වාහනයක නඩත්තු කළ යුතුම කොටස් (Maintenance Checklist)

28 Jul, 2023   
වාහනයක නඩත්තු කළ යුතුම කොටස් (Maintenance Checklist)

අපි වාහනයක් ගන්නේ දීර්ඝ කාලයක් භාවිතා කරන්න හිතාගෙන. හැබැයි හරියට වාහනේ නඩත්තු කළේ නැත්නම් පොඩි කාලයක් යද්දී විවිධ දෝෂ ඇති වෙන්න පුලුවන්. එතකොට වෙන්නේ ඒ දෝෂ හදාගන්න වාහනය ගත්තටත් වඩා ලොකු වියදමක් යන එක. හැබැයි ඔබට පුලුවන් නම් වාහනය නිරන්තරයෙන්ම පරික්ෂා කරන්න එතකොට දෝෂ ඇති වීම අවම කරගන්න පුලුවන්.ඒ නිසාම CarsGuide අපි අද ඔබව දැනුවත් කරන්නේ වාහනයක නඩත්තු කළ යුතුම කොටස් ගැනයි.

Oil සහ Coolant මට්ටම

සෑම මසකම හෝ සෑම gas fill-ups කිහිපයකටම වරක්ම Oil සහ Coolant මට්ටම පරීක්ෂා කරන්න ඕනේ. විශේෂයෙන් ඔබ road trip එකක් යෑමට අදහස් කරනවා නම් ඊට පෙර engine එක එන්ජිම සිසිල් වන විට Oil සහ Coolant මට්ටම අනිවාර්යයෙන්ම පරික්ෂා කරන්න. මොකද Oil සහ Coolant මට්ටම තිබිය යුතු ප්‍රමාණයට වඩා අඩුයි නම් engine එකේ ගැටළු ඇති වෙන්න පුලුවන්.

Air Filters

ඔබේ වාහනයේ air filter එක engine එකට හරියාකාරව වාතය ගලා යෑමට ඉඩ සලසන අතර කුණු දූවිලි අංශු ඉවත් කිරීමට උපකාරී වෙනවා. ඒ නිසා ඔබේ වාහනයේ air filter එක නිසියාකාරව ක්‍රියා කරනවා නම් ඉන්ධන කාර්යක්ෂමතාව වැඩි දියුණු කරගන්න පුලුවන්. ඒ වගේම නිවැරදිව ක්‍රියා කරන air filters නිසා engine එකේ ආයු කාලයත් වැඩි කරගන්න පුලුවන්.
ඒ නිසා නිතරම air filters ගැන අවධානය යොමු කරන්න අමතක කරන්න එපා.

Tire pressure එක සහ tread depth එක

වාහනයකට ටයර් කියන්නේ අත්‍යාවශ්‍යම දෙයක්. මොකද මුළු වාහනේම බර දරාගෙන ඉන්නේ ටයර්.ඒ නිසා අපි නිතරම වාහනයේ Tire pressure එක සහ tread depth එක පරීක්ෂා කරන්න ඕනේ. ටයර් හොඳින් නඩත්තු කිරීම ආරක්ෂිත ගමනකට වගේම හොඳ ඉන්ධන කාර්යක්ෂමතාවයකට හේතු වෙනවා.
ඉතින් ඒ නිසා ඔබේ වාහනයේ ටයර් නිතරම ඇස් මට්ටමින් පරීක්ෂා කරන්න. ඒ වගේම තමයි සෑම මසකම ටයර්වල පීඩනය පරීක්ෂා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.

Headlights, Turn singles, break lights සහ parking lights

ඔබේ වාහනයේ සියලුම lights නිසි පරිදි ක්‍රියාත්මක වෙනවා දැයි පරීක්ෂා කිරීම ඉතාම වැදගත් දෙයක්. ඒ නිසා මසකට වරක් අනිවාර්යෙන්ම Headlights, Turn singles, break lights සහ parking lights පරීක්ෂා කරන්න.

Oil සහ Filters

වාහනයක engine එක නිසි පරිදි ක්‍රියාත්මක වෙන්න නම් engine oil නිසි පරිදි තිබීම අනිවාර්යයි. Engine එකේ ඇති කොටස් අතර ඝර්ෂණය අඩු කිරීම, engine එක සිසිල් කිරීම සහ විඛාදන පාලනය කිරීම වගේ කටයුතු ගොඩක් engine oil හරහා සිදු වෙනවා. ඒ නිසා engine oil මට්ටම ගැන අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔබ භාවිතා කරන engine oil වර්ගයට අනුව නියමිත කාලයේදී oil filters මාරු කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.

