ආබාධිත ජනතාවට සාමාන්‍යයේ රියදුරු බලපත්‍රයක් මෙම මාසයේ සිට

11 Dec, 2023   
ආබාධිත ජනතාවට සාමාන්‍යයේ රියදුරු බලපත්‍රයක් මෙම මාසයේ සිට

ශ්‍රී ලංකාවේ ආබාධිත ජනතාවට සාමාන්‍යයේ රියදුරු බලපත්‍රයක් මෙම මාසයේ සිට නිකුත් කිරීමට මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කර ඇති බව මෝටර් රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස් ජෙනරාල් නිශාන්ත අනුරුද්ධ වීරසිංහ මහතා ප්‍රකාශයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කළා.

ආබාධිතයින්ට රියදුරු බලපත්‍ර දීමට ඇති බාධා ඉවත් කිරීමේ කමිටුව දුන් නිර්දේශයක් මත මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව මෙම තීරණය ගෙන තිබෙනවා.

ඒ අනුව අස්ථි, මස් පිඩු සහ ස්නායු ආබාධ පවතින ඕනෑම ආබාධිතයකුට වාහන පැදවිය හැකි නම් මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ නිර්දේශ මත සාමාන්‍ය රියදුරු බලපත්‍රයක් නිකුත් කරනු ලබනවා.

(Source : newscenter.lk)

Similar News


2 comments

  1. මගේ රියදුරු බලපත්‍රය බාර දීලා දැනට අවුරුද්දකුත් පහුවෙලා මට තාම ඒක ආවේ නෑ.රියදුරු බලපත්‍රයේ අංකය ( A015234320) ටැම්පේරියත් නැති වී ඇත. හැකි ඉක්මනින් ලබා දෙන්න

    1. 0112 518 950 දුරකතන අංකය හරහා මෝටර් රථ දෙපාර්තමේන්තුව හා සම්බන්ධ වුවහොත් ඒ ගැන දැනගන්න පුලුවන්.

Leave a comment

Please rate

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Cars for Saleikman logo
Toyota Prius 2nd Gen 2007 for Sale

Toyota Prius 2nd Gen 2007

140,000 km, Gampaha
MEMBER
Rs 6,000,000
1 hour ago
Toyota Rush New Face 1.5L VVT-i 2018 for Sale

Toyota Rush New Face 1.5L VVT-i 2018

92,000 km, Colombo
verified MEMBER
verified
Rs 16,500,000
2 weeks ago
Kia Sorento 2.2L 4WD 1-14 Option 2014 for Sale

Kia Sorento 2.2L 4WD 1-14 Option 2014

114,000 km, Colombo
verified MEMBER
verified
Rs 15,600,000
1 week ago
Toyota Prius Hybrid S Grade 1.8L 2012 for Sale

Toyota Prius Hybrid S Grade 1.8L 2012

163,000 km, Colombo
verified MEMBER
verified
Rs 7,950,000
6 days ago
Toyota Roomy X Grade 2017 for Sale

Toyota Roomy X Grade 2017

50,000 km, Colombo
verified MEMBER
verified
Rs 8,500,000
1 week ago
Auto Parts for saleikman logo
Door Handle Panel For BMW X3 for Sale

Door Handle Panel For BMW X3

MEMBER
Rs 19,500
1 hour ago
Nissan Leaf Display for Sale

Nissan Leaf Display

verified MEMBER
Rs 8,000
3 hours ago
Suzuki every buddy join seat set for Sale

Suzuki every buddy join seat set

verified MEMBER
Rs 126,000
4 hours ago
+ Post an ad on ikman