බස්නාහිර පළාතේ වාහන ආදායම් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම අත්හිටුවයි

25 Sep, 2023   
බස්නාහිර පළාතේ වාහන ආදායම් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම අත්හිටුවයි

බස්නාහිර පළාතේ වාහන ආදායම් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ පරිගණක පද්ධතියේ යාවත්කාලීන කිරීමක් හේතුවෙන් තාවකාලිකව එම කටයුතු නැවත්වීමට පියවර ගන්නා බව ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශය පවසනවා.

ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් කේ සී එන් පෙරේරා මහත්මිය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මේ බව සඳහන් කළා.

ඒ අනුව එළඹෙන 27 වනදා සිට ඔක්තෝබර් 02 වනදා දක්වා වාහන ආදායම් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම තාවකාලිකව අත්හිටුවා තිබෙනවා.

ඒ අනුව සැප්තැම්බර් මස 26 වනදා සිට කල් ඉකුත්වන වාහන ආදායම් බලපත්‍ර ඔක්තෝබර් මස 10 වනදා දක්වා දඩ මුදල් ගෙවීමකින් තොරව නැවත ලබාගැනීමට හැකියාව පවතී.

මේ අතර www.motortraffic.wp.gov.lk යන වෙබ් අඩවියට පිවිසීම මගින් මාර්ගගත ක්‍රමය යටතේ වාහන ආදායම් බලපත්‍ර ලබාගැනීම සැප්තැම්බර් මස 24 මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ඔක්තෝබර් මස 06 වනදා දක්වාද තාවකාලිකව අත්හිටුවා තිබේ.

Similar News


Leave a comment

Please rate

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Cars for Saleikman logo
Honda CRV RD5 2004 for Sale

Honda CRV RD5 2004

220,000 km, Colombo
MEMBER
Rs 5,125,000
4 days ago
Toyota Hilux G grade 2011 for Sale

Toyota Hilux G grade 2011

128,000 km, Colombo
MEMBER
Rs 12,875,000
2 weeks ago
Perodua Viva Elite 2011 for Sale

Perodua Viva Elite 2011

114,000 km, Gampaha
MEMBER
Rs 3,490,000
11 minutes ago
Mazda MX-5 Miata Convertible 1993 for Sale

Mazda MX-5 Miata Convertible 1993

105,000 km, Kurunegala
MEMBER
Rs 7,950,000
3 days ago
Toyota Premio G Superior 2020 for Sale

Toyota Premio G Superior 2020

70,000 km, Hambantota
MEMBER
Rs 18,500,000
3 weeks ago
Auto Parts for saleikman logo
14 Suzuki swift Alloy wheels for Sale

14 Suzuki swift Alloy wheels

verified MEMBER
verified
Rs 88,000
12 minutes ago
1C Oil Pump Thaiwan for Sale

1C Oil Pump Thaiwan

MEMBER
Rs 15,000
12 minutes ago
Mithsubishi Mini Cab Sheet . for Sale

Mithsubishi Mini Cab Sheet .

MEMBER
Rs 15,000
14 minutes ago
Nissan Gear Box for Sale

Nissan Gear Box

MEMBER
Rs 35,000
14 minutes ago
Toyota pirus w30 for Sale

Toyota pirus w30

verified MEMBER
verified
Rs 17,000
27 minutes ago
+ Post an ad on ikman