Wax කරන්න

වාහනය wash කළාට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම wax කරන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද wax එකට පුලුවන් ඔබේ වාහනයේ shine එක වැඩි කරන්න වගේම paint එකත් හොඳ තත්වයේ පවත්වා ගන්න.
ඒ විතරක් නෙමෙයි wax කිරීම නිසා මලකඩ ඇතිවීමේ අවස්ථාව අඩු කිරීම, දූවිලි, වැලි සහ ලුණු වැනි දේවල් නිසා ඇති වෙන හානියත් අවම වෙනවා.

Transmission fluid පරීක්ෂාව

Engine oil වගේම transmission fluid කියන්නෙත් ලිහිසි තෙල් වර්ගයක්. එමඟින් වාහනයේ චලනය වන සියලුම කොටස් නිසි ලෙස ක්‍රියාත්මක වීමට උපකාරී වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා වාහනය රැකගන්න නම් transmission fluid පරීක්ෂාව අත්‍යාවශ්‍ය වෙනවා.

Transfer case fluid පරීක්ෂාව

සියලුම වාහනවල transfer case එක කියන්නේ transmission එකේ සිට axles එක වෙත බලය මාරු කිරීමයි. ඉතින් vehicle manufacturer recommendations වලට අනුව transfer case fluid නිසියාකාරව පුරවා තිබීම සහ කාන්දු නොවීම සහතික කර ගන්න ඕනේ. මේ පරීක්ෂාව මෝටර් රථ කාර්මිකයෙක් හරහා ඔබට සිදු කරගන්න පුලුවන්.

Shocks සහ struts පරීක්ෂා කරන්න

වාහනයක් මාර්ගයේ ගැටිති හරහා ගමන් කරන විට ඇති වන බලපෑම පාලනය කිරීමට සිදු වන්නේ shocks සහ struts හරහායි. මෙය auto’s steering system එකේ අත්‍යාවශ්‍ය අංගයක්. ඒ නිසා සාමාන්‍යයෙන් සෑම සැතපුම් 50, 000 කට වරක් මෝටර් රථ කාර්මිකයෙක් ලවා shocks සහ struts පරීක්ෂා කරන්න ඕනේ.

Battery performance

Battery එක කියන්නේ වාහනයකට ගොඩක් වැදගත් වෙන අංගයක්. මෝටර් රථ battery එකක් මඟින් වාහනය start කරන්න, engine එකට වගේම අනෙකුත් electronic accessories සඳහා විශාල විදුලි ධාරාවක් සපයනවා. හැබැයි අධික උෂ්ණත්වය බැටරියේ ක්‍රියාකාරීත්වයට බලපානවා. ඒ නිසා නිතිපතා battery එක පරීක්ෂා කරන එකත් අනිවාර්යෙන්ම කරන්න ඕනේ.

ටයර් වෙනස් කරන්න

නිතර භාවිතා කරන ඕනෙම දෙයක් කාලයක් යනකොට ගෙවීමකට ලක් වෙනවා. වාහනයක ටයර් වලටත් මේ දේ අදාළයි. ඔබ වාහනය භාවිතා කරන ආකාරය අනුව තමයි ටයර් වල ගෙවීම තීරණය වෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අවශ්‍ය විටදී ටයර් මාරු කරන්න පුරුදු වෙන්න. ඒක ඔබේ ආරක්ෂාවට වගේම වාහනයේ ආරක්ෂාවටත් ගොඩක් හොඳයි.

ඉතින් මේ තමයි මෝටර් රථයක අපි අනිවාර්යෙන්ම නිතරම පරික්ෂා කරන්න ඕනේ දේවල්. ඔබට මේ පරීක්ෂාවන් නිවසේදීම තනියම කරන්නත් හැකියාව තියෙනවා. ඕනම වාහනයක් නිවැරදිව නඩත්තු කරනවා නම් දෝෂ ඇති වීම බොහෝ දුරට අඩු වෙනවා. ඒක ඔබේ වාහනයට වගේම purse එකටත් ගොඩක් හොඳ දෙයක්. ඒ නිසා CarsGuide අපි කිව්ව විදිහට ඔබේ වාහනයත් නඩත්තු කරන්න අමතක කරන්න එපා.

අපි වාහනයක් ගන්නේ දීර්ඝ කාලයක් භාවිතා කරන්න හිතාගෙන. හැබැයි හරියට වාහනේ නඩත්තු කළේ නැත්නම් පොඩි කාලයක් යද්දී විවිධ දෝෂ ඇති වෙන්න පුලුවන්. එතකොට වෙන්නේ ඒ දෝෂ හදාගන්න වාහනය ගත්තටත් වඩා ලොකු වියදමක් යන එක. හැබැයි ඔබට පුලුවන් නම් වාහනය නිරන්තරයෙන්ම පරික්ෂා කරන්න එතකොට දෝෂ ඇති වීම අවම කරගන්න පුලුවන්.ඒ නිසාම CarsGuide අපි අද ඔබව දැනුවත් කරන්නේ වාහනයක නඩත්තු කළ යුතුම කොටස් ගැනයි.

