ගන්න හදන වාහනේ පොත හොර එකක්ද කියලා අඳුරන්නේ මෙහෙමයි

27 Jul, 2023   
ගන්න හදන වාහනේ පොත හොර එකක්ද කියලා අඳුරන්නේ මෙහෙමයි

ශ්‍රී ලංකාවට වාහන ආනයනය තවමත් සීමා සහිතව තමයි සිදු වෙන්නේ. ඒ නිසාම brand new vehicles වල මිලත් පෙරට වඩා තරමක් වැඩි වෙලා තියෙනවා. මේ හේතුවෙන් ගොඩක් අය used vehicle ගන්න පෙළඹෙනවා. ඉතින් මේ විදියට used vehicle එකක් ගන්නකොට අපි සළකා බලන්න ඕනේ වැදගත් කාරණා කීපයක්ම තියෙනවා.

අද CarsGuide අපි කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ ඔයා ගන්න හදන වාහනයේ පොත එහෙමත් නැත්නම් ලියාපදිංචි සහතිකය හොර එකක්ද කියලා අඳුරගන්න විදිහ ගැන.

යන්න කලින් පරීක්ෂා කරන්න

වාහනයක් බලන්න යන්න කලින් ඔයාට පුලුවන් නම්, යාලුවෙක්ගෙන් එහෙමත් නැත්නම් ගෙදර තියෙන වෙනත් වාහනයක ලියාපදිංචි සහතිකයක් හොඳින් පරීක්ෂා කරලා යන්න. මොකද එතකොට ඔයාට පුලුවන් මූලිකවම, පිටතින් බැලුවම ලියාපදිංචි සහතිකය ව්‍යාජ එකක්ද කියලා හඳුනා ගන්න.

විශේෂයෙන්ම ලියාපදිංචි සහතිකය මුද්‍රණය කර ඇති කොළය, එහි ඇති watermarks, stickers සහ අකුරු වල හැඩය ගැන හොඳ අවධානයක් දෙන්න ඕනේ. එතකොට වාහනයේ ලියාපදිංචි සහතිකය අතට ගත්ත ගමන් හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා.

පොත අතට ගත්තට පස්සේ

වාහනයක ලියාපදිංචි සහතිකය අතට ගත්තට පස්සේ අපිට බලාගන්න පුලුවන්, වාහනයේ ලියාපදිංචි අංකය, අයිතිකරුගේ නම, හිටපු අයිතිකරුවන් ගණන, එන්ජින් අංකය, චැසි අංකය වගේ දේවල්. හැබැයි මේ තියෙන දේවල් සත්‍යද කියලා අපි තහවුරු කරගන්න ඕනේ. මුලින්ම බලන්න, ලියාපදිංචි සහතිකය විකිණීමට තියෙන වාහනයේ ලියාපදිංචි සහතිකයමද කියලා. ඒක ඕනම කෙනෙක්ට බැලූ බැල්මටම තීරණය කරන්න පුලුවන් දෙයක්.

චැසි අංකය පරික්ෂා කරන්න

ඊළඟට ඔයා කරන්න ඕනේ දෙයක් තමයි වාහනයේ චැසි අංකය සහ ලියාපදිංචි සහතිකයේ චැසි අංකය පරික්ෂා කරලා බලන එක. සාමාන්‍යයෙන් වාහනයක තැන් දෙකක අපිට චැසි අංකය කොටලා තියෙනවා බලාගන්න පුලුවන්. මෙතනින් විශේෂම දේ තමයි චැසියේ කොටලා තියෙන අංකය. ඉතින් මේ චැසියේ කොටලා තියෙන චැසි අංකය වාහනයේ ලියාපදිංචි සහතිකයේ ඇති චැසි අංකයත් සමඟ සමාන වෙනවාද කියලා පරීක්ෂා කර බැලීම අත්‍යාවශ්‍ය වෙනවා.

ඒ වගේම තමයි එක සමාන ඉලක්කම් සහ අකුරු වැරදි ( 0 , O වැනි ) ඇත්නම් ඒවත් වාහනය මිලදී ගැනීමට පෙර නිවැරදි කර ගැනීමට කටයුතු කරන්න ඕනේ.

විකුණන්නේ කවුද?

