රථවාහන හිමි ඔබට විශේෂ දැනුම්දීමක්

24 Jan, 2024   
රථවාහන හිමි ඔබට විශේෂ දැනුම්දීමක්

මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ තමන්ගේ නමට ලියාපදිංචි නොකර වාහන මිලදීගෙන ඒවා භාවිත කරන පුද්ගලයින්ට එම දෙපාර්තමේන්තුවෙන් විශේෂ දැනුම්දීමක් සිදුකර තිබෙනවා.

ඒ හැකි ඉක්මණින් එලෙස මිලදීගෙන වෙනත් පුද්ගලයින්ගේ නමට ලියාපදිංචි කර ඇති රථවාහන කඩිනම් තමන්ගේ නමට ලියාපදිංචි කරන ලෙසටයි.

විකුණුම්කරුවන් විසින් මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව වෙත සිය වාහනය විකුණා ඇති බවට දැනුම්දී ඇති රථවාහන නැවත ලියාපදිංචි කිරීමට යාමේදී මිලදීගෙන දින 14ක කාලය ඉකුත් වූ රථවාහන සඳහා දඩ මුදලක් අයකෙරෙන බව මෝටර් රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස්වරයා පවසනවා.

දැනට පොලීසිය විසින් ක්‍රියාත්මක කර ඇති CCTV කැමරා මඟින් රථවාහන වැරදි නිරීක්ෂණය කර රථවාහන හිමිකරුවන් වෙත දඩපත් යැවීමේ නියමු ව්‍යාපෘතිය හමුවේ එලෙස තමන්ගේ නමට ලියාපදිංචි නොකර ඇති රථවාහනවල වත්මන් අයිතිකරුවන් මෙන්ම පැරණි අයිතිකරුවන් ද අපහසුතාවයට පත්විය හැකිය.

මේ හේතුවෙන් මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව ජනතාව වෙත දැනුම් දී සිටින්නේ තමන් මිලදීගෙන ඇති වාහන තමන්ගේ නමට ලියාපදිංචිය සිදුකරගන්නා ලෙසටය.

(Source ; Ada derana)

Similar News


Leave a comment

Please rate

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Cars for Saleikman logo
Toyota Prius 2008 for Sale

Toyota Prius 2008

161,700 km, Colombo
MEMBER
Rs 5,850,000
3 days ago
Suzuki Alto 2015 for Sale

Suzuki Alto 2015

41,726 km, Colombo
MEMBER
Rs 3,390,000
4 days ago
Toyota CHR NGX50 Turbo 2017 for Sale

Toyota CHR NGX50 Turbo 2017

72,000 km, Batticaloa
MEMBER
Rs 14,100,000
1 day ago
Toyota Vitz U GRADE 2012 for Sale

Toyota Vitz U GRADE 2012

59,000 km, Colombo
verified MEMBER
verified
Rs 5,975,000
1 week ago
Toyota Premio G SUPERIOR PREMIUM 2012 for Sale

Toyota Premio G SUPERIOR PREMIUM 2012

103,000 km, Colombo
verified MEMBER
verified
Rs 10,600,000
13 hours ago
Auto Parts for saleikman logo
Toyota Prius Hybrid Battery for Sale

Toyota Prius Hybrid Battery

verified MEMBER
verified
Rs 230,000
8 minutes ago
Toyota Axio Hybrid Battery for Sale

Toyota Axio Hybrid Battery

verified MEMBER
verified
Rs 200,000
13 minutes ago
Toyota Aqua Hybrid Battery for Sale

Toyota Aqua Hybrid Battery

verified MEMBER
verified
Rs 200,000
15 minutes ago
Toyota Voxy Brandnew Hybrid Battery for Sale

Toyota Voxy Brandnew Hybrid Battery

verified MEMBER
verified
Rs 500,000
19 minutes ago
Toyota Prius Brandnew Hybrid Battery for Sale

Toyota Prius Brandnew Hybrid Battery

verified MEMBER
verified
Rs 500,000
23 minutes ago
+ Post an ad on ikman