රජය වාහන ආනයන (import) සීමා ඉවත් කිරීමට අදහස් කරයි

13 Jun, 2023   
රජය වාහන ආනයන (import) සීමා  ඉවත් කිරීමට අදහස් කරයි

බදු එකතු කිරීම ඉහළ නැංවීම සඳහා රජය වාහන ආනයනය යළි ආරම්භ කිරීමට ඉදිරියේදී අදහස් කරන බව මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ආචාර්ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා සඳහන් කළා.

ඔහු අවධාරණය කළේ මෝටර් රථ ආනයනය සඳහා වන සියලුම ගෙවීම් අදාළ ආනයනය සිදුවන රට තුළදීම අවසන් කළ හැකි ක්‍රමවේදයක් සකස් කිරීමට ආදාළ යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරන බවයි.

බදු ලැබීම් වැඩි කිරීම සහ විනිමය සුරක්ෂිත කිරීම පිළිබඳ වාර්තාවක් මේ වන විට සකස් කරමින් පවතින බවත්, ඊට අදාළ යෝජනාව ඇතුළත් කිරීමට සූදානම් බවත් අමාත්‍යවරයා පවසනවා.

වාහන 600කට අධික ප්‍රමාණයක් සහ තවත් භාණ්ඩ රැසක් විවිධ නීතිමය ක්‍රියාපටිපාටීන් අනුගමනය කරමින් රේගුව විසින් රඳවාගෙන තිබෙන බවත් ඉදිරියේදී විවිධ නීතිමය ගැටළු හේතුවෙන් රේගුව තුළ පවතින භාණ්ඩ අධිකරණ කටයුතු අතරතුර ඇප මත මුදා හැරීමට හැකි වන පරිදි රේගු ආඥාපනත වෙනස් කරන බවද ඔහු සඳහන් කළා.

2015 සිට 2020 දක්වා කාලය තුළ ශ්‍රී ලංකාවට වාහන මිලියන 2.49කට (2,498,714) ආනයනය කර තිබෙනවා. රටවල් 68කින් සමාගම් 100ක් යටතේ මෙම ආනයනය කර ඇති අතර, මෙම කාලය තුළ ආනයනය කරන ලද වාහනවල වටිනාකම රු. බිලියන 1331.51 ක් වූ අතර වසර පහ තුළ රජය විසින් රැස් කරන ලද බදු ආදායම රු. බිලියන 991.12 ක් බවයි අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කරන්නේ.

Similar News


Leave a comment

Please rate

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Cars for Saleikman logo
Toyota Prius Ivory Interior 2013 for Sale

Toyota Prius Ivory Interior 2013

114,000 km, Galle
MEMBER
Rs 8,950,000
4 days ago
Suzuki Swift 2009 for Sale

Suzuki Swift 2009

80,000 km, Puttalam
verified MEMBER
Rs 5,775,000
16 minutes ago
Suzuki Cultus 1997 for Sale

Suzuki Cultus 1997

105,000 km, Colombo
MEMBER
Rs 575,000
16 minutes ago
Mercedes Benz EQE-300 SUV 2024 for Sale

Mercedes Benz EQE-300 SUV 2024

0 km, Colombo
verified MEMBER
verified
Rs 82,500,000
2 days ago
Honda Vezel 2014 for Sale

Honda Vezel 2014

96,000 km, Gampaha
MEMBER
Rs 10,000,000
1 week ago
Auto Parts for saleikman logo
175/70/14 Toyota VitzTires for Sale

175/70/14 Toyota VitzTires

verified MEMBER
verified
Rs 19,900
10 minutes ago
Toyota Aqua Led Fog Light Premium Quality for Sale

Toyota Aqua Led Fog Light Premium Quality

verified MEMBER
verified
Rs 18,500
16 minutes ago
225/50/18 Vezel RS Tires for Sale

225/50/18 Vezel RS Tires

verified MEMBER
verified
Rs 37,500
18 minutes ago
GPS Trackers ( CITY TRACK ) for Sale

GPS Trackers ( CITY TRACK )

verified MEMBER
verified
Rs 7,500
1 hour ago
Range Rover Sports Tail Lights for Sale

Range Rover Sports Tail Lights

MEMBER
Rs 120,000
6 hours ago
+ Post an ad on ikman