ඔයා බලන්න ඕනේ තව දෙයක් තමයි වාහනය විකුණන පුද්ගලයා කවුද කියන එක. වාහනය විකුණන්නේ අයිතිකරු විසින්ද, එසේත් නොමැති නම් වෙනත් පාර්ශවයක් විසින්ද යන්න අනිවාර්යයෙන් සොයා බලන්න ඕනේ.

වාහනය විකුණන්නේ අයිතිකරු විසින් නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නොමැතිව අයිතිකරු හරහා ඔබේ නමට වාහනය පැවරූ බවට ලිඛිත සාක්ෂියක් ලබා ගන්න පුලුවන්.
නමුත් තුන් වෙනි පාර්ශවයක් විසින් වාහනය විකුණනවා නම් වාහනයේ අයිතිකරු විසින් තුන්වෙනි පාර්ශවයට පවරන ලද ලිඛිත සාක්ෂිය අවශ්‍ය වෙනවා.
මේ ලියකියවිලි නොමැති නම් නීත්‍යානුකූලව වාහනයේ ලියාපදිංචි සහතිකය ඔබේ නමට ලබා ගන්න වෙන්නේ නැහැ.

පොත Duplicate ද?

වාහනයක් මිලදී ගැනීමේදී ඔයා බලන්නම ඕනේ දෙයක් තමයි වාහනයේ පොත එහෙමත් නැත්නම් ලියාපදිංචි සහතිකය duplicate එකක්ද කියන එක. Duplicate පොතක් කියන්නේ වාහනයේ පළවෙනි ලියාපදිංචි සහතිකය නැති වූ විට ලබා දෙන දෙවන ලියාපදිංචි සහතිකයයි. ලියාපදිංචි සහතිකයේ විශේෂ සටහන් මඟින් ඔයාට මේ පිළිබඳව බලාගන්න පුලුවන්.

මෙහි තිබෙන විශේෂත්වය තමයි duplicate පොතක් තියෙනවා නම්, එක දවසින් වාහනය ඔබේ නමට පවරා ගත නොහැකි වීම. ඒ වගේම තමයි සමහර අවස්ථා වලදී duplicate පොතක් තියෙනවා නම් ලීසිං සමාගම් වලින් ලීසිං පහසුකම් ලබා ගැනීමේ හැකියාවත් නැති වෙනවා.

එන්ජින් අංකය බලන්න

චැසි අංකය වගේම අපි බලන්න ඕනේ තවත් වැදගත් දෙයක් තමයි වාහනයේ එන්ජින් අංකය කියන්නේ. අපි අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න ඕනේ පොතේ තියෙන එන්ජින් අංකයම වාහනයේත් කොටලා තියෙනවද කියලා. මේක ටිකක් අමාරු වැඩක් වුණත් ඔයා ගන්න ඉන්න වාහනයේ පොත ව්‍යාජ එකක්ද, නැද්ද කියලා දැන ගන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම එන්ජින් අංකය පරීක්ෂා කරලා බලන්නම වෙනවා.

ඒ වගේම තමයි වාහනයේ පොත නිල් එළිය සහිත scanner එකකින් පරීක්ෂා කරගන්න පුලුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. මොකද එතකොට ලියාපදිංචි සහතිකය original එකක්ද කියලා හරියටම තහවුරු කරගන්න පුලුවන්.
ඉතින් මේ විදියට තමයි ගන්න හදන වාහනේ පොත හොර එකක්ද කියලා අඳුරගන්නේ. අද CraGuide අපි කිව්ව විදියට වාහනයේ ලියාපදිංචි සහතිකය පරීක්ෂා කරලා බැලුවොත් ඔයාට රැවටෙන්නේ නැතුව වාහනයක් මිලට ගන්න පුලුවන්.

ශ්‍රී ලංකාවට වාහන ආනයනය තවමත් සීමා සහිතව තමයි සිදු වෙන්නේ. ඒ නිසාම brand new vehicles වල මිලත් පෙරට වඩා තරමක් වැඩි වෙලා තියෙනවා. මේ හේතුවෙන් ගොඩක් අය used vehicle ගන්න පෙළඹෙනවා. ඉතින් මේ විදියට used vehicle එකක් ගන්නකොට අපි සළකා බලන්න ඕනේ වැදගත් කාරණා කීපයක්ම තියෙනවා.

