රජය වාහන ආනයන (import) සීමා ඉවත් කිරීමට අදහස් කරයි

13 Jun, 2023   
රජය වාහන ආනයන (import) සීමා  ඉවත් කිරීමට අදහස් කරයි

බදු එකතු කිරීම ඉහළ නැංවීම සඳහා රජය වාහන ආනයනය යළි ආරම්භ කිරීමට ඉදිරියේදී අදහස් කරන බව මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ආචාර්ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා සඳහන් කළා.

ඔහු අවධාරණය කළේ මෝටර් රථ ආනයනය සඳහා වන සියලුම ගෙවීම් අදාළ ආනයනය සිදුවන රට තුළදීම අවසන් කළ හැකි ක්‍රමවේදයක් සකස් කිරීමට ආදාළ යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරන බවයි.

බදු ලැබීම් වැඩි කිරීම සහ විනිමය සුරක්ෂිත කිරීම පිළිබඳ වාර්තාවක් මේ වන විට සකස් කරමින් පවතින බවත්, ඊට අදාළ යෝජනාව ඇතුළත් කිරීමට සූදානම් බවත් අමාත්‍යවරයා පවසනවා.

වාහන 600කට අධික ප්‍රමාණයක් සහ තවත් භාණ්ඩ රැසක් විවිධ නීතිමය ක්‍රියාපටිපාටීන් අනුගමනය කරමින් රේගුව විසින් රඳවාගෙන තිබෙන බවත් ඉදිරියේදී විවිධ නීතිමය ගැටළු හේතුවෙන් රේගුව තුළ පවතින භාණ්ඩ අධිකරණ කටයුතු අතරතුර ඇප මත මුදා හැරීමට හැකි වන පරිදි රේගු ආඥාපනත වෙනස් කරන බවද ඔහු සඳහන් කළා.

2015 සිට 2020 දක්වා කාලය තුළ ශ්‍රී ලංකාවට වාහන මිලියන 2.49කට (2,498,714) ආනයනය කර තිබෙනවා. රටවල් 68කින් සමාගම් 100ක් යටතේ මෙම ආනයනය කර ඇති අතර, මෙම කාලය තුළ ආනයනය කරන ලද වාහනවල වටිනාකම රු. බිලියන 1331.51 ක් වූ අතර වසර පහ තුළ රජය විසින් රැස් කරන ලද බදු ආදායම රු. බිලියන 991.12 ක් බවයි අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කරන්නේ.

Similar News


Leave a comment

Please rate

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Cars for Saleikman logo
BMW 740Le LuxuryLine Exclusive 2017 for Sale

BMW 740Le LuxuryLine Exclusive 2017

25,000 km, Colombo
verified MEMBER
verified
Rs 47,500,000
5 days ago
Nissan Bluebird SU13 Diesel 2011 for Sale

Nissan Bluebird SU13 Diesel 2011

215,000 km, Colombo
verified MEMBER
verified
Rs 2,150,000
17 minutes ago
Mitsubishi Outlander PHEV 2013 for Sale

Mitsubishi Outlander PHEV 2013

117,950 km, Gampaha
MEMBER
Rs 11,250,000
22 minutes ago
Toyota Premio 2017 for Sale

Toyota Premio 2017

27,400 km, Kalutara
MEMBER
Rs 15,500,000
2 days ago
Perodua Viva Elite Edition 2011 for Sale

Perodua Viva Elite Edition 2011

110,000 km, Colombo
verified MEMBER
verified
Rs 3,075,000
23 minutes ago
Auto Parts for saleikman logo
Viva Elite Parts for Sale

Viva Elite Parts

MEMBER
Rs 25,000
1 minute ago
GPS Trackers / Vehicle for Sale

GPS Trackers / Vehicle

verified MEMBER
verified
Rs 6,750
14 minutes ago
Car Set for Sale

Car Set

MEMBER
Rs 11,000
16 minutes ago
Noah Spoiler for Sale

Noah Spoiler

MEMBER
Rs 14,000
20 minutes ago
NV350 FRONT HUB Bearing for Sale

NV350 FRONT HUB Bearing

verified MEMBER
verified
Rs 23,000
22 minutes ago
+ Post an ad on ikman