ආනයන තහනම ඉවත් වෙන වාහන ලැයිස්තුව මෙන්න

14 Aug, 2023   
ආනයන තහනම ඉවත් වෙන වාහන ලැයිස්තුව මෙන්න

ශ්‍රි ලංකාවේ විදේශ විනිමය අනුපාතය මත ඇති වු දැඩි පීඩනය සමනය කර මෙරට විදේශ සංචිත ආරක්ෂා කර ගැනීමේ අරමුණින් මෝටර් වාහන ආනයනය සීමා කිරීමට රජය 2020 මාර්තු මාසයේ පියවර ගත්තා.

රජයේ තීරණය සමඟ මෙරට වෙළඳපල තුළ මෝටර් වාහන වල මිල ඉතා ඉහළ වශයෙන් ඉහළ ගිය අතර පාවිච්චි කරන ලද මෝටර් රථවල මිල ගණන්ද 100% ඉක්මවා මිල ඉහළ ගියා.

IMFහි වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් පසු ආර්ථිකය තුළ ඇති වු ධනාත්මක තත්වයත් සමඟ මෝටර් රථ වාහන ආනයන තහනම යළි සලකා බැලීමට රජය පසුගියදා කටයුතු කළා.

ඒ අනුව එහි පළමු අදියර ලෙස පොදු ප්‍රවාහනය සඳහා පනවා තිබු සීමාවන් ඉවත් කිරීමට රජය සුදානම් බවයි මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පවසන්නේ.ඊට ආදාළ ගැසට් නිවේදනය මෙම සතියේ නිකුත් කරන බවද ඔහු සඳහන් කළා.

කෙසේ වෙතත් මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ පවතින විදේශ විනිමය සංචිත සලකා බැලීමේදී අනෙකුත් වාහන ආනයනය කිරීම තවදුරටත් ප්‍රමාද වනු ඇති බවයි. වාහන ආනයනය ඉහළ යාම හරහා ඩොලරයේ අගය යළි ඉහළ යා හැකි බව මුල්‍ය විශ්ලේෂකයින් අවධාරණය කළ බවද ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කළා.

(Source: Ada Derana, NewsWire)

Similar News


Leave a comment

Please rate

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Cars for Saleikman logo
Suzuki Swift 2006 for Sale

Suzuki Swift 2006

140,000 km, Puttalam
MEMBER
Rs 4,350,000
1 week ago
Honda City V-Tech 2001 for Sale

Honda City V-Tech 2001

259,000 km, Gampaha
MEMBER
Rs 2,550,000
1 week ago
Mitsubishi Evo 8 2002 for Sale

Mitsubishi Evo 8 2002

123,000 km, Galle
MEMBER
Rs 10,900,000
1 month ago
Honda Grace EX 2017 for Sale

Honda Grace EX 2017

78,500 km, Colombo
verified MEMBER
verified
Rs 9,700,000
9 minutes ago
Toyota Corona 1985 for Sale

Toyota Corona 1985

125,000 km, Colombo
MEMBER
Rs 850,000
9 minutes ago
Auto Parts for saleikman logo
Helmet for Sale

Helmet

MEMBER
Rs 2,450
7 minutes ago
Honda Alloy wheel center hub caps for Sale

Honda Alloy wheel center hub caps

verified MEMBER
verified
Rs 5,000
9 minutes ago
DA64 K6A Suzuki Engine with Gear Box for Sale

DA64 K6A Suzuki Engine with Gear Box

MEMBER
Rs 220,000
1 week ago
Hiace Doors for Sale

Hiace Doors

MEMBER
Rs 55,000
18 minutes ago
Nissan Wiper Cowl Clips for Sale

Nissan Wiper Cowl Clips

MEMBER
Rs 1,200
19 minutes ago
+ Post an ad on ikman