමහර විට ඔබ හිතනවා ඇති, engine compartment එකේ විතරයි ගිනි ඇති වෙන්නේ කියලා. ඇත්තටම එතන විතරක් නෙවෙයි ගිනි ඇති වෙන්නේ. වාහනය යට, wheels සහ brakes අසල, dashboard එකේ වගේම interior එකේ පවා ගින්නක් ඇති වෙන්න පුළුවන්.

මෙතනදි වාහනයේ exterior එකෙන් ඇති වෙන ගින්නකට වඩා interior එකේ ඇති වෙන ගින්න ගොඩක් හානිකරයි. ගින්නක් ඇති වුණ වේලාවකදී hood එකේ හෝ වාහනයේ doors open කරනකොට, air supply එක වැඩි කරනවා. එමඟින් ගින්න වැඩි වෙන්න පුළුවන්.

ගින්නකින් ආරක්ෂා වෙන්න, ගින්නක් ඇති වෙනකම්ම ඉන්න ඕනේ නැහැනේ. ඒ නිසා අපි අද කියපු හැම point එකක්ම මතක තියාගෙන ඒ දේවල් follow කරන්න. එතකොට ඔබටත් පාරෙ යනකොට වාහනයේ ගින්නක් ඇති වෙන එක වළක්වා ගන්නත්, ඇති වුණු ගින්නෙන් ආරක්ෂා වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා, මීට පස්සේ වාහනයේ ගින්නක් ඇති වුණොත් කලබලෙන් වැඩ කරන්න එපා. අපි අද කියපු දේවල් අනිවාර්යයෙන් මතක තියා ගන්න.

Similar AdvicesLeave a comment

Please rate

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Cars for Saleikman logo
Mercedes Benz C200 PREMIUM PLUS 15000KM 2019 for Sale

Mercedes Benz C200 PREMIUM PLUS 15000KM 2019

15,000 km, Colombo
verified MEMBER
verified
Rs 31,990,000
15 minutes ago
Mitsubishi Eclipse Cross G PLUS 35000KM 2019 for Sale

Mitsubishi Eclipse Cross G PLUS 35000KM 2019

35,000 km, Colombo
verified MEMBER
verified
Rs 18,990,000
37 minutes ago
Toyota Hilux Rocco 2020 for Sale

Toyota Hilux Rocco 2020

62,300 km, Kandy
verified MEMBER
verified
Rs 32,750,000
1 week ago
Toyota CHR FULLY LOADED 50000KM 2017 for Sale

Toyota CHR FULLY LOADED 50000KM 2017

50,000 km, Colombo
verified MEMBER
verified
Rs 13,790,000
50 minutes ago
Toyota Axio G GRADE 85000KM 2014 for Sale

Toyota Axio G GRADE 85000KM 2014

85,000 km, Colombo
verified MEMBER
verified
Rs 10,390,000
1 hour ago
Auto Parts for saleikman logo
Axio Buffer Grill NKE 165 for Sale

Axio Buffer Grill NKE 165

MEMBER
Rs 25,000
15 minutes ago
GPS Trackers ( CITY TRACK ) for Sale

GPS Trackers ( CITY TRACK )

verified MEMBER
verified
Rs 7,500
18 minutes ago
265/70R 16 AT Tyres for Sale

265/70R 16 AT Tyres

MEMBER
Rs 20,000
19 minutes ago
Toyota Tank Smart Key for Sale

Toyota Tank Smart Key

verified MEMBER
verified
Rs 18,000
6 hours ago
+ Post an ad on ikman