Oil සහ Coolant මට්ටම

සෑම මසකම හෝ සෑම gas fill-ups කිහිපයකටම වරක්ම Oil සහ Coolant මට්ටම පරීක්ෂා කරන්න ඕනේ. විශේෂයෙන් ඔබ road trip එකක් යෑමට අදහස් කරනවා නම් ඊට පෙර engine එක එන්ජිම සිසිල් වන විට Oil සහ Coolant මට්ටම අනිවාර්යයෙන්ම පරික්ෂා කරන්න. මොකද Oil සහ Coolant මට්ටම තිබිය යුතු ප්‍රමාණයට වඩා අඩුයි නම් engine එකේ ගැටළු ඇති වෙන්න පුලුවන්.

Air Filters

ඔබේ වාහනයේ air filter එක engine එකට හරියාකාරව වාතය ගලා යෑමට ඉඩ සලසන අතර කුණු දූවිලි අංශු ඉවත් කිරීමට උපකාරී වෙනවා. ඒ නිසා ඔබේ වාහනයේ air filter එක නිසියාකාරව ක්‍රියා කරනවා නම් ඉන්ධන කාර්යක්ෂමතාව වැඩි දියුණු කරගන්න පුලුවන්. ඒ වගේම නිවැරදිව ක්‍රියා කරන air filters නිසා engine එකේ ආයු කාලයත් වැඩි කරගන්න පුලුවන්.
ඒ නිසා නිතරම air filters ගැන අවධානය යොමු කරන්න අමතක කරන්න එපා.

Tire pressure එක සහ tread depth එක

වාහනයකට ටයර් කියන්නේ අත්‍යාවශ්‍යම දෙයක්. මොකද මුළු වාහනේම බර දරාගෙන ඉන්නේ ටයර්.ඒ නිසා අපි නිතරම වාහනයේ Tire pressure එක සහ tread depth එක පරීක්ෂා කරන්න ඕනේ. ටයර් හොඳින් නඩත්තු කිරීම ආරක්ෂිත ගමනකට වගේම හොඳ ඉන්ධන කාර්යක්ෂමතාවයකට හේතු වෙනවා.
ඉතින් ඒ නිසා ඔබේ වාහනයේ ටයර් නිතරම ඇස් මට්ටමින් පරීක්ෂා කරන්න. ඒ වගේම තමයි සෑම මසකම ටයර්වල පීඩනය පරීක්ෂා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.

Headlights, Turn singles, break lights සහ parking lights

ඔබේ වාහනයේ සියලුම lights නිසි පරිදි ක්‍රියාත්මක වෙනවා දැයි පරීක්ෂා කිරීම ඉතාම වැදගත් දෙයක්. ඒ නිසා මසකට වරක් අනිවාර්යෙන්ම Headlights, Turn singles, break lights සහ parking lights පරීක්ෂා කරන්න.

Oil සහ Filters

වාහනයක engine එක නිසි පරිදි ක්‍රියාත්මක වෙන්න නම් engine oil නිසි පරිදි තිබීම අනිවාර්යයි. Engine එකේ ඇති කොටස් අතර ඝර්ෂණය අඩු කිරීම, engine එක සිසිල් කිරීම සහ විඛාදන පාලනය කිරීම වගේ කටයුතු ගොඩක් engine oil හරහා සිදු වෙනවා. ඒ නිසා engine oil මට්ටම ගැන අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔබ භාවිතා කරන engine oil වර්ගයට අනුව නියමිත කාලයේදී oil filters මාරු කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.

Wax කරන්න

වාහනය wash කළාට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම wax කරන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද wax එකට පුලුවන් ඔබේ වාහනයේ shine එක වැඩි කරන්න වගේම paint එකත් හොඳ තත්වයේ පවත්වා ගන්න.
ඒ විතරක් නෙමෙයි wax කිරීම නිසා මලකඩ ඇතිවීමේ අවස්ථාව අඩු කිරීම, දූවිලි, වැලි සහ ලුණු වැනි දේවල් නිසා ඇති වෙන හානියත් අවම වෙනවා.

Transmission fluid පරීක්ෂාව

Engine oil වගේම transmission fluid කියන්නෙත් ලිහිසි තෙල් වර්ගයක්. එමඟින් වාහනයේ චලනය වන සියලුම කොටස් නිසි ලෙස ක්‍රියාත්මක වීමට උපකාරී වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා වාහනය රැකගන්න නම් transmission fluid පරීක්ෂාව අත්‍යාවශ්‍ය වෙනවා.

