වාහනයක් modify කරන්න කලින් දෙපාරක් හිතන්න ඕනේ ඇයි?

19 Feb, 2024   
වාහනයක් modify කරන්න කලින් දෙපාරක් හිතන්න ඕනේ ඇයි?

වාහනයක් modify කරනවා කියන්නේ වාහනයේ පෙනුම, performance සහ manufacturer ගේ original වාහනයේ තිබ්බ කොටස් වෙනස් කරලා හදන එකට. Modifications වලින් drivers ලට ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතා අනුව වාහනය customize කරන්න, performance සහ fuel economy එක වැඩි දියුණු කරන්නත් හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ වගේම ගොඩක් අය වාහනය modify කරන්න කලින් හිතලා බලන්නේ නැහැ. ඒකෙන් වාහනයට සහ තමන්ට වෙන බලපෑම ගැන. ඉතින් ඒ නිසා ඔයා වාහනයක් modify කරන්න කලින් හැමදේම ගැන හිතලා බලන්න ඕනේ. මොකද වාහනයක යනකොට ඔයාට අනතුරක් වෙන්න පුළුවන් හැකියාවත් වැඩි නිසා. ඉතින් අද CarsGuide අපි කියන්නේ ඒ විදිහට වාහනයක් modifications කරද්දී දෙපාරක් හිතලා බලන්න ඕනේ ඇයි කියලා.

Legality එක ගැන බලන්න

ලංකාවේ ගොඩක් modifications restrictions වලට මුහුණ දෙනවා RMV එක වෙනස් කරන regulations නිසා. එකත් එක්ක් තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි පොලිසීයෙන් නවත්තපු වේලාවක ලියන්න තියෙන හැකියාව වැඩි.

උදාහරණ විදිහට tint,body modifications, Colour change, Wheels change, Lights දක්වන්න පුලුවන්.

අවධානම ගැන බලන්න

ඔයාගේ හිතුමනාපෙට වාහනයක් modify කරන්න බැහැ . ඔයා කරන සමහර modifications වාහනයේ ආරක්ෂාවට කොයිතරම් බලපානවද කියලා බලන්නත් ඕනේ. ඉතින් ඔයා එදිනෙදා වාහනය පාවිච්චි කරන කෙනෙක් විදිහට ඔයා කරන modifications කොයිතරම් දුරට සාර්ථකද කියලා බලන්න මතක තියාගන්න. මොකද ඔයා කොච්චර modification කළත් ඒ දේවල් වලින් වාහනයට බලපෑමක් වෙනවානම්, ඔයාව අවධානමකට ලක් වෙන්න තියෙන ඉඩ කඩ වැඩියි නම් ඒ දේවල් වැඩක් නැහැ.

Value එක ගැන බලන්න

වාහනයක් modify කරන එකෙන් වාහනයේ වටිනාකම වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම ආකර්ෂනයටත් හේතුවක් වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් modifications නිසා වාහනයේ original price එකට වඩා වැඩි වටිනාකමක් වාහනයට එකතු වෙනවා. හැබැයි වටිනාකම වැඩි වුණත් ඔයාට විකුණන්න යද්දී ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද අපි මේ modifications කරන්නේ තමන්ගේ කැමැත්තට නිසා. ඒ නිසා ඒ modifications වලට තව කෙනෙක් කැමති වෙයිද නැද්ද කියලා අපි දන්නේ නැහැ.

කොයිතරම් දුරට වටිනවද කියලා බලන්න

වාහනය modify කළාට පස්සේ එන පෙනුම කොයිතරම් ලස්සන වුණත් සමහර modifications කාලයක් යද්දී කරදරයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කල් ඉකුත් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාට කාලයත් එක්ක වෙනස් කරන්න හිතෙන්න පුළුවන්. කාලයක් යද්දී වාහනයේ විවිධ ශබ්ද ඇති වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම modify කරපු engine වලට මිල අධික fuel අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේ මුදලක් ඔයාට දරන්න පුළුවන්ද කියලත් හිතලා බලන්න. ඉතින් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම වාහනය modify කරන්න හිතන් ඉන්නවා නම්, වාහනයේ හැම කොටසක් ගැනම අවධානය දෙන්න.

Insurance Company එක දැනුවත් කරන්න

ඔයා වාහනය modify කරන්න හිතනවා නම් ඔයාගේ insurance provider ට කල් තියා දැනුම් දෙන්න ඕනේ. ඒකෙන් modifications කරන්න යන වියදම ඔයාට බලපාන්නේ කොහොමද කියලත් බලාගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාට තීරණය කරන්න පුළුවන් මේ වගේ ගාණක් මට දරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒ වගේම ඕනෙම වාහනයක පෙනුම සහ performance වෙනස් කරන ඕනෙම modification එකක් insurance provider විසින් තක්සේරු කරන්නත් ඕනෙ. මේකට හේතුව තමයි අනතුරක් වෙන්න පුළුවන් වැඩි අවධානමක් තියෙන එක. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම වාහනේ modify කරන්න කලින් ඔයාගේ insurance Company එක ඒ ගැන දැනුවත් කරන්න.

