රථවාහන ගමනාගමනය සීමා කිරීමක් ගැන දැනුම්දීමක්

17 May, 2024   
රථවාහන ගමනාගමනය සීමා කිරීමක් ගැන දැනුම්දීමක්

රණවිරු දින සැමරුම් උත්සවය වෙනුවෙන් රථවාහන ගමනාගමනය සීමා කිරීමට සිදුවන බව පොලීසිය පවසයි.

ඒ අනුව 19 වන ඉරිදා දින සවස පාර්ලිමේන්තු ක්‍රීඩාංගණයේ දී විරු දින සැමරුම් උත්සවය පැවැත්වීමට නියමිතය.

ඒ වෙනුවෙන් විශේෂ රථවාහන සැලැස්මක් ක්‍රියාත්මක කරන බව පොලීසිය දැනුම් දී ඇත.

ඒ අනුව එදින සවස 3 සිට පොල්දූව හංදිය සහ කියැන්හෑම් හංදියෙන් පාර්ලිමේන්තු මාර්ගයට ඇතුළු වීමේ මංතීරුව සහ පිටවීමේ මංතීරුව වසැ තැබීමට ක්‍රියාකරනු ඇත.

ඉහත මාර්ග භාවිත කරන රියදුරන්ට පහත විකල්ප මාර්ගයන් භාවිත කරන ලෙස පොලීසිය දැනුම් දෙයි.

Similar News


Leave a comment

Please rate

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Cars for Saleikman logo
Mercedes Benz CLA45 AMG LINE 45 2017 for Sale

Mercedes Benz CLA45 AMG LINE 45 2017

27,000 km, Colombo
verified MEMBER
verified
Rs 39,500,000
1 week ago
Mercedes Benz S400 Dimo maintained LWB 2013 for Sale

Mercedes Benz S400 Dimo maintained LWB 2013

45,000 km, Colombo
verified MEMBER
verified
Rs 52,000,000
1 week ago
Toyota Sprinter 1998 for Sale

Toyota Sprinter 1998

186,000 km, Matara
verified MEMBER
verified
Rs 3,490,000
15 minutes ago
Suzuki Swift 2003 for Sale

Suzuki Swift 2003

109,000 km, Kalutara
MEMBER
Rs 3,650,000
15 minutes ago
Toyota Allion 2008 for Sale

Toyota Allion 2008

191,000 km, Colombo
MEMBER
Rs 8,150,000
20 minutes ago
Auto Parts for saleikman logo
Celerio Ac Cooler for Sale

Celerio Ac Cooler

verified MEMBER
Rs 17,900
9 minutes ago
Suzuki Every DA17V Door Panel for Sale

Suzuki Every DA17V Door Panel

verified MEMBER
verified
Rs 35,000
5 hours ago
Suzuki Every Buddy Rear Seat Set for Sale

Suzuki Every Buddy Rear Seat Set

verified MEMBER
verified
Rs 98,000
5 hours ago
Suzuki Every Buddy Rear Seat Set for Sale

Suzuki Every Buddy Rear Seat Set

verified MEMBER
verified
Rs 98,500
5 hours ago
suzuki every Da17v door for Sale

suzuki every Da17v door

verified MEMBER
verified
Rs 35,000
5 hours ago
+ Post an ad on ikman