දෝෂයක් හේතුවෙන් Toyota වාහන යළි කැඳවයි

13 Jul, 2023   
දෝෂයක් හේතුවෙන් Toyota වාහන යළි කැඳවයි

නිෂ්පාදන දෝෂයක් හේතුවෙන් Toyota මෝටර් රථ දහස් ගණනක් නැවත කැඳවීමට Toyota සමාගම තීරණය කර තිබෙනවා.

2020 ත් 2023 ත් අතර නිෂ්පාදනය කර ඇති Toyota Yaris පෙට්‍රල් සහ hybrid වර්ගයේ මෝටර් රථ මාදිලි කිහිපයක් මෙලෙස නැවත කැඳවා ඇති බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා සඳහන් කළේ.

අදාළ මෝටර් රථ මාදිලිවල සමබරතාවය සම්බන්ධයෙන් ඇතිවූ නිෂ්පාදන දෝෂයක් ඊට හේතුව බවයි ඔවුන් පවසන්නේ.

මේ අතර Toyota සමාගම උපුටා දක්වමින් විදෙස් මාධ්‍ය වැඩිදුරටත් වාර්තා කර ඇත්තේ අදාළ කාලසීමාව තුළ නිෂ්පාදිත මෝටර් රථ භාවිත කරන පුද්ගලයින් සිටීනම් එම රථ පරීක්ෂාකරගැනීමක් සිදුකරගත යුතු බවය.

ආසන්න වශයෙන් එම වර්ගයේ මෝටර් රථ 7633කට ආසන්න ප්‍රමාණයකට ඉන් බලපෑමක් සිදුවන බවද විදෙස් මාධ්‍ය වැඩිදුරටත් වාර්තා කර තිබෙනවා.

(Source: Daily Mail, Car Advice & 7 News)

Similar News


Leave a comment

Please rate

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Cars for Saleikman logo
Zotye Z100 2018 for Sale

Zotye Z100 2018

21,759 km, Matara
MEMBER
Rs 2,400,000
26 minutes ago
Toyota CHR NGX10 2018 for Sale

Toyota CHR NGX10 2018

75,000 km, Colombo
verified MEMBER
Rs 13,490,000
27 minutes ago
Toyota Cami 2000 for Sale

Toyota Cami 2000

88,332 km, Gampaha
verified MEMBER
Rs 3,590,000
3 days ago
Honda Fit GP1 Navi Premium 2012 for Sale

Honda Fit GP1 Navi Premium 2012

106,889 km, Gampaha
verified MEMBER
Rs 5,575,000
3 days ago
Hyundai Accent 2000 for Sale

Hyundai Accent 2000

156,822 km, Gampaha
verified MEMBER
Rs 2,375,000
3 days ago
Auto Parts for saleikman logo
400- 8 New Tyre for Sale

400- 8 New Tyre

MEMBER
Rs 5,000
12 minutes ago
MH55 Adjuster for Sale

MH55 Adjuster

MEMBER
Rs 70,000
20 minutes ago
Mini Clubman Parts for Sale

Mini Clubman Parts

MEMBER
Rs 900,000
1 hour ago
Isuzu 4HG1 engine for Sale

Isuzu 4HG1 engine

MEMBER
Rs 1,350,000
1 hour ago
Suzuki Head Light MRWagon for Sale

Suzuki Head Light MRWagon

MEMBER
Rs 15,000
1 hour ago
+ Post an ad on ikman