බස්නාහිර පළාතේ වාහන ආදායම් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම අත්හිටුවයි

25 Sep, 2023   
බස්නාහිර පළාතේ වාහන ආදායම් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම අත්හිටුවයි

බස්නාහිර පළාතේ වාහන ආදායම් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ පරිගණක පද්ධතියේ යාවත්කාලීන කිරීමක් හේතුවෙන් තාවකාලිකව එම කටයුතු නැවත්වීමට පියවර ගන්නා බව ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශය පවසනවා.

ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් කේ සී එන් පෙරේරා මහත්මිය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මේ බව සඳහන් කළා.

ඒ අනුව එළඹෙන 27 වනදා සිට ඔක්තෝබර් 02 වනදා දක්වා වාහන ආදායම් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම තාවකාලිකව අත්හිටුවා තිබෙනවා.

ඒ අනුව සැප්තැම්බර් මස 26 වනදා සිට කල් ඉකුත්වන වාහන ආදායම් බලපත්‍ර ඔක්තෝබර් මස 10 වනදා දක්වා දඩ මුදල් ගෙවීමකින් තොරව නැවත ලබාගැනීමට හැකියාව පවතී.

මේ අතර www.motortraffic.wp.gov.lk යන වෙබ් අඩවියට පිවිසීම මගින් මාර්ගගත ක්‍රමය යටතේ වාහන ආදායම් බලපත්‍ර ලබාගැනීම සැප්තැම්බර් මස 24 මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ඔක්තෝබර් මස 06 වනදා දක්වාද තාවකාලිකව අත්හිටුවා තිබේ.

Similar News


Leave a comment

Please rate

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Cars for Saleikman logo
Micro Panda 1.0 2015 for Sale

Micro Panda 1.0 2015

71,000 km, Gampaha
verified MEMBER
verified
Rs 2,225,000
59 seconds ago
Toyota Vitz KSP90 2007 for Sale

Toyota Vitz KSP90 2007

132,420 km, Colombo
MEMBER
Rs 5,500,000
1 minute ago
Mercedes Benz CLA 200 AMG Premium Plus2019 2019 for Sale

Mercedes Benz CLA 200 AMG Premium Plus2019 2019

70,000 km, Colombo
verified MEMBER
verified
Rs 28,500,000
6 days ago
Daihatsu Tanto 2015 for Sale

Daihatsu Tanto 2015

87,000 km, Colombo
verified MEMBER
verified
Rs 6,190,000
6 minutes ago
Daihatsu Charade 2006 for Sale

Daihatsu Charade 2006

75,199 km, Colombo
MEMBER
Rs 3,800,000
1 week ago
Auto Parts for saleikman logo
DA17 Viper Motor for Sale

DA17 Viper Motor

verified MEMBER
Rs 15,000
8 minutes ago
Da17 Brand New Ignition Coil for Sale

Da17 Brand New Ignition Coil

verified MEMBER
Rs 10,000
9 minutes ago
Toyota DVD player for Sale

Toyota DVD player

MEMBER
Rs 18,000
23 minutes ago
Used Tyre 215/65/R16 (CachLand) for Sale

Used Tyre 215/65/R16 (CachLand)

MEMBER
Rs 15,000
28 minutes ago
+ Post an ad on ikman