අවපැහැ වුණු headlights polish කරන හරිම විදිහ

31 Oct, 2023   
අවපැහැ වුණු headlights polish කරන හරිම විදිහ

ඔයාගේ වාහනයේ lights අවපැහැ වුණොත් ඔයා මොකද කරන්නේ? අලුතින් lights මිලදී ගන්නවද? නැත්නම් තියෙන lights polish කරගන්නවද? අද CarsGuide තුළින් අපි කතා කරන්නේ ඔයාගේ වාහනයේ අවපැහැ වුණ headlights තිබ්බා වගේම අලුත් පෙනුමක් එන විදිහට polish කරගන්නේ කොහොමද කියලා.

Lights වල උඩ කොටස ගැන සැළකිලිමත් වෙන්න

සාමාන්‍යයෙන් වාහනයක ඉදිරිපස lights වල උඩ කොටස තමයි වැඩිපුරම දුර්වර්ණ වෙන්න පටන් ගන්නේ. ඉතින් දැන් කියන්න යන්නේ කොහොමද lights වල තියෙන සීරීම්, පලුදුවීම් හදාගෙන වාහනය අලුතෙන්ම ගන්නකොට තිබ්බ විදිහටම lights හදාගන්නේ කියලා.

සීරීම් තියෙන තැන් පිරිසිදු කරගන්න

ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනේ දේ තමයි 400 වගේ වැලිකඩදාසියක් අරන් සිරීම් තියෙන තැන් ටික පිරිසිදු කරගන්න එක. මේ වැලිකඩදාසි ඔයාට ලේසියෙන්ම ඕනෙම හාඩ්වෙයාර් එකකින් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ වැලිකඩදාසිය මඟින් සිරීම් නැති වෙන්න ඒ ටික කපාගන්න ඕනේ.

වැලිකඩදාසියෙන් එන dust එක ඔයා වතුරින් හෝදලා ආයෙත් 800 වැලිකඩදාසියෙන් කපා ගන්න ඕනේ. එතකොට lights වල පාට නැති වෙලා වගේ තමයි පෙන්නේ. ඒත් ඔයා බය වෙන්න එපා. මොකද 400 කොලෙන් ඇති වෙන සිරීම් ඔයාට නැති කරගන්න පුළුවන් 800 වැලිකඩදාසියෙන්. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් තව ගාන වැඩි 1000න් ඉහළ කොලෙකට යන්න. ඒ විදිහට ඔයාට පුළුවන් වටිනාකමින් වැඩි වැලිකඩදාසි මඟින් සිරීම් ඇති වුණ තැන් කපා ගන්න.

Machine එකෙන් ඔපමට්ටම් කරගැනීම

ඔයාගේ ගෙදර මේ සඳහා භාවිතා කරන්න machine එකක් නැත්නම් machine එකෙන් ඔපමට්ටම් කරන step එක ඔයාට මඟහරින්න පුළුවන්. දැන් වැලිකඩදාසියෙන් කපා ගත්තට පස්සේ machine එකෙන් lights මතුපිට ඔපමට්ටම් කරගන්න එක තමයි කරන්න ඕනේ. මේ මඟින් සමතුලිතව සෑමතැනක්ම පිරිමැදීම වෙනවා. ඊට පස්සේ රෙදි කැබැල්ලකින් පිසදාගන්න ඕනේ.

Wax කිරීම (පියවර 1)

මෙතැනදී wax කිරීම තමයි ඊළඟට කරගන්න ඕනේ. හාඩ්වෙයාර් එකකින් හරි bike shop එකකින් හරි ඔයාට මේ wax ගන්න පුළුවන්. ඔයා කොලයෙන් කපා ගත්ත පස්සේ wax එක ගා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ පිරිසිදු රෙදි කැබැල්ලක් අරන් හොඳට පිරිමදින්න.

Wax කිරීම (පියවර 2)

දැන් කියන්න යන්නේ දෙවැනි පියවර. ඔයා පිසදාගත්තට පස්සෙත් නැවත wax එක ගා ගන්න. ඒ දේ ඔයා කිහිපවතාවක් කරගන්න. ඒ විදිහට කිහිපවතාවක් ඔයා wax එක ගාන ගමන් polish කරගන්න ඕනේ.

මේ විදිහට හැම පියවරක්ම කළාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් අලුත්ම lights වල තියෙන shiny ගතිය ලබා ගන්න. ඉතින් දැන් ඔයාටත් පුළුවන් ඔයාගේ වාහනයේ lights දුර්වර්ණ වෙලා නම් මේ විදිහට කරලා බලන්න.

Similar AdvicesLeave a comment

Please rate

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Cars for Saleikman logo
Nissan March K11 2000 for Sale

Nissan March K11 2000

132,000 km, Kalutara
MEMBER
Rs 2,450,000
4 minutes ago
Toyota Corolla KE55 1980 for Sale

Toyota Corolla KE55 1980

85,688 km, Galle
MEMBER
Rs 420,000
7 minutes ago
Toyota Carina 1997 for Sale

Toyota Carina 1997

200,000 km, Kurunegala
MEMBER
Rs 2,840,000
8 minutes ago
Toyota Land Cruiser Sahara VX/V8 2013 for Sale

Toyota Land Cruiser Sahara VX/V8 2013

87,500 km, Anuradhapura
MEMBER
Rs 49,750,000
1 day ago
Toyota Vitz 2017 for Sale

Toyota Vitz 2017

35,000 km, Colombo
verified MEMBER
Rs 7,490,000
19 minutes ago
Auto Parts for saleikman logo
Nisaan Dayz Head Light for Sale

Nisaan Dayz Head Light

verified MEMBER
verified
Rs 20,000
6 minutes ago
Toyota Prius Alpha Head Light for Sale

Toyota Prius Alpha Head Light

verified MEMBER
verified
Rs 45,000
8 minutes ago
Toyota Corolla Head Light for Sale

Toyota Corolla Head Light

verified MEMBER
verified
Rs 12,000
8 minutes ago
Honda Civic Tail Light for Sale

Honda Civic Tail Light

verified MEMBER
verified
Rs 35,000
9 minutes ago
Toyota Hilux revo for Sale

Toyota Hilux revo

verified MEMBER
verified
Rs 68,000
19 minutes ago
+ Post an ad on ikman