අද CarsGuide අපි කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ ඔයා ගන්න හදන වාහනයේ පොත එහෙමත් නැත්නම් ලියාපදිංචි සහතිකය හොර එකක්ද කියලා අඳුරගන්න විදිහ ගැන.

යන්න කලින් පරීක්ෂා කරන්න

වාහනයක් බලන්න යන්න කලින් ඔයාට පුලුවන් නම්, යාලුවෙක්ගෙන් එහෙමත් නැත්නම් ගෙදර තියෙන වෙනත් වාහනයක ලියාපදිංචි සහතිකයක් හොඳින් පරීක්ෂා කරලා යන්න. මොකද එතකොට ඔයාට පුලුවන් මූලිකවම, පිටතින් බැලුවම ලියාපදිංචි සහතිකය ව්‍යාජ එකක්ද කියලා හඳුනා ගන්න.

විශේෂයෙන්ම ලියාපදිංචි සහතිකය මුද්‍රණය කර ඇති කොළය, එහි ඇති watermarks, stickers සහ අකුරු වල හැඩය ගැන හොඳ අවධානයක් දෙන්න ඕනේ. එතකොට වාහනයේ ලියාපදිංචි සහතිකය අතට ගත්ත ගමන් හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා.

පොත අතට ගත්තට පස්සේ

වාහනයක ලියාපදිංචි සහතිකය අතට ගත්තට පස්සේ අපිට බලාගන්න පුලුවන්, වාහනයේ ලියාපදිංචි අංකය, අයිතිකරුගේ නම, හිටපු අයිතිකරුවන් ගණන, එන්ජින් අංකය, චැසි අංකය වගේ දේවල්. හැබැයි මේ තියෙන දේවල් සත්‍යද කියලා අපි තහවුරු කරගන්න ඕනේ. මුලින්ම බලන්න, ලියාපදිංචි සහතිකය විකිණීමට තියෙන වාහනයේ ලියාපදිංචි සහතිකයමද කියලා. ඒක ඕනම කෙනෙක්ට බැලූ බැල්මටම තීරණය කරන්න පුලුවන් දෙයක්.

චැසි අංකය පරික්ෂා කරන්න

ඊළඟට ඔයා කරන්න ඕනේ දෙයක් තමයි වාහනයේ චැසි අංකය සහ ලියාපදිංචි සහතිකයේ චැසි අංකය පරික්ෂා කරලා බලන එක. සාමාන්‍යයෙන් වාහනයක තැන් දෙකක අපිට චැසි අංකය කොටලා තියෙනවා බලාගන්න පුලුවන්. මෙතනින් විශේෂම දේ තමයි චැසියේ කොටලා තියෙන අංකය. ඉතින් මේ චැසියේ කොටලා තියෙන චැසි අංකය වාහනයේ ලියාපදිංචි සහතිකයේ ඇති චැසි අංකයත් සමඟ සමාන වෙනවාද කියලා පරීක්ෂා කර බැලීම අත්‍යාවශ්‍ය වෙනවා.

ඒ වගේම තමයි එක සමාන ඉලක්කම් සහ අකුරු වැරදි ( 0 , O වැනි ) ඇත්නම් ඒවත් වාහනය මිලදී ගැනීමට පෙර නිවැරදි කර ගැනීමට කටයුතු කරන්න ඕනේ.

විකුණන්නේ කවුද?

ඔයා බලන්න ඕනේ තව දෙයක් තමයි වාහනය විකුණන පුද්ගලයා කවුද කියන එක. වාහනය විකුණන්නේ අයිතිකරු විසින්ද, එසේත් නොමැති නම් වෙනත් පාර්ශවයක් විසින්ද යන්න අනිවාර්යයෙන් සොයා බලන්න ඕනේ.

වාහනය විකුණන්නේ අයිතිකරු විසින් නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නොමැතිව අයිතිකරු හරහා ඔබේ නමට වාහනය පැවරූ බවට ලිඛිත සාක්ෂියක් ලබා ගන්න පුලුවන්.
නමුත් තුන් වෙනි පාර්ශවයක් විසින් වාහනය විකුණනවා නම් වාහනයේ අයිතිකරු විසින් තුන්වෙනි පාර්ශවයට පවරන ලද ලිඛිත සාක්ෂිය අවශ්‍ය වෙනවා.
මේ ලියකියවිලි නොමැති නම් නීත්‍යානුකූලව වාහනයේ ලියාපදිංචි සහතිකය ඔබේ නමට ලබා ගන්න වෙන්නේ නැහැ.