Warranty එක ගැන බලන්න

Warranty එකක් තියෙන එකෙන් වාහනය මොකක් හරි අනතුරකට ලක් වුණොත් නොමිලේ අලුත්වැඩියාවක් හෝ මුදල් ආපසු ගෙවීමක් කරගන්නත් ඔයාට පුළුවන් වෙනවා. ඒත් ඔයා වාහනය modify කරන එකෙන් ඔයාගේ warranty එක cancel වෙන්න පුළුවන්. Modify කරන්න අදහස් කරන වාහනයක් මිලදී ගන්නකොට, ඒක warranty එකට බලපාන්නේ කොහොමද කියන දේ distributor එක්ක කතා කරගන්නත් මතක තියාගන්න.

Modify කරපු වාහනයක් ගන්නවා නම් check කරන්න

Modify කරපු වාහනයක් ගන්නවා නම් seller එක්ක වාහනය check කරන්න මතක තියාගන්න. වාහනයට කරලා තියෙන modifications මොනවද කියලා හැමදේම ගැනත් ඔයා දැනගන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඒ දේවල් එකින් එක හරියට වැඩ කරනවද කියලා check කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම අවශ්‍ය ලියකියවිලි හැමදේම ගැනත්, වාහනය වෙනස් කිරීමේදී insurance provider ව දැනුවත් කළාද කියන දේවල් ගැනත් අහන්න ඕනේ.

මෙන්න මේ නිසා තමයි ඔයා වාහනයක් modify කරන්න කලින් දෙපාරක් හිතන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් ඔයාට පුළුවන් වාහනයක් modify කරන්න කලින් මේ දේවල් ගැන සැළකිලිමත් වෙන්න.

වාහනයක් modify කරනවා කියන්නේ වාහනයේ පෙනුම, performance සහ manufacturer ගේ original වාහනයේ තිබ්බ කොටස් වෙනස් කරලා හදන එකට. Modifications වලින් drivers ලට ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතා අනුව වාහනය customize කරන්න, performance සහ fuel economy එක වැඩි දියුණු කරන්නත් හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ වගේම ගොඩක් අය වාහනය modify කරන්න කලින් හිතලා බලන්නේ නැහැ. ඒකෙන් වාහනයට සහ තමන්ට වෙන බලපෑම ගැන. ඉතින් ඒ නිසා ඔයා වාහනයක් modify කරන්න කලින් හැමදේම ගැන හිතලා බලන්න ඕනේ. මොකද වාහනයක යනකොට ඔයාට අනතුරක් වෙන්න පුළුවන් හැකියාවත් වැඩි නිසා. ඉතින් අද CarsGuide අපි කියන්නේ ඒ විදිහට වාහනයක් modifications කරද්දී දෙපාරක් හිතලා බලන්න ඕනේ ඇයි කියලා.

Legality එක ගැන බලන්න

ලංකාවේ ගොඩක් modifications restrictions වලට මුහුණ දෙනවා RMV එක වෙනස් කරන regulations නිසා. එකත් එක්ක් තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි පොලිසීයෙන් නවත්තපු වේලාවක ලියන්න තියෙන හැකියාව වැඩි.

උදාහරණ විදිහට tint,body modifications, Colour change, Wheels change, Lights දක්වන්න පුලුවන්.

අවධානම ගැන බලන්න

ඔයාගේ හිතුමනාපෙට වාහනයක් modify කරන්න බැහැ . ඔයා කරන සමහර modifications වාහනයේ ආරක්ෂාවට කොයිතරම් බලපානවද කියලා බලන්නත් ඕනේ. ඉතින් ඔයා එදිනෙදා වාහනය පාවිච්චි කරන කෙනෙක් විදිහට ඔයා කරන modifications කොයිතරම් දුරට සාර්ථකද කියලා බලන්න මතක තියාගන්න. මොකද ඔයා කොච්චර modification කළත් ඒ දේවල් වලින් වාහනයට බලපෑමක් වෙනවානම්, ඔයාව අවධානමකට ලක් වෙන්න තියෙන ඉඩ කඩ වැඩියි නම් ඒ දේවල් වැඩක් නැහැ.

Value එක ගැන බලන්න

වාහනයක් modify කරන එකෙන් වාහනයේ වටිනාකම වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම ආකර්ෂනයටත් හේතුවක් වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් modifications නිසා වාහනයේ original price එකට වඩා වැඩි වටිනාකමක් වාහනයට එකතු වෙනවා. හැබැයි වටිනාකම වැඩි වුණත් ඔයාට විකුණන්න යද්දී ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද අපි මේ modifications කරන්නේ තමන්ගේ කැමැත්තට නිසා. ඒ නිසා ඒ modifications වලට තව කෙනෙක් කැමති වෙයිද නැද්ද කියලා අපි දන්නේ නැහැ.

