ගාලුමුවදොර නිදහස් සැමරුමට කොළඹ විශේෂ රථ වාහන සැලසුමක්

29 Jan, 2024   
ගාලුමුවදොර නිදහස් සැමරුමට කොළඹ විශේෂ රථ වාහන සැලසුමක්

හෙට සිට පෙබරවාරි 02 වැනි දා දක්වා 76 වැනි නිදහස් දින සැමරුම වෙනුවෙන් කොළඹ නගරයේ විශේෂ රථ වාහන සැලැස්මක් ක්‍රියාත්මක කරන බව රථ වාහන පොලිසිය නිවේදනය කරනවා.

ඒ අනුව හෙට සිට පෙබරවාරි 02 දක්වා පෙ.ව. 6.00 සිට 8.30 දක්වා සහ පෙරවරු 11.00 සිට 12.30 දක්වා ගාලු පාර කොල්ලුපිටිය හන්දියේ සිට ගාලුමුවදොර දක්වා සහ සෙරමික් හන්දියේ සිට ගාලුමුවදොර දක්වා රථවාහන ගමනාගමනය සඳහා වසා තැබෙනවා.

එමෙන්ම නැවතත් පෙබරවාරි 03 වැනිදා පස්වරු 2.00 සිට පෙබරවාරි 04 වැනිදා නිදහස් උත්සවය අවසන් වනතුරු මෙම මාර්ගය වසා තැබෙන බවයි පොලිසිය වැඩිදුරටත් නිවේදනය කරන්නේ.

Similar News


Leave a comment

Please rate

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Cars for Saleikman logo
Toyota Prius 2008 for Sale

Toyota Prius 2008

161,700 km, Colombo
MEMBER
Rs 5,850,000
3 days ago
Suzuki Alto 2015 for Sale

Suzuki Alto 2015

41,726 km, Colombo
MEMBER
Rs 3,390,000
4 days ago
Toyota CHR NGX50 Turbo 2017 for Sale

Toyota CHR NGX50 Turbo 2017

72,000 km, Batticaloa
MEMBER
Rs 14,100,000
1 day ago
Toyota Vitz U GRADE 2012 for Sale

Toyota Vitz U GRADE 2012

59,000 km, Colombo
verified MEMBER
verified
Rs 5,975,000
1 week ago
Toyota Premio G SUPERIOR PREMIUM 2012 for Sale

Toyota Premio G SUPERIOR PREMIUM 2012

103,000 km, Colombo
verified MEMBER
verified
Rs 10,600,000
13 hours ago
Auto Parts for saleikman logo
Toyota Prius Hybrid Battery for Sale

Toyota Prius Hybrid Battery

verified MEMBER
verified
Rs 230,000
11 minutes ago
Toyota Axio Hybrid Battery for Sale

Toyota Axio Hybrid Battery

verified MEMBER
verified
Rs 200,000
16 minutes ago
Toyota Aqua Hybrid Battery for Sale

Toyota Aqua Hybrid Battery

verified MEMBER
verified
Rs 200,000
18 minutes ago
Toyota Voxy Brandnew Hybrid Battery for Sale

Toyota Voxy Brandnew Hybrid Battery

verified MEMBER
verified
Rs 500,000
22 minutes ago
Toyota Prius Brandnew Hybrid Battery for Sale

Toyota Prius Brandnew Hybrid Battery

verified MEMBER
verified
Rs 500,000
26 minutes ago
+ Post an ad on ikman