මාර්ග නිතී කඩකරන්නන් හඳුනාගැනීමේ නිතී ලබන සතියේ සිට දැඩිවෙයි

18 Jan, 2024   
මාර්ග නිතී කඩකරන්නන් හඳුනාගැනීමේ නිතී ලබන සතියේ සිට දැඩිවෙයි

2024 ජනවාරි 22 සඳුදා සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි කොළඹ නගරයේ රථවාහන වැරදි සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය නව ක්‍රියාමාර්ග ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත.

කොළඹ නගරයේ රථවාහන වැරදි නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා CCTV කැමරා භාවිත කිරීමට පොලිසිය කටයුතු කරන බව වැඩබලන පොලිස්පති දේශබන්දු තෙන්නකෝන් මහතා පැවසීය. අද(18) පැවැති විශේෂ මාධ්‍ය හමුවකදී වැඩබලන පොලිස්පතිවරයා මේ බව සඳහන් කළා.

ඒ අනුව වැරදිකරුවන්ට නඩු පැවරීමට CCTV කැමරා උපයෝගී කර ගන්නා බවද ඔහු වැඩිදුරටත් පවසනවා.

දඩ පත්‍රිකා වාහනයේ ලියාපදිංචි අයිතිකරුගේ ළඟම ඇති පොලිස් ස්ථානයට යවන බව වැඩබලන පොලිස්පතිවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළා.

(Source : Police Media)

Similar News


Leave a comment

Please rate

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Cars for Saleikman logo
Micro Panda 2015 for Sale

Micro Panda 2015

43,200 km, Gampaha
MEMBER
Rs 2,550,000
10 minutes ago
Toyota CHR 2017 for Sale

Toyota CHR 2017

64,000 km, Colombo
MEMBER
Rs 13,500,000
13 minutes ago
Zotye Z100 2017 for Sale

Zotye Z100 2017

52,100 km, Gampaha
verified MEMBER
verified
Rs 2,475,000
26 minutes ago
Toyota Prius Estima 7 Seat 2009 for Sale

Toyota Prius Estima 7 Seat 2009

137,000 km, Colombo
MEMBER
Rs 7,850,000
5 days ago
Mitsubishi Outlander PHV 2013 for Sale

Mitsubishi Outlander PHV 2013

122,000 km, Colombo
verified MEMBER
verified
Rs 13,275,000
34 minutes ago
Auto Parts for saleikman logo
Toyota Aqua Lithium Hybrid Battery Brand New for Sale

Toyota Aqua Lithium Hybrid Battery Brand New

verified MEMBER
Rs 345,000
22 minutes ago
Toyota Axio Lithium Hybrid Battery Brand New for Sale

Toyota Axio Lithium Hybrid Battery Brand New

verified MEMBER
Rs 345,000
22 minutes ago
185-70-14 Tyre for Sale

185-70-14 Tyre

verified MEMBER
Rs 20,000
22 minutes ago
Daihatsu Mira Buffer for Sale

Daihatsu Mira Buffer

verified MEMBER
Rs 5,000
1 hour ago
Daihatsu Mira Eis Dicky Doors for Sale

Daihatsu Mira Eis Dicky Doors

verified MEMBER
Rs 5,000
1 hour ago
+ Post an ad on ikman