කොයිතරම් දුරට වටිනවද කියලා බලන්න

වාහනය modify කළාට පස්සේ එන පෙනුම කොයිතරම් ලස්සන වුණත් සමහර modifications කාලයක් යද්දී කරදරයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කල් ඉකුත් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාට කාලයත් එක්ක වෙනස් කරන්න හිතෙන්න පුළුවන්. කාලයක් යද්දී වාහනයේ විවිධ ශබ්ද ඇති වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම modify කරපු engine වලට මිල අධික fuel අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේ මුදලක් ඔයාට දරන්න පුළුවන්ද කියලත් හිතලා බලන්න. ඉතින් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම වාහනය modify කරන්න හිතන් ඉන්නවා නම්, වාහනයේ හැම කොටසක් ගැනම අවධානය දෙන්න.

Insurance Company එක දැනුවත් කරන්න

ඔයා වාහනය modify කරන්න හිතනවා නම් ඔයාගේ insurance provider ට කල් තියා දැනුම් දෙන්න ඕනේ. ඒකෙන් modifications කරන්න යන වියදම ඔයාට බලපාන්නේ කොහොමද කියලත් බලාගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාට තීරණය කරන්න පුළුවන් මේ වගේ ගාණක් මට දරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒ වගේම ඕනෙම වාහනයක පෙනුම සහ performance වෙනස් කරන ඕනෙම modification එකක් insurance provider විසින් තක්සේරු කරන්නත් ඕනෙ. මේකට හේතුව තමයි අනතුරක් වෙන්න පුළුවන් වැඩි අවධානමක් තියෙන එක. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම වාහනේ modify කරන්න කලින් ඔයාගේ insurance Company එක ඒ ගැන දැනුවත් කරන්න.

Warranty එක ගැන බලන්න

Warranty එකක් තියෙන එකෙන් වාහනය මොකක් හරි අනතුරකට ලක් වුණොත් නොමිලේ අලුත්වැඩියාවක් හෝ මුදල් ආපසු ගෙවීමක් කරගන්නත් ඔයාට පුළුවන් වෙනවා. ඒත් ඔයා වාහනය modify කරන එකෙන් ඔයාගේ warranty එක cancel වෙන්න පුළුවන්. Modify කරන්න අදහස් කරන වාහනයක් මිලදී ගන්නකොට, ඒක warranty එකට බලපාන්නේ කොහොමද කියන දේ distributor එක්ක කතා කරගන්නත් මතක තියාගන්න.

Modify කරපු වාහනයක් ගන්නවා නම් check කරන්න

Modify කරපු වාහනයක් ගන්නවා නම් seller එක්ක වාහනය check කරන්න මතක තියාගන්න. වාහනයට කරලා තියෙන modifications මොනවද කියලා හැමදේම ගැනත් ඔයා දැනගන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඒ දේවල් එකින් එක හරියට වැඩ කරනවද කියලා check කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම අවශ්‍ය ලියකියවිලි හැමදේම ගැනත්, වාහනය වෙනස් කිරීමේදී insurance provider ව දැනුවත් කළාද කියන දේවල් ගැනත් අහන්න ඕනේ.

මෙන්න මේ නිසා තමයි ඔයා වාහනයක් modify කරන්න කලින් දෙපාරක් හිතන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් ඔයාට පුළුවන් වාහනයක් modify කරන්න කලින් මේ දේවල් ගැන සැළකිලිමත් වෙන්න.

Similar AdvicesLeave a comment

Please rate

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Cars for Saleikman logo
Honda Vezel 2014 for Sale

Honda Vezel 2014

96,000 km, Gampaha
MEMBER
Rs 10,000,000
5 days ago
Honda Vezel Orange Package 2019 for Sale

Honda Vezel Orange Package 2019

84,000 km, Colombo
MEMBER
Rs 7,500,000
4 hours ago
Toyota CHR Bruno 2019 for Sale

Toyota CHR Bruno 2019

35,000 km, Gampaha
MEMBER
Rs 17,400,000
5 days ago
Suzuki Celerio 2015 for Sale

Suzuki Celerio 2015

29,000 km, Jaffna
verified MEMBER
Rs 5,150,000
5 hours ago
Jaguar XF Premium Luxury 2013 for Sale

Jaguar XF Premium Luxury 2013

87,000 km, Kandy
verified MEMBER
verified
Rs 15,500,000
1 week ago
Auto Parts for saleikman logo
suzuki wagon r belt adjuster for Sale

suzuki wagon r belt adjuster

verified MEMBER
verified
Rs 85,000
1 hour ago
Tata Nano Rear Buffer for Sale

Tata Nano Rear Buffer

verified MEMBER
verified
Rs 17,000
2 hours ago
Toyota Primus Alpha Lithium Hybrid Battery for Sale

Toyota Primus Alpha Lithium Hybrid Battery

verified MEMBER
verified
Rs 385,000
2 hours ago
Tata Dimo Batta Buffer for Sale

Tata Dimo Batta Buffer

verified MEMBER
verified
Rs 11,000
2 hours ago
+ Post an ad on ikman