වාහන ආනයනය ගැන කැබිනට්ටුව ගත් තීරණය

12 Jun, 2024   
වාහන ආනයනය ගැන කැබිනට්ටුව ගත් තීරණය

සංචාරක ව්‍යාපාරය සඳහා අවශ්‍ය වාහන ගෙන්වන රෙගුලාසි පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා කැබිනට් අනුමැතිය ලැබී ඇති බව කැබිනට් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පවසනවා.

2023 අංක දෙක දරණ ආනයන හා අපනයන පාලන රෙගුලාසි ප්‍රකාරව ශ්‍රී ලංකාවට මෝටර් රථ වාහන ආනයනය කිරීම තාවකාලිකව අත්හිටුවා තිබේ.

එහෙත් සංචාරක හා ඉඩම් අමාත්‍යවරයා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවක් පරිදි සංචාරකයින් ප්‍රවාහනය කිරීම සඳහා කුඩා ප්‍රමාණයේ බස් රථ 250ක් හා වෑන් රථ 75ක් ආනයනය කිරීම සඳහා 2024 අප්‍රේල් 01 වනදා පැවති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී අනුමැතිය ලබා දී තිබුණා.

අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් මගින් ප්‍රකාශයට පත්කළ එම රෙගුලාසි අනුමැතිය සඳහා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා මුදල් ආර්ථික ස්ථායීකරණ හා ජාතික ප්‍රතිපත්ති අමාත්‍ය ලෙස ජනාධිපතිවරයා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කර ඇත.

1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනත යටතේ නිකුත් කළ 2024 අංක 07 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) රෙගුලාසි සහ එම පනත යටතේ නිකුත් කරනු ලැබ ඇති ප්‍රමිතිකරණ හා තත්ත්ව පාලන රෙගුලාසි ඒ අනුව පාර්ලිමේන්තු අනුමැතියට ඉදිරිපත් කෙරේ.

(Source : Ada Derana)

Similar News


Leave a comment

Please rate

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Cars for Saleikman logo
Nissan Sunny FB15 EX Saloon 2002 for Sale

Nissan Sunny FB15 EX Saloon 2002

179,000 km, Colombo
MEMBER
Rs 4,750,000
9 minutes ago
Nissan Leaf 40kw 265KM 2012 for Sale

Nissan Leaf 40kw 265KM 2012

95,000 km, Gampaha
verified MEMBER
Rs 5,850,000
10 minutes ago
Daihatsu running cunditshan 1997 for Sale

Daihatsu running cunditshan 1997

100,000 km, Colombo
MEMBER
Rs 1,400,000
14 minutes ago
Land Rover Range Vogue SE 2018 for Sale

Land Rover Range Vogue SE 2018

46,200 km, Colombo
verified MEMBER
Rs 83,900,000
20 minutes ago
Mahindra KUV100 2021 for Sale

Mahindra KUV100 2021

24,000 km, Kalutara
MEMBER
Rs 4,980,000
37 minutes ago
Auto Parts for saleikman logo
PIONEER BLUETOOTH CD PLAYER for Sale

PIONEER BLUETOOTH CD PLAYER

verified MEMBER
Rs 35,000
1 week ago
Honda Vezel A/c Comprassur for Sale

Honda Vezel A/c Comprassur

verified MEMBER
verified
Rs 140,000
2 hours ago
Honda Vezel Engine for Sale

Honda Vezel Engine

verified MEMBER
verified
Rs 170,000
2 hours ago
honds grace power steering rack for Sale

honds grace power steering rack

verified MEMBER
verified
Rs 50,000
2 hours ago
Rear Lights, Car Door Visor with Antana for Sale

Rear Lights, Car Door Visor with Antana

MEMBER
Rs 30,000
3 hours ago
+ Post an ad on ikman