Transfer case fluid පරීක්ෂාව

සියලුම වාහනවල transfer case එක කියන්නේ transmission එකේ සිට axles එක වෙත බලය මාරු කිරීමයි. ඉතින් vehicle manufacturer recommendations වලට අනුව transfer case fluid නිසියාකාරව පුරවා තිබීම සහ කාන්දු නොවීම සහතික කර ගන්න ඕනේ. මේ පරීක්ෂාව මෝටර් රථ කාර්මිකයෙක් හරහා ඔබට සිදු කරගන්න පුලුවන්.

Shocks සහ struts පරීක්ෂා කරන්න

වාහනයක් මාර්ගයේ ගැටිති හරහා ගමන් කරන විට ඇති වන බලපෑම පාලනය කිරීමට සිදු වන්නේ shocks සහ struts හරහායි. මෙය auto’s steering system එකේ අත්‍යාවශ්‍ය අංගයක්. ඒ නිසා සාමාන්‍යයෙන් සෑම සැතපුම් 50, 000 කට වරක් මෝටර් රථ කාර්මිකයෙක් ලවා shocks සහ struts පරීක්ෂා කරන්න ඕනේ.

Battery performance

Battery එක කියන්නේ වාහනයකට ගොඩක් වැදගත් වෙන අංගයක්. මෝටර් රථ battery එකක් මඟින් වාහනය start කරන්න, engine එකට වගේම අනෙකුත් electronic accessories සඳහා විශාල විදුලි ධාරාවක් සපයනවා. හැබැයි අධික උෂ්ණත්වය බැටරියේ ක්‍රියාකාරීත්වයට බලපානවා. ඒ නිසා නිතිපතා battery එක පරීක්ෂා කරන එකත් අනිවාර්යෙන්ම කරන්න ඕනේ.

ටයර් වෙනස් කරන්න

නිතර භාවිතා කරන ඕනෙම දෙයක් කාලයක් යනකොට ගෙවීමකට ලක් වෙනවා. වාහනයක ටයර් වලටත් මේ දේ අදාළයි. ඔබ වාහනය භාවිතා කරන ආකාරය අනුව තමයි ටයර් වල ගෙවීම තීරණය වෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අවශ්‍ය විටදී ටයර් මාරු කරන්න පුරුදු වෙන්න. ඒක ඔබේ ආරක්ෂාවට වගේම වාහනයේ ආරක්ෂාවටත් ගොඩක් හොඳයි.

ඉතින් මේ තමයි මෝටර් රථයක අපි අනිවාර්යෙන්ම නිතරම පරික්ෂා කරන්න ඕනේ දේවල්. ඔබට මේ පරීක්ෂාවන් නිවසේදීම තනියම කරන්නත් හැකියාව තියෙනවා. ඕනම වාහනයක් නිවැරදිව නඩත්තු කරනවා නම් දෝෂ ඇති වීම බොහෝ දුරට අඩු වෙනවා. ඒක ඔබේ වාහනයට වගේම purse එකටත් ගොඩක් හොඳ දෙයක්. ඒ නිසා CarsGuide අපි කිව්ව විදිහට ඔබේ වාහනයත් නඩත්තු කරන්න අමතක කරන්න එපා.

Similar AdvicesLeave a comment

Please rate

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Cars for Saleikman logo
Mercedes Benz EQE-300 SUV 2024 for Sale

Mercedes Benz EQE-300 SUV 2024

0 km, Colombo
verified MEMBER
verified
Rs 82,500,000
2 days ago
Honda Vezel 2014 for Sale

Honda Vezel 2014

96,000 km, Gampaha
MEMBER
Rs 10,000,000
1 week ago
Toyota Prius 2010 for Sale

Toyota Prius 2010

155,000 km, Matara
MEMBER
Rs 8,100,000
3 hours ago
Toyota CHR Bruno 2019 for Sale

Toyota CHR Bruno 2019

35,000 km, Gampaha
MEMBER
Rs 17,400,000
1 week ago
Jaguar XF Premium Luxury 2013 for Sale

Jaguar XF Premium Luxury 2013

87,000 km, Kandy
verified MEMBER
verified
Rs 15,500,000
1 week ago
Auto Parts for saleikman logo
GPS Trackers ( CITY TRACK ) for Sale

GPS Trackers ( CITY TRACK )

verified MEMBER
verified
Rs 7,500
26 minutes ago
Range Rover Sports Tail Lights for Sale

Range Rover Sports Tail Lights

MEMBER
Rs 120,000
5 hours ago
Nissan X-Trail (T31) Radiators for Sale

Nissan X-Trail (T31) Radiators

verified MEMBER
Rs 49,000
6 hours ago
Prius Zvw50 Rear Wheel Bearing for Sale

Prius Zvw50 Rear Wheel Bearing

verified MEMBER
Rs 34,000
6 hours ago
Honda Fit GP5 Right Head Light for Sale

Honda Fit GP5 Right Head Light

verified MEMBER
verified
Rs 22,000
7 hours ago
+ Post an ad on ikman