පොත Duplicate ද?

වාහනයක් මිලදී ගැනීමේදී ඔයා බලන්නම ඕනේ දෙයක් තමයි වාහනයේ පොත එහෙමත් නැත්නම් ලියාපදිංචි සහතිකය duplicate එකක්ද කියන එක. Duplicate පොතක් කියන්නේ වාහනයේ පළවෙනි ලියාපදිංචි සහතිකය නැති වූ විට ලබා දෙන දෙවන ලියාපදිංචි සහතිකයයි. ලියාපදිංචි සහතිකයේ විශේෂ සටහන් මඟින් ඔයාට මේ පිළිබඳව බලාගන්න පුලුවන්.

මෙහි තිබෙන විශේෂත්වය තමයි duplicate පොතක් තියෙනවා නම්, එක දවසින් වාහනය ඔබේ නමට පවරා ගත නොහැකි වීම. ඒ වගේම තමයි සමහර අවස්ථා වලදී duplicate පොතක් තියෙනවා නම් ලීසිං සමාගම් වලින් ලීසිං පහසුකම් ලබා ගැනීමේ හැකියාවත් නැති වෙනවා.

එන්ජින් අංකය බලන්න

චැසි අංකය වගේම අපි බලන්න ඕනේ තවත් වැදගත් දෙයක් තමයි වාහනයේ එන්ජින් අංකය කියන්නේ. අපි අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න ඕනේ පොතේ තියෙන එන්ජින් අංකයම වාහනයේත් කොටලා තියෙනවද කියලා. මේක ටිකක් අමාරු වැඩක් වුණත් ඔයා ගන්න ඉන්න වාහනයේ පොත ව්‍යාජ එකක්ද, නැද්ද කියලා දැන ගන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම එන්ජින් අංකය පරීක්ෂා කරලා බලන්නම වෙනවා.

ඒ වගේම තමයි වාහනයේ පොත නිල් එළිය සහිත scanner එකකින් පරීක්ෂා කරගන්න පුලුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. මොකද එතකොට ලියාපදිංචි සහතිකය original එකක්ද කියලා හරියටම තහවුරු කරගන්න පුලුවන්.
ඉතින් මේ විදියට තමයි ගන්න හදන වාහනේ පොත හොර එකක්ද කියලා අඳුරගන්නේ. අද CraGuide අපි කිව්ව විදියට වාහනයේ ලියාපදිංචි සහතිකය පරීක්ෂා කරලා බැලුවොත් ඔයාට රැවටෙන්නේ නැතුව වාහනයක් මිලට ගන්න පුලුවන්.

Similar AdvicesLeave a comment

Please rate

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Cars for Saleikman logo
Land Rover Range Evoque Agents Imported 2013 for Sale

Land Rover Range Evoque Agents Imported 2013

125,000 km, Colombo
verified MEMBER
verified
Rs 19,500,000
2 days ago
BMW 520d Agents Imported 2015 for Sale

BMW 520d Agents Imported 2015

99,000 km, Colombo
verified MEMBER
verified
Rs 29,500,000
2 days ago
Suzuki Baleno 2019 for Sale

Suzuki Baleno 2019

12,800 km, Gampaha
MEMBER
Rs 9,000,000
24 minutes ago
Honda Fit Go 5 2014 for Sale

Honda Fit Go 5 2014

109,523 km, Gampaha
MEMBER
Rs 6,800,000
34 minutes ago
Toyota Voxy 2014 for Sale

Toyota Voxy 2014

78,000 km, Colombo
MEMBER
Rs 22,500,000
1 week ago
Auto Parts for saleikman logo
Nissan Sunny N 16 Door for Sale

Nissan Sunny N 16 Door

verified MEMBER
Rs 19,500
10 minutes ago
Nissan Sunny FB 14 Door for Sale

Nissan Sunny FB 14 Door

verified MEMBER
Rs 11,000
17 minutes ago
Honda Civic EG8 Door for Sale

Honda Civic EG8 Door

verified MEMBER
Rs 19,000
37 minutes ago
Nissan Fb, 14 Door for Sale

Nissan Fb, 14 Door

verified MEMBER
Rs 20,000
47 minutes ago
+ Post an ad on ikman