කොහුවල හන්දියේ වාහන ගමනාගමනය මාස දෙකකට සීමා කෙරේ

17 Jun, 2024   
කොහුවල හන්දියේ වාහන ගමනාගමනය මාස දෙකකට සීමා කෙරේ

කොහුවල ගුවන් පාලමේ ඉදිකිරීම් හේතුවෙන් මාස දෙකක කාලයක් කොහුවල මංසන්ධියේ වාහන ගමනාගමනය සීමා කර තිබෙනවා.

මෙහි ඉදිකිරීම් අවසන් අදියර 2024 ජුනි 15 සිට 2024 අගෝස්තු 15 දක්වා සිදු කෙරෙන බවයි පොලිසිය පවසන්නේ

ඒ අනුව, මෙම කාලය තුළ කොළඹ – හොරණ මාර්ගය පොදු ප්‍රවාහනය සඳහා පමණක් විවෘත වන අතර, එම මාර්ගයේ අනෙකුත් වාහන සඳහා ගමනාගමනය සීමා කෙරෙනවා.

කොහුවල හන්දිය දෙසට බර වාහන සඳහා ප්‍රවේශය ලබා නොදෙන බව ද පොලිසිය වැඩිදුරටත් පවසනවා.

මෙම කාලය තුළ විකල්ප මාර්ග භාවිත කරන ලෙස රියදුරන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කරන බවයි පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා සඳහන් කලේ.

Similar News


Leave a comment

Please rate

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Cars for Saleikman logo
Nissan Sunny FB15 EX Saloon 2002 for Sale

Nissan Sunny FB15 EX Saloon 2002

179,000 km, Colombo
MEMBER
Rs 4,750,000
12 minutes ago
Nissan Leaf 40kw 265KM 2012 for Sale

Nissan Leaf 40kw 265KM 2012

95,000 km, Gampaha
verified MEMBER
Rs 5,850,000
13 minutes ago
Daihatsu running cunditshan 1997 for Sale

Daihatsu running cunditshan 1997

100,000 km, Colombo
MEMBER
Rs 1,400,000
17 minutes ago
Land Rover Range Vogue SE 2018 for Sale

Land Rover Range Vogue SE 2018

46,200 km, Colombo
verified MEMBER
Rs 83,900,000
23 minutes ago
Mahindra KUV100 2021 for Sale

Mahindra KUV100 2021

24,000 km, Kalutara
MEMBER
Rs 4,980,000
40 minutes ago
Auto Parts for saleikman logo
PIONEER BLUETOOTH CD PLAYER for Sale

PIONEER BLUETOOTH CD PLAYER

verified MEMBER
Rs 35,000
1 week ago
Honda Vezel A/c Comprassur for Sale

Honda Vezel A/c Comprassur

verified MEMBER
verified
Rs 140,000
2 hours ago
Honda Vezel Engine for Sale

Honda Vezel Engine

verified MEMBER
verified
Rs 170,000
2 hours ago
honds grace power steering rack for Sale

honds grace power steering rack

verified MEMBER
verified
Rs 50,000
2 hours ago
Rear Lights, Car Door Visor with Antana for Sale

Rear Lights, Car Door Visor with Antana

MEMBER
Rs 30,000
3 hours ago
+ Post